Kam se poděla „Sedmá rota alias Pražská parkovací a.s.“

Kam se poděla „Sedmá rota alias Pražská parkovací a.s.“

Právě tato akciovka se měla v představách vedení radnice Prahy 3 stát horkým favoritem ve výběrové řízení na správce pro Zóny placeného stání, a za tímto účelem byla i založena. Avšak nestalo se.

Pro ty čtenáře naše zpravodaje, kteří se zajímají o komunální politiku Prahy 3 již delší dobu a obzvláště  o zavádění placených zón, je jistě tato akciovka známou firmou. Pro ty, kteří teprve začínají objevovat kouzlo a šarm komunální politiky Prahy 3 v podání současného vedení radnice, se vrátím o pár let zpátky do historie.
 
Pražská parkovací, a.s. byla zřízena usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 157 ze dne 16.3.2004, jejíž náplní mělo být provozování parkovišť, přičemž tato společnost je ve 100% vlastnictví Městské části Praha 3 se základním kapitálem Kč 20 000 000. Perličkou už tehdy bylo, že aniž by tato společnost právně vznikla (byla zapsána až 15.5. 2004), bylo převedeno na účet společnosti Pražská parkovací, a.s., jako základní kapitál, 20 000 000,- Kč a to pouze usnesením Rady MČ Praha 3 č. 335 ze dne 21.4.2004.
 
V orgánech společnosti nalézáme stalé stejná jména. Předsedou dozorčí rady je Pavel Hurda, předseda oblastního sdružení ODS Praha 3 a předsedou představenstva je stále MUDr. Marek Zeman, současný ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a bývalý místostarosta Prahy 3.
 
Již samotné zřízení této akciovky bylo v rozporu se zákonem č.131/2000 Sb. o hl.m. Praze, který taxativně vyjmenovává činnosti, pro které smí městská část zřizovat obchodní společnosti (např. pro odvoz a likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, služby sociální péče, kulturní činnost, správu bytového fondu, rekreaci a cestovní ruch a ještě některé další jako jsou třeba dobrovolní hasiči). Provozování nebo správa zón placeného stání v tomto výčtu nejsou uvedeny. Konkrétně se jedná o §18, ods.1pís.c). Ovšem taková překážka byla za pomoci jazykovědců přeci jen zdolána. Představitelé radnice požádali Ústav pro jazyk český o pomoc, a tak byl vytvořen neuvěřitelný významový výklad. Citace stenozáznamu ze zmíněného zastupitelstva: pan MUDr. Marek Zeman říká: „Cestovní ruch rovná se cestování a to se rovná doprava a to je paralela”. a tak, když to nešlo jinak, museli se z nás občanů řidičů Prahy 3 stát turisté, aby od nás mohli pánové z Pražské parkovací a .s. vybírat peníze. Městská část si tak založila obchodní společnost s předmětem činnosti: Technická činnost v dopravě – provozování parkovišť v rámci cestovního ruchu. Šikovný kluci, jen co je pravda.
 
První pokus, který se záměrem realizovat své předsevzetí zástupci Pražské parkovací učinili, byla účast společnost ve výběrovém řízení s názvem „Dočasný správce zóny placeného stání na území pravobřežní části Městské části Praha 1“. Ale tím to tentokráte také skončilo, společnost byla z výběrového řízení vyřazena, jelikož nedokázali svůj návrh smlouvy odevzdat s podpisem oprávněné osoby. Dalších výběrových řízení na spravování placených zón na Praze 1,2,3 a 7 se již Pražská parkovací ani nezúčastnila. Proč se tomu tak stalo, se můžeme jen dohadovat.
 
 Pátral jsem po současné činnosti a zejména hospodaření Pražské parkovací na webové stránce radnice, ale jak je dobrým zvykem, konkrétní čísla jsou vždy jen v příloze usnesení a ta nejsou zveřejňována.  A tak jsem se obrátil na Obchodní rejstřík, kam se mají ze zákona zasílat účetní uzávěrky a výroční zprávy o hospodaření. Bohužel, ani zde jsem neuspěl. První a poslední zpráva o hospodaření je za rok 2004 .
 
Společnost si usnesením rady č. 77 z 1.2. 2006 pronajala prostory od MČ na adrese Perunova 5, jedná o stejnou adresu, kde jsou dnes vydávány parkovací karty. Lze tedy předpokládat, že právě Pražská parkovací  v zastoupení MČ nyní inkasuje peníze za prodané rezidenční a abonentní karty. Dalším podnikatelským záměrem společnosti je  pronájem garáží s 140 parkovacími místy v Biskupcově 18, které si usnesením rady  č. 577 a č. 601 z roku 2006 pronajala na dobu neurčitou za cenu 10.000,-Kč měsíčně za účelem dalšího pronájmu. Z obecní kasy přitom bylo investováno na koupi a úpravy přes 35 mil. Kč. Ještě jednou musím právě v tomto případě zdůraznit,  že je zde porušován zákon č.131/2000 Sb. o hl.m. Praze, který krom jiného popisuje činnosti, ve kterých mohou společností zřízené MČ podnikat.
  
Zřizování takovýchto akciových společností Městskou částí vede k  neprůhlednosti  v hospodaření s veřejnými prostředky, obzvláště to platí v našem případě, kdy v dozorčích radách a představenstvech nacházíme stále stejná jména.
reklama