Odpovědi organizátorů kulturních akcí na NNŽ

Odpovědi organizátorů kulturních akcí na NNŽ

Organizátoři kulturních akcí v areálu NNŽ odpovídali na dotazy čtenářů Kauzy3. Z chystaných novinek prozradili například, že se chystají přejít ze sezónního provozu na celoroční.

Jaké máte plány/ vize do budoucnosti? 
Udržet, respektive rozšířit stávající provoz. Vzhledem k tomu, že chceme každoročně naše návštěvníky překvapovat, tak zatím neprozradíme víc.

Na co jste nejvíce hrdi, že se vám povedlo, a to programove i organizačně.
Předně jsme vůbec rádi, že se něco takového podařilo postavit na nohy a že se každý rok můžeme posouvat jak co do dramaturgie, tak co se týče prostorového uspořádání. Organizačně jsme nejvíce hrdi na naši terasu na vagonech, která je přístupná každý den od dvanácti hodin a díky hezkému létu se kavárna stala velmi oblíbeným místem. Programově jsme letos nejvíce hrdi na úspěch letního kina Národního filmového archivu. Dramaturgie je koncipována spíše pro náročnějšího diváka. Tím více nás těší, že návštěvnost večerních promítání předčila naše očekávání.  

Co je aktuálně palčivý problém NNŽ?
Aktuálně řešíme problémy s hlukem. I když by se mohlo zdát, že prostor je dostatečně odříznutý od okolí, tak musíme regulovat hudební produkce, protože v žádném případě nechceme být trnem v oku našim sousedům. Dalším problémem jsou finance. 

Můžete vyčíslit celkové množství dotací, které stála tato akce v loňském roce a v letošním roce? 
V loňském roce je financování k náhlednutí ve výroční zprávě (viz http://nakladovenadrazizizkov.cz/sites/default/files/soubory-na-webu/zaverecna_zprava_nnz_03_11_14.pdf , strana 19). V letošním roce nemáme žádné příspěvky ze strany MČ Praha 3. Každý soubor má své vlastní granty, ze kterých program realizuje. Vlastní provozní náklady Kulturního centra NNŽ, si hradíme sami a s přispěním hlavních pořádajících subjektů. 

Myslíte, že bez dotací by se mohla tato akce uskutečnit?
Je to velmi komplikované, vede to k celé řadě kompromisů stran šíře dramaturgie, ale v letošním roce se nám to podařilo. 

Kolik platíte na NNŽ nájem? Kolik návštěvníků dorazilo loni a kolik letos?
Díky vstřícnosti našich partnerů zejména Českých Drah, ČD Cargo a SŽDC neplatí kulturní centrum NNŽ komerční nájemné. V loňském roce navštívilo kulturní centrum zhruba 45 000 návštěvníků. Počet návštěvníků se těžko odhaduje, protože máme otevřeno celý den a na většinu akcí se neplatí vstupné. Dosavadní návštěvnost se pohybuje mezi 30ti a 40ti tisíci osob. 

Máte představu, kolik stojí ostraha a údržba NNŽ v době, kdy se zde žádná akce nekoná - tedy třeba v zimě?
Doposud jsme fungovali pouze v letní sezóně, aktuálně připravujeme celoroční provoz. 

Dobrý den, chtěl bych se zaptat na budoucnost nnž. Vím že budoucnost je vždy nejistá, ale i přes to. Jak to vidíte s NNŽ? Je udržitelný tento úžasný stav pořádání kulturních akcí a posezení v neopakovatelném protoru NNŽ? A nebo plánujete něco dalšího? Např. využití více prostorů? Nebo obecně co s nnž vlatně bude? Nyní je kulturní památkou, což na chvíli zabránilo udělat z NNŽ novou městskou čtvrt, obchodáky atd. jak to je na plno místech. Přesně v tomto duchu to asi nemůže být věčně, ale kdyby se např. začaly využívat i ostatní prostory NNŽ, ať už kulturně tak i jinak, tak by toto úžasné místo mohlo zůstat stále takto úžasně netknuté, syrové a industriální. Přeji moc zdaru do dalších aktivit. zatím vám to jde, jen tak dál ;) A ještě malý dotaz zdali jsou ty výtahy z perónu stále funkční? Děkuji Marek Mach
Velmi nás těší nás váš zájem a děkujeme za podporu. Začneme od konce, výtahy samy o sobě nejsou funkční, lávky spojující obě křídla nejsou přístupné veřejnosti kvůli špatnému technickému stavu. Co se budoucnosti týče, připravujeme se na první zimní sezónu a na léto 2016. Již letos se nám podařilo expandovat na koleje, připravili jsme  několik experimentálních vystoupení v sále v suterénu. Kromě sálu Podeje B jsou i výstavy ve vedlejším sále Podeje A. Na festival pouliční gastronomie jsme proměnili ulici před naším vstupem ve velké tržiště. V příštím roce bychom srádi opět zpřístupnili další prostory a připravili několik novinek. Zatím je ale nechceme prozrazovat. Inspirací jsou pro nás jednoznačně podobné zahraniční projekty a ukázkové příklady, kdy se bývalé industriální budovy podařilo proměnit v živá místa a kulturně společenské prostory. 

Kdo má podle vás největší zásluhy záchrany NNŽ před zbouráním, je to paní starostka Hujová? Podpořila proběhlé akce?
A dále, jakou finanční částkou přispěla MČ Praha 3 a jakou magistrát na kulturní program na léto 2015?

Záštitu nad dosavadním fungováním převzal Matěj Stropnický, který se podílel spolu se sdružením Tady není developerovo na záchraně této budovy a jejím prohlášením kulturní památkou. V letošním roce MČ Praha 3 nepodpořila program ze svého rozpočtu. Magistrát hl.m. Prahy podpořil projekty Divadla Letí a Galerii Jaroslava Fragnera.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Diskuse

Držím Vám palce! Zdeněk 1.9.2015 12:54
Kličkování Meridian 26.8.2015 15:56

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama