Diskuse

Odpověď radnice Prahy 3 na „Petici občanů za privatizaci“ - AKTUALIZOVÁNO

Vložit nový příspěvek

Proč je stále místopředsdou Lochman?

6.1.2009 13:53 vložil trnka

Odpúověď je jednoduchá! Protože chytřejšího ODS nemá! Bez vzdělání jsou v radě další- přeci kotzumplíková, hurda


Reagovat  Reagovat s citací


Drzá povýšenost...

9.12.2008 23:44 vložil chk

...pana Lochmana je opravdu neuvěřitelná. Je ten člověk volený zastupitel, nebo dědičný feudál? A co na to Jan Tleskač.....? :-/


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Drzá povýšenost...

9.12.2008 23:54 vložil Bob

No... ono je to od nej ostre predvsim v te souvislosti, ze sam sobe uz stacil zprivatizovat 2 byty.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Drzá povýšenost...

15.12.2008 15:45 vložil pavko

Co chceš od podnikatele Lochmana. Jako vedlejšák má firmu Z-Travel, najdi si na webu justuíce. Kromě toho je provozovatelem prodejny s dětským zbožím v Táboritské 20. A ve firmách dále: Pražská parkovací (zlodějna).A pěkné prachy jako placený místostarosta s minimálním vzděláním!


Reagovat  Reagovat s citací


Seznámit se zákony

9.12.2008 23:11 vložil Pražan odjinud

Velmi bych doporučil organizátorům petice aby si ujasnili, jestli dávají petici dle petičního zákona, nebo podnět na základě zákona o hlavním městě. Podmínky jsou totiž různé (třeba u podnětu požadavek na 0,5% z dospělé populace městské části, pak lze požadovat řešení do 60 dní), u petice dle petičního zákona podmínky na počet podpisů stanoveny nejsou. A jen tak mimochodem, když se radnice ohání zákonem o hl. m., chtělo by to zjistit, jestli splnila svou povinnost a má někde uvedeno, kolik že těch podpisů pro daný rok je třeba (stanovuje se dle aktuálního počtu obyvatel).


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Seznámit se zákony

9.12.2008 23:56 vložil chk

Nojo, uvědomte si, že petici sestavovali běžní občané, jen stěží se orientující v této spleti podmínek (zastupitel Rab pokud vím text nepsal, jenom se k petici připojil jako vlastně jediný politik za Prahu 3, což je poněkud smutné). A volené zastupitelstvo by se mělo peticemi zabývat sakra vážně, protože ty většinou vznikají až po vyčerpání všech pokusů o domluvu "po lidsku". A ne si hledat záminky, proč petici neprojednat, projednat ji v libovolném termínu, nebo na ni vůbec nereflektovat. Jenže pan místostarosta Lochman má sám máslo na hlavě (ač se má cena privatizovaných bytů určovat dle cenových map, tedy veřejně přístupných informací, znalecký posudek na svůj již v pořadí druhý zalevno privatizovaný byt jaksi nezveřejnil ani redaktorům ČT pod záminkou utajení soukromých údajů) a tak se snaží co nejvíce mlžit.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Seznámit se zákony

10.12.2008 00:43 vložil Pražan odjinud

K napsání uvedené rady mě vedla vlastní zkušenost, kdy si radnice hledá sebemenší záminku, proč petici odmítnout. Samozřejmě většinou z formálních důvodů. Jako např. že u adresy není uvedeno město (i když se evidentně jedná o tutéž městskou část). Proto jsem při organizování petice, pokud to bylo termínově schůdné, sestavoval petici dle petičního zákona, ale současně se snažil získat i příslušné procento podpisů, aby odmítnutí nebylo tak snadné. Taky jsem jenom amatér, ale nouze mě naučila, že s arogancí moci máte šanci jenom když máte navrch aspoň znalostmi - proto jsem se vždy snažil seznámit s potřebnými zákony, vyhláškami a pod. Je to náročné, ale jinak je každý snadno zranitelný.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Seznámit se zákony

10.12.2008 15:41 vložil Ludmila Štěrbová

Rádi si dáme poradit, co dál. To myslím upřímně: Situace je následující:
K Petici máme více než tisíc podpisů - předaných radnici. Místostarosta ve svém dopise konstatoval, že petice vyhověla formálním požadavkům. V posledním odstavci vysvětluje, že nebudou petici projednávat v radě ani zastupitelstvu, protože není podpořena předepsaným počtem hlasů. Domnívá se možná, že se hlasy počítají z celkového počtu obyvatel Prahy - mýlí se, počítá se s obyvateli městské části. Minimální počet hlasů jsme tedy přesáhli asi třikrát (vycházím z počtu všech obyvatel Praha 3 v roce 2006, nic jiného jsem nedohledala).
Na dopis radnice (místostarosty) odešla odpověď v tomto znění:
Vážená paní
Milena Kozumplíková
starostka
Městská část Praha 3Praha, 5. prosince 2008Věc: Petice za dokončení prodeje obecních bytů


Vážená paní starostko,


dne 22. října 2008 jsem Vám spolu se zástupci petičního výboru předala Petici za dokončení prodeje obecních bytů s více než tisícem podpisů zletilých občanů. V Petici bylo požadováno, aby Zastupitelskvo a Rada městské části Praha 3 znovu projednaly harmonogram prodeje obecních bytů a přijaly rozhodnutí ve třech bodech uvedených v Petici týkajících se harmonogramu sestaveného s cílovým rokem ukončení privatizace do konce roku 2010, oznámení časového plánu pro záměr privatizace dotčeným občanům a ponechání cen bytů na cenové úrovni III. etapy privatizace.

Na uvedenou Petici jsem já i zástupci petičního výboru obdrželi odpoveď čj. UMCP3 100953/08/384/ZS-Lo, datovanou 19. listopadu 2008, ve které odpovídá pan zástupce starosty Zdeněk Lochman jménem radnice a vzhledem ke svěřeným kompetencím. V odpovědi se uvádí, že Petice je v souladu se zákonem 85/1990 Sb., o právu petičním.

Další bod odpovědi, který je uveden „K bodu 1)“ se odvolává na „Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3“, které schválilo Zastupitelstvo městské části dne 24. 4. 2008 usnesením č. 153. Bod 1) Petice se však nevztahoval k žádnému ustanovení nebo pravidlu uvedeného souboru, ale požadoval přijetí harmonogramu prodeje pronajatých obecních bytů. Uvedený Soubor pravidel však harmonogram privatizace neobsahují, pouze vyjadřují zájem městské části „převést všechny bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. ......“, a dále obsahují podrobná pravidla průběhu privatizace, která se aplikují poté, co byl byt do privatizace zařazen.

Bod odpovědi, uvedený „K bodu 2)“ se odvolává na nemožnost oznámit všem uživatelům bytů zahrnutých do privatizace časový plán privatizace vzhledem k náročnosti procesu; bod uvedený „K bodu 3)“ se ohledně ceny odvolává na výše uvedený Soubor pravidel. K bodu 2) ani k bodu 3) však není uvedeno, z jakého důvodu by Zastupitelstvo a Rada městské části Praha 3 nemohly podle požadavku Petice znovu projednat harmonogram prodeje obecních bytů, oznámit ho dotčeným občanům a ponechat ceny na úrovni prodejů uskutečňovaných ve III. etapě privatizace, tj. změnit výše uvedený Soubor pravidel v příslušném bodě.

Vzhledem k výše uvedenému nelze odpověď na Petici čj. UMCP3 100953/08/384/ZS-Lo, ze dne 19. listopadu 2008, pokládat za vyřešení požadavků uvedených v Petici.

Dále bych chtěla připomenout, že podle zákona č. 131/2000 Sb. od 22. 10. 2008 běží lhůta 60 dnů na projednání požadavků Petice Zastupitelstvem nebo Radou městské části. Z této lhůty se podle mého názoru nemůže Zastupitelstvo ani Rada vyvázat prohlášením, že Petice nesplnila podmínku § 8 písm c) uvedeného zákona, stanovující počet podpisů nutný pro projednání Zastupitelstvem nebo Radou městské části do 60 dnů. Více než tisíc podpisů občanů městské části Praha 3 pod Peticí přesahuje několikanásobně minimální podmínku stanovenou v citovaném paragrafu.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, abyste – vzhledem k rozsahu, závažnosti a zájmu občanů - předložila Petici na jednání Zastupitelstva a sdělila mi, kdy budou petiční požadavky Zastupitelstvem projednávány. Toto sdělení je možno pro urychlení komunikace zaslat na e-mailovou adresu sterbovl@vse.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Cc.: Zdeněk Lochman
Zástupce starosty městké části
Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama