Diskuse

PRIVATIZACE: Radnice neporuší zákony

Vložit nový příspěvek

Byt na P1 za 500 000kč

7.9.2009 08:36 vložil D.M.

Vzor na čem dostat MU-P3 na kolena.

Pražská radnice udělala z nájemníků milionáře

http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/133823-prazska-radnice-udelala-z-najemniku-milionare.html

dodatek

Privatizace na Praze 1 se nezastaví
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/127225-privatizace-na-praze-1-se-nezastavi.html


Reagovat  Reagovat s citací


privatizace domu Lupáčova 10-20

6.8.2009 13:28 vložil gina

V Praze, dne 3.8.2009

Vážená paní Na vědomí: Daniela Filipiová, senátorka
Milena Kozumplíková Olšanská 7, Praha 3
starostka Městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 9
130 00 Praha 3

Vážená paní starostko,
navazujeme tímto na informační schůzku pořádanou radnicí k rekonstrukci a následné privatizaci panelového domu v ulici Lupáčova. Na schůzce bohužel nebyl prostor pro zodpovězení všech našich otázek. Obracíme se na Vás proto formou tohoto dopisu s žádostí o zodpovězení níže uvedených dotazů, které vzešly ze společných setkání nájemníků předmětného domu. Prosíme laskavě o konkrétní a věcné odpovědi ke každému z bodů.

A) Rekonstrukce
1) Jaká je celková cena rekonstrukce našeho domu a jaká je cena na bytovou jednotku?
2) Kde je možné získat kopii detailního projektu rekonstrukce (tak jak byl součástí výběrového řízení pro dodavatele stavebních prací)?
3) Jaký je přesný výčet prací, které budou prováděny v domě a v jednotlivých bytech, včetně harmonogramu prací? Jaké nároky bude stavba klást na nájemníky?
4) Kdo (jmenovitě) bude zástupcem radnice pro komunikaci s nájemníky ve věci stavby? Kdo (jmenovitě) bude s nájemníky řešit vzniklé problémy?
5) Jaký bude časový režim stavby – v kolik hodin budou ve všední dny zahajovány a ukončovány práce (i práce na garážích)? Bude práce probíhat i o víkendu, pokud ano, od kolika do kolika hodin?
6) Jakým způsobem bude řešena záruka na provedené práce? Budou moci práce reklamovat přímo nájemníci, a v tom případě u koho?
7) Jaká bude výše slevy na nájemném? Bude poskytnuta sleva všem číslům popisným od doby zahájení stavby (a to i stavby garáží) – hluk, prašnost?
8) Jakým způsobem bude rozpočítána úhrada odběru elektřiny ve společných prostorách domu v době stavby (výtah, světlo na chodbě, které budou používány pro účely stavby)?
9) Jakým způsobem se bude postupovat v případě vzniklé škody na majetku nájemníků?
10) Kdy budou obsazovány nebytové prostory?

B) Privatizace
1) Jaké jsou změny v pravidlech privatizace oproti předchozím vlnám privatizace (II., III. vlna)? Proč k těmto změnám došlo? Jakým způsobem tyto změny ovlivňují cenu bytové jednotky? Kdo je za tyto změny zodpovědný?
2) Proč nedochází k prodeji celého domu, ale pouze k prodeji jednotlivých bytových jednotek? Nájemníci mají zájem o koupi celého domu, včetně nebytových prostor. Jak je možné, že v předchozích vlnách privatizace mohli nájemníci odkoupit celé domy, a to za nepoměrně nižší ceny, než je tomu nyní, jak např. zdůvodňoval nižší cenu svého bytu pan místostarosta Lochman, nebo jak lze vyčíst z níže uvedeného usnesení zastupitelstva?
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 290
28-12-2004
k prodeji bytového domu čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1, vše v k. ú. Žižkov, Křivá, Praha 3 v rámci privatizace bytového fondu
Zastupitelstvo městské části
I. s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1, vše v k. ú. Žižkov, Křivá 3, Praha 3 v rámci privatizace bytového fondu, dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně jejich doplnění, Bytovému družstvu Křivá 2155/3, IČ 27188434 za kupní cenu 2 053 755 Kč
Milan Č e s k ý
starosta městské části
3) Jakým způsobem bude konkrétně určena cena za privatizované prostory? Na základě čeho znalec nemovitosti ohodnotí? Kdo bude vybírat znalce a jakým způsobem?
4) Je cena rekonstrukce zahrnována do prodejní ceny bytu, přestože již rekonstrukce byla zaplacena nájemníky v nájemném za uplynulé roky, kdy se do domu neinvestovalo?
5) Jak konkrétně bude privatizace probíhat? Jaký bude časový harmonogram od učinění nabídky až po koupi? Kdo je oprávněn byt koupit?
6) Jakým způsobem bude stanovena cena bytu nájemníkům, kteří již rekonstrukci bytu provedli na vlastní náklady v minulosti? Budou jim tyto náklady odečteny?
7) Pokud dojde k prodeji pouze bytových jednotek, jakým způsobem budou řešeny vztahy mezi vlastníky bytů a nájemníky nebytových prostor? Komu bude odváděn nájem za nebytové prostory? Kdo bude správcem budovy (kotelna, společné náklady za výtah, odpad. apod…)? Jak se budou řešit případné potřebné opravy domu – rozpočítávat náklady? Budou mít bytové jednotky vlastní měřáky na topení a vodu?

Odpověď prosím zašlete na adresu:
Tereza Houšková, Lupáčova 10, Praha 3
Nebo by bylo možné ji vyvěsit na webové stránky radnice, tak aby byly informace přístupné všem bez nutnosti odpověď kopírovat a distribuovat.Reagovat  Reagovat s citací


Zlodějské ceny při privatizaci, zlodějské nájmy

21.7.2009 14:51 vložil pavel

Modrá žumpa na radnici P3 nutí občany do dluhové pasti privatizaci za nesmyslné ceny, které nekorespondují s reálnou kupní silou a mírou úspor občanů. Celá tahle zlodějská šaškárna je postavená na nemravném zadlužování občanů a touze radních po nemravných a neodpovídajících ziscích. Stejné je to v případě nájmu, neboť reprodukční náklady za 60 m2 byt činí 38 400 Kč ročně, což odpovídá 54 kč/m2. V současné době jsou však regulované nájmy na P3 na 167 % reprodukční nákladů. Přesto modrá radnice se odmíta zřící dalšího nesmylného zvyšování najmů a okrádání nájemníků. Chovají se jako ti lotři v níže uvedeném článku.

------------------------------------------
Skrytý konflikt, který se zostřuje již celá staletí a který jednou bude muset být otevřeně vybojován, je konfliktem mezi lidmi a bankami.
- Lord Acton, historik

Bankovnictví bylo počato v neřesti a zrodilo se v hříchu. Bankéři vlastní Zemi. Vezměte jim ji, leč ponechejte jim moc tvořit peníze, a oni pouhým škrtem pera vytvoří záhy tolik peněz, že si ji koupí zpět. Vezměte jim však tuto moc a všechny pohádkové majetky, jako je ten můj, rázem zmizí. A zmizet by také měly, chceme-li žít ve světě šťastnějším a spravedlivějším než dnes. Chcete-li však zůstat otroky Bankéřů a ještě jim za to platit, pak jim ponechejte moc tvořit peníze z ničeho.
- Sir Josiah Stamp (1880 – 1941), bývalý guvernér britské centrální banky a svého času druhý nejbohatší člověk v Británii

Fyzická osoba nemůže poskytováním úvěrů nafukovat oběživo tak jako banka, z toho prostého důvodu, že fyzická osoba nemůže narozdíl od banky půjčovat něco, co nemá. Pouze komerční banky mohou půjčovat peníze, které vyrobí samotným aktem půjčky.
- Irving Fischer, ekonom

Inflace způsobuje odčerpávání kupní síly držitelů peněz směrem k emitentům peněz.
- Federální rezervní banka v St. Louis

Až uschne poslední strom, až bude otrávena poslední čistá řeka, až bude ulovena poslední ryba, teprve pak si uvědomíme, že peněz se nenajíme.
- rčení indiánského kmene Krí

Není pochyb o tom, že současný kolaps je projevem smrtelných křečí nekryté měny. Marně se vlády a jejich klientské banky stovky let snažily naroubovat tento ohavný a amorální systém na živoucí organismus lidské společnosti. Výsledek byl pokaždé stejný – zdravý organismus nepřirozený implantát dříve či později odmítl. Současná krize se od těch předchozích nijak neliší, snad jen mírou domýšlivosti jejích viníků a pohrdání selským rozumem obyčejných lidí.

Když Richard Nixon 5. srpna 1971 odmítl dále směňovat dolar za zlato a nekrytý dolar označil za „definitivní“ prostředek k platbě a vyrovnání dluhů, učinil tak na radu chicagského ekonoma Miltona Friedmana. Pět let nato udělila nejstarší centrální banka světa, švédská Riksbank, Friedmanovi cenu, kterou založila na památku Alfreda Nobela. Nobelovou cenou jej poctila za geniální myšlenku, že pokud centrální banka okrádá lidi pomalu a postupně (neboli ředí národní měnu tempem zhruba 3 procent ročně), tak oběti nezačnou křičet „chyťte zloděje!“ Prostě si té nenápadné loupeže nevšimnou.

Do té doby byl každý státní bankrot hanebným a ponižujícím skandálem. Ne tak v roce 1971. Namísto aby si Američané tímto nejnovějším experimentem s nekrytou měnou ušili z ostudy kabát, prezentovali jej světu coby velkolepý vědecký milník, porážku „peněžní pověrčivosti“ ztělesňované zlatým standardem – triumf pokroku. Patolízalské vlády a centrální banky po celém světě, jimž devalvace dolaru způsobila ohromné ztráty, si netroufly ani špitnout. Musely se chtě nechtě připojit k oslavě svého ponížení a vzdát hold Novému věku syntetického úvěru, nekryté měny a nesplatitelných dluhů.

Režim nekrytého dolaru brzy zažil křest ohněm. V roce 1979 se cena zlata, stříbra a ropy pohybovala oproti roku 1971 na dvacetinásobku. V případě cukru šlo téměř o čtyřicetinásobek. Cukr zdražil tak, že jej společnost Coca-Cola přestala používat a sáhla raději po kukuřičném sirupu. Úrokové sazby vylétly na dvouciferné hodnoty. Amerika i svět stály na pokraji paniky. Masivní kupování zboží do zásoby se stalo životní rutinou. Všichni počítali s nejhorším.

A tehdy přišla na svět metoda „cílování inflace“. Dříve si centrální banky osobovaly jen poměrně skromné schopnosti. Zpočátku cílovaly pouze krátkodobé úrokové sazby. Později povýšily na cílování peněžní zásoby. Nyní však přišly s tím, že mají nadpřirozenou moc detailně řídit a spravovat ceny. Na první pohled to fungovalo a džin byl zahnán zpátky do láhve.

V následujících třech dekádách nabyli politici a mainstreamoví ekonomové na jistotě, že v inflačním cílování nalezli svatý grál nekryté měny. Katastrofa udeřila paradoxně právě ve chvíli, kdy domýšlivost proroků inflačního cílování přerůstala všechny meze lidské slušnosti. Zlatým hřebem samochvalné debaty byl článek Bena Bernankeho, tehdy čerstvě jmenovaného šéfa Federální rezervy, s názvem „Velké utlumení“ (Great Moderation). Vývoj makroekonomie od zahájení inflačního cílování se podle něj nesl v duchu snižování volatility hospodářského cyklu, neboli stálejšího růstu, mírnější inflace a větší stability. Ještě na počátku roku 2007 jeho článek uveřejnil deník Financial Times. Začínal slovy: „Historie bude žasnout nad stabilitou naší éry.“ To nebyl vtip. Bernanke to myslel smrtelně vážně. Samolibost nad všemocností monetární politiky tehdy dosahovala svého vrcholu. Politici, centrální bankéři a jejich poskoci v akademické obci a médiích slavili úspěchy inflačního cílování těsně předtím, než se celý systém začal hroutit. Doslova se dmuli pýchou, mysleli si, že drží v rukou opratě celého světa.

Jenže všechno to slavení a sebechvála byly předčasné. Bernanke a spol. netušili, že je ekonomická realita srazí na kolena. Zaslepila je pýcha a oni neviděli, kam se svět řítí.

Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor Financial Times, napsal, že tato „nepředvídaná krize napáchala v monetární politice nezměrné škody“. Nekryté peníze mají podle něj poslední šanci, aby se vzpamatovaly a zachránily si kůži. Píše: „Ukázalo se, že svatý grál byla jen fata morgána. Pokud nebudeme moci řídit systém nekrytých peněz lépe než doteď, kdo ví, co naše děti v zoufalství provedou. Mohly by se dokonce vrátit ke zlatému standardu.“ Hrůzo hrůz!

Wolf ještě pořád považuje zlatý standard za absurdní a naopak systém nekrytých peněz, kdy si státy osobují schopnost vytvářet bohatství tištěním barevných papírků, pokládá za zcela normální. Pan Wolf má pochopitelně plné právo požadovat, aby na něm byla donekonečna páchána ta nejzákeřnější forma loupeže, jakou kdy kdo vymyslel. Nemá však právo nutit k tomu i nás ostatní.

A mýlí se i v tom, že Bernanke a spol. mají ještě jednu šanci. Centrální bankéři svou poslední šanci právě propásli. Jsme svědky konce vlády režimu nekrytých měn a nesplatitelných dluhů. Nelze předpovědět, jak dlouho se bude zmítat v smrtelných křečích, je však jisté, že se z nich už nezmátoří. Finanční žurnalisté a mainstreamoví ekonomové, kteří ještě stále opěvují nestoudnou monetární politiku států a šílený úvěrový systém bank, přišli nadobro o veškerou důvěryhodnost.


Antal E. Fekete je emeritním profesorem matematiky a statistiky na Newfoundlandské univerzitě a specialistou na monetární politiku.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Zlodějské ceny při privatizaci, zlodějské nájmy

22.7.2009 19:55 vložil Čenda

tak asi lze udělat závěr, že občané chodící ke komunálním volbám a volí ODS, mají stejný názor jako naši radní. Pravděpodobně jim nepěkné praktiky radnice Prahy 3 nevadí, jelikož ve svých občanský životech vyznávají stejné (ne)hodnoty.


Reagovat  Reagovat s citací


privatizace

8.7.2009 10:59 vložil gina

Dobrý den, zúčastnila jsem se schůze ohledně privatizace domu Lupáčova. Po dotazu na p. starostku, proč Praha 3 privatizuje metr/21000,- Kč po slevě a Praha 2 za cca 12000 Kč/metr jsem dostala odpověď, že Praha 2 bude mít problémy a když jsem řekla, že mě nezajímá, že Praha 2 bude mít problémy, ale proč ten velký finanční rozdíl, dostala jsem tu samou odpověď, takže jsem se nedozvěděla nic. Ke všemu jsem si připadala jako před paní učitelkou na základní škole.Starostka s námi nemluvila jako s dospělými občany, ale jako s dětmi, které maji nejapné připomínky.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: privatizace

8.7.2009 14:18 vložil Jirka

Potvrzuji, přesně takhle pí. Kozumplíková jedná s lidmi. Památný je její výrok na setkání s občany, týkajícího se rušení základních škol, kdy na námitku, že pro malé děti je nebezpečné přecházet hlavní slinici (myšlena Koněvova - čtyřproudovka s tramvajovým pásem) odvětila úplně stejně povýšeneckým způsobem, že kdyby rodiče učili děti znát barvičky, tak by to problém nebyl. Myslela asi barvy semaforů....


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: privatizace

8.7.2009 15:56 vložil Bob1

Vsak ona si pani starostka za chvili vyzkousi, jake je to byt malym ditetem... v jejim veku se z dospelych lidi pomalu stavaji deti :-)


Reagovat  Reagovat s citací


sedím a nevím co napsat....

3.7.2009 19:51 vložil flachs

.... já přestávám číst takové s....y, zbytečně mě to rozladuje. Kozumplíková je tam stejně dohozená jen proto že vypadá reprezetativním dojmem na lidi kteří neví o co se na MČ PHA 3 děje. Vám nedochází jedna věc, tohle je jeden z tahů privatizace, chtějí docílit aby si byty koupilo co nejméně občanů a bytu se pak budou prodávat třetím osobám tou jejich "obálkovou" metodou. Tam se počítá dopředu, přece přijdou i ty po nich a ty budou chtít taky něco urvat. Pochybuji že nám na Magistrátu někdo pomuže, tam někdo nad Prahou 3 drží ochranou ruku


Reagovat  Reagovat s citací


Re: sedím a nevím co napsat....

5.7.2009 01:16 vložil chk

Dobrý postřeh! Několik takových privatizací se již na P3 událo. A koneckonců, dnes začíná být zajímavé i o ty byty se "starat". To "starat" je v uvozovkách záměrně, protože to je snaha proinvestovat co nejvíce peněz za zbytečné pseudorekonstrukce prostřednictvím spřízněných firem. A vím o čem mluvím, výsledky podobné "rekonstrukce" jsem viděl na vlastní oči....
Kozumplíková navíc žádná starostka není. Zezadu to řídí Hurda&spol. a Kozumplíková jenom předkládá texty sepsané někým jiným. Ovšem vyjádření radnice mi až tak moc připomínají ony články o zaprodancích a ztroskotancích, o tom, kdo seje vítr, až je mi z toho na blití. Pardon.


Reagovat  Reagovat s citací


demonstrace

3.7.2009 16:25 vložil Mortimer

Neodpustím si ještě krátkou poznámku k madam Kozumlíkové. Vážená dámo, nespokojenost jste zaznamenala od tisícovek lidí, od všech, kterých se 4. vlna privatizace týká, od všech, kteří také demonstrovali před vaším úřadem samoděržavých. Určitě jste se upsala či jen přebrebtla, že šlo pouze o několik nespokojených jendnotlivců.


Reagovat  Reagovat s citací


Cihla versus Panel

3.7.2009 16:03 vložil Mortimer

Je naprosto zcestné, že se madam Kozumplíková odkazuje na předešlé privatizace MČ Praha 3, neboť šlo o domy cihlové kompletně zrekonstruované včetně nových výtahů. Nyní ve 4. vlně privatizace dojde k odprodeji 36 let starých panelových a již dosluhujících domů, které budou za 10-15let odepsané. Nájemníci v předražených bytech zaplatí nesmyslou předraženou a nefunkční i velmi nevzhlednou nástavbu,která zavinila, že výhled nájemníků od přízemí do 4. patra připomíná střílnu či výhled z válečného bunkru a tato plechová "obludária" jsou jen živnou půdou pro potkany, kteří již s železnou pravidelností navštěvují zasklené lodžie nájemníků a vesele se v prostorách "obludárií" množí, což je v pořádku, sprízněné firmy mají své tučné provize a opláštění si nechají nájemníci zaplatit posléze z fondu oprav, z něhož budou tuto starou "panelovou bábu" udržovat včetně 36 starých výtahů, pukajících zdí, špatně naspádovaných balkonů, v nichž se drží voda, včetně sesedajících panelů, díky nimž nelze ani zavřít dveře. Nač privatizovat staré neprodejné panelákové domy, které jsou brány jako sociální bydlení pro nejchudší, za 11.000Kč, když můžeme lidi Prahy 3 okrást,a rozprodat za 27.000Kč. A to s grácií dokud nás od našich koryt neodnesou nohama napřed, že paní Kozumplíková?


Reagovat  Reagovat s citací


Kozumplíková a papalášství

3.7.2009 11:26 vložil Pavel

tyhle řeči o jednotlivcích jsme slýchavali od členů politbura KSČ na adresu nespokojenců s tehdejším režimem. Jenže tak jak tehdy nešlo o jedince ani nyní v případě privatizace bytů nejde o jedince. Opravněné nároky nájemníků vyjadřují tisíce lidí žijících v obecních bytech. Dalších tisíců se již netýkají, neboť již možnost privatizace bytu dostali. Jak symbolické srovnání při výročí 20 let po sametu


Reagovat  Reagovat s citací


to je skandalni

3.7.2009 10:38 vložil pavel

V CR se zprivatizovalo odhadem jiz pres milion bytu najemnikum. Nikde! nikde se neprivatizovalo a neprivatizuje za 27 000 kc/m2. Ostatne lide na to ani nemaji. Kozumplikova lidi sproste vydira a chce je zadluzovat. Tohle je spina na desatou. Napsalo se uz o tom tolik, ze nema cenu psat vic, nez ze tahle pani musi po volbach skocit!!!


Reagovat  Reagovat s citací


je to proste bordel

2.7.2009 22:46 vložil Bob1

No nebudu tu rozebirat ty ceny... ale zasadni problem je, ze Praha 3 se svym nemovitym majetkem hospodari tak zle, ze i kdyby ty byty rozdala, tak obcane Prahy 3 oproti stavajicimu stavu o mnoho neprijedou. Uz nekolik let jde do tech nemovitosti skoro pulka rozpoctu MC. Delaji se tu nesmyslne rekonstrukce za uplne nehorazne sumy.

Navic pani starostka nezminuje fakt, ze jednim ze zakladnich pozadavku toho OS je snaha dobrat se nejakeho planu, ktere domy do privatizace pujdou a ktere ne. 20 let po revoluci tak neni jasny zamer obce. Nekteri ten byt drzi jen pro to, aby jim neunikla moznost privatizovat. Jasna pravidla by vnesla vice poradku a ubylo by tech co nadavaji. Neni jasne na zaklade jakych kriterii se vybiraji domy k privatizaci. Je v tom proste bordel a bordel je zivnou pudou pro nespokojenost a korupci.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama