Ondřej Rut, SZ: Praha 3 chystá rizikovou investici s Viktorií Žižkov

NázoryOndřej Rut, SZ: Praha 3 chystá rizikovou investici s Viktorií Žižkov

Komise Rady MČ Praha 3 pod vedením místostarosty Zdeňka Lochmana (ODS) schválila tento týden záměr vložit do základního jmění společnosti Viktoria Žižkov a.s. pozemek přiléhající ke stadionu fotbalového klubu. Navýšením základního jmění společnosti chce Praha 3 Viktorii Žižkov a.s. pomoci dosáhnout na úvěr a vystavět na pozemku komerční a bytové centrum (pod pracovním názvem Viktoria Center). V objektu má být také asi stovka parkovacích míst. Záměr musí ještě schválit Rada s Zastupitelstvo MČ Praha 3.

Situaci komplikuje nevýhodná smlouva o výpůjčce pozemku, kterou MČ Praha 3 uzavřela rukou starosty Milana Českého (ODS) v roce 2000 s Viktorií Žižkov a.s. Podle této smlouvy může společnost pozemek využívat pro sportovní účely zdarma po dobu 80 let. Praha 3 tak s pozemkem v dlouhodobém horizontu nemůže bez dohody s Viktorií Žižkov jakkoli nakládat.
Jako zástupce SZ v komisi pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center považuji záměr za velmi rizikový. Komise de facto otevřela cestu k vyvedení obecního majetku do soukromé společnosti. Vůbec přitom nebrala v úvahu budoucí akcionářskou strukturu Viktoria Žižkov a.s. Hrozí tak, že Praha 3 věnuje Viktorce pozemky v hodnotě sedmi desítek milionů a ztratí kontrolu nad dalším nakládáním s tímto majetkem, pokud nezíská ve společnosti alespoň polovinu akcií.
Není přitom jasné, zda Viktoria Žižkov využívá pozemek v souladu se smlouvou pro sportovní účely, často je využíván jako parkoviště, zejména při zápasech. 
Projekt nesplňuje kritéria veřejného zájmu a MČ by do něj neměla investovat veřejné prostředky. Pokud Viktoria Žižkov pokládá projekt za dlouhodobě výnosný, měla by si najít jiného soukromého investičního partnera.  
Strana zelených v Praze 3 pokládá model zakládání akciových společností a majetkovou účast MČ na jiných soukromých společnostech za nevhodný způsob nakládání s obecním majetkem. V Praze 3 je to přitom běžná praxe. MČ Praha 3 vlastní několik společností a v současnosti zakládá další, zejména pro správu majetku MČ a investiční činnost. Touto praxí se nakládání s obecním majetkem stává neprůhledným a zvětšuje se prostor pro korupci a klientelismus.

Pozemek u stadinou Viktoria Žižkov na mapě

reklama