Diskuse

Reakce na příspěvek

Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

15.9.2010 15:43 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
chápu Vaše obavy, ale námi navržený systém privatizace a bytové politiky MČ bude zárukou, každý občan bude mít možnost volby řešení své bytové situace, viz níže uvedený stručný nástin řešení.
1/ Do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy.
2/ Znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, budou zpracovány v jednotné metodice - tržní cena obsazeného domu.
3/ Cena za m2 obytné plochy bude stanovena podílem odhadní ceny domu a sumy obytné plochy domu.
4/ Slevu z ceny stanoví zastupitelstvo, a to z důvodu, že nájemci si mohou koupit pouze byt, ve kterém bydlí a nemohou si svobodně vybrat velikost bytu ani lokalitu.
5/ Privatizace proběhne formou prodeje jednotlivých bytů jejich oprávněným nájemcům. Nájemníci dostanou cenovou nabídku s 18 měsíčním předkupním právem, převody bytů budou realizovány v pořadí, které se určí dle míry zájmu nájemníků jednotlivých domů.
6/ Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů, zařazených do privatizace.
7/ Z výnosů z privatizace vybudujeme nový obecní bytový fond, jedná se o malometrážní byty, které budou určeny pro občany Prahy 3
8/ Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných bytech bude diferencovaně stanoveno nižší nájemné. Smlouvy v takto přidělovaných bytech budou na dobu určitou dle jednotlivých kategorií nájemníků /mimo seniorů a handicapovaných je počítáno se smlouvami na 3 roky s možností prodloužení o další 3 roky, přidělení bytu má mít motivační charakter, aby občan mohl svou osobní situaci konsolidovat a následně přijal zodpovědnost za své bydlení/. O přidělení obecního bytu bude moci požádat občan, který má trvalé bydliště na Praze 3 minimálně 3 roky, toto nemusí být splněno, pokud byt bude přidělen na základě profese /učitel, lékař apod./, která je potřebná pro Prahu 3 a její obyvatele.
9/ Na základě tohoto systému budou přidělovány nové byty. Stávající nájemní smlouvy mohou být na základě žádosti nájemníka, který se nebude chtít zúčastnit privatizace přehodnoceny /v souladu s bodem 8/ Nájemník, který nechce privatizovat a nechce využít systému přidělování obecních bytů zůstane nadále bydlet dle stávající nájemní smlouvy v obecním bytě a bude platit standardní tržní nájemné, přečemž může využít podpory v rámci sociálního systému.antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama