Diskuse

Spravedlivá privatizace je podvod

Vložit nový příspěvek

Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

15.9.2010 15:43 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
chápu Vaše obavy, ale námi navržený systém privatizace a bytové politiky MČ bude zárukou, každý občan bude mít možnost volby řešení své bytové situace, viz níže uvedený stručný nástin řešení.
1/ Do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy.
2/ Znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, budou zpracovány v jednotné metodice - tržní cena obsazeného domu.
3/ Cena za m2 obytné plochy bude stanovena podílem odhadní ceny domu a sumy obytné plochy domu.
4/ Slevu z ceny stanoví zastupitelstvo, a to z důvodu, že nájemci si mohou koupit pouze byt, ve kterém bydlí a nemohou si svobodně vybrat velikost bytu ani lokalitu.
5/ Privatizace proběhne formou prodeje jednotlivých bytů jejich oprávněným nájemcům. Nájemníci dostanou cenovou nabídku s 18 měsíčním předkupním právem, převody bytů budou realizovány v pořadí, které se určí dle míry zájmu nájemníků jednotlivých domů.
6/ Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů, zařazených do privatizace.
7/ Z výnosů z privatizace vybudujeme nový obecní bytový fond, jedná se o malometrážní byty, které budou určeny pro občany Prahy 3
8/ Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných bytech bude diferencovaně stanoveno nižší nájemné. Smlouvy v takto přidělovaných bytech budou na dobu určitou dle jednotlivých kategorií nájemníků /mimo seniorů a handicapovaných je počítáno se smlouvami na 3 roky s možností prodloužení o další 3 roky, přidělení bytu má mít motivační charakter, aby občan mohl svou osobní situaci konsolidovat a následně přijal zodpovědnost za své bydlení/. O přidělení obecního bytu bude moci požádat občan, který má trvalé bydliště na Praze 3 minimálně 3 roky, toto nemusí být splněno, pokud byt bude přidělen na základě profese /učitel, lékař apod./, která je potřebná pro Prahu 3 a její obyvatele.
9/ Na základě tohoto systému budou přidělovány nové byty. Stávající nájemní smlouvy mohou být na základě žádosti nájemníka, který se nebude chtít zúčastnit privatizace přehodnoceny /v souladu s bodem 8/ Nájemník, který nechce privatizovat a nechce využít systému přidělování obecních bytů zůstane nadále bydlet dle stávající nájemní smlouvy v obecním bytě a bude platit standardní tržní nájemné, přečemž může využít podpory v rámci sociálního systému.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

15.9.2010 18:21 vložil tom

děkuji, ale váš program mne nepřesvědčil. Pokud jde o privatizaci, nevidim garanci cen na úrovni cen v minulých privatizačních vlnách. Např. Praha 1 privatizuje cca za 11000 kč/m2. Jiné městské části za částky ještě nižší. Bohužel alespoň přibližný nástin cílových cen jsem se od Vás nedozvěděl. Pokud jde o nájmy, pak Váš přístup = tržní ceny v obecních bytech je pro mne neakceptovantelný. Obec není realitní makléř a nemá soutěžit s majitelema kdo více natáhne nájemníky. Současná výše regulovaných nájmů poskytuje dostatečný zisk. Družstvům stačí na správu třetina. Zárověň bych rád pododkl, že velké procento nájemníků žije ve svých bytech desítky let, po generace. Ve formě nájmu tyto byty dávno splatili. Je neakceptovatelné pro mne, aby obec se snažila na takovýchto nájemnících parazitovat bezdůvodně vysokým nájemným, popř. nehorázdnýma cenama za odkup do osobního vlastnictví.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

16.9.2010 15:27 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
že se privatizuje téměř 20 let je chybou, protože všechny byty byly obsazeny se smlouvami na dobu neurčitou a bytový fond nemohl plnit potřeby bytové politiky obce. Proto privatizace všech domů měla proběhnout co nejrychleji a z utržených finančních prostředků měla být realizována nová obecní výstavba.
Zpětně tuto skutčnost nemůžeme ovlivnit, ale cheme ji realizovat do budoucna.
Všechny domy necháme nově ocenit - cena obsazené nemovitosti je nižší než volného domu. Budeme prosazovat slevu stenou pro všechny nájemníky a neomezenou časově.
Ceny v minulých privatizačních vlnách musí být posuzovány jako poměr ceny, za kterou nájemník byt koupil a ceny za kterou mohl prodat v době konkrétní privatizace.
Tržní nájem v žádném případě necheme stanovovat plošně, jak je to nastaveno dnes. Týká se to pouze malé části bytů, kde nájemník nebude chtít privatizovat a zároveň nebude spadat do nového systému pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným a sociálně potřebným, kde budeme budeme uplatňovat nižší nájemné než stanoví deregulace /viz. bod 8 předešlého příspěvku/


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

16.9.2010 17:30 vložil tom

Dobrý den,

souhlasím, že privatizace měla již dávno proběhnout. Nemohu souhlasit s vaším závěrem že "Ceny v minulých privatizačních vlnách musí být posuzovány jako poměr ceny, za kterou nájemník byt koupil a ceny za kterou mohl prodat v době konkrétní privatizace." Rozhodně se nedomnívám, že by současní nájemnící, kterým je 20 let pozdržovaná privatizace měli být cenově diskriminováni kvůli nějakému pofidernímu růstu cen nemovitostí způsobenému nemovitostní bublinou a neřízenému zadlužování. U těch, kteří privatizovali v dřívějších vlnách též nikdo neřeší, za kolik mohli, můžou či budou moci připadně byt prodat. Celkově dle mého jde o naprosto chybný pohled vycházející z názoru, že někdo chce byt prodat a tzv. vydělat. Drtivá většina nájemníků však chce bydlet a mít jistotu cenově dostupného bydlení jako základní podmínky k uspokojivému životu a né spekulovat na prodej. Krom toho tomu se dá předejít právě třeba slevou pokud se nájemník zaváže byt po určitou dobu neprodávat. Přijde mi neuvěřitelné, že by měli být nájemníci cenově diskriminováni kvůli tomuto falešnému a nepodloženému argumentu. Krom toho, pokud někdo byt prodává, pak si troufnu tvrdit , že nejspíše za účelem nákupu jiného bytu (tzn. de facto výměny). Domnívám se, že nájemnící jsou dostatečně "trestáni" pozdržováním privatizace formou rostoucích nájmů v posledních letech a letech do dokončení privatizace, které jsou ziskem obce a jimiž dřívější privatizující nájemníci nebyly zatíženi. Další cenová diskriminace v podobě vyšších prodejních cen mi přijde zcela nemístná. Bohužel z vašich slov mám pocit, že nájemníci by se mohli dočkat klidně i ještě vyšších cen, než jaké nabízela tolik kritizovaná současná garnitura ODS, která privatizuje za nejvyšší ceny v celé Praze. TOP 09 je proti zadlužování. Uplatńujte to tedy i v rovině občanské. Reálná kupní síla občanů není v milionech korun, jak by se snad někdo mohl domnívat z inflačních cen nemovitostí, jejichž motorem je právě zadlužování.

Za kolik se privatizuje v Praze si můžete přečíst v tomto článku.

http://www.kauza3.cz/Kauza-privatizace/za-kolik-se-privatizuje-jinde.html

Jistě víte, že v pol. 90 let se 3 plus 1 na P3 privatizovali za 250 000 kč. V jiných částech Prahy dokonce za desetitícíce Kč a to dokonce v odložených splátkách na deset let. O jiných lokalitách v ČR ani nemluvě. Vy žijete v Praze 3 od 80 let. Věřte, že velké množství nájemníků ještě podstatně déle. Za co je chcete trestat v podobě extrémně vysokých cen privatizovaných bytů, nekorespondujících s cenami při privatizacích jinde. Mohou snad oni za to, že 20 let jim byla tato možnost upírána. Mohou oni za to, že banky, hypoteky, systém a migranti vyhnali doufám jen dočasně ceny nemovitostí do nezaplatitelných výšek pro mnohé. Má je to vůbec zajímat, když si chtějí jen koupit svůj jediný domov, který desetiletí spláceli platbou nájmů, odkoupit, aby měli kde normálně žít.

Tady máte některé prodeje z roku 2006
prodej bytových domů s pozemky - III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 1673 s pozemkem parc. č. 4027, Viklefova 13, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Viklefova 13, IČ 27460118, za kupní cenu 10 126 000 Kč

čp. 897 s pozemkem parc. č. 1574, Baranova 19, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Baranova 19, družstvo, IČ 27569730, za kupní cenu 11 700 000 Kč

čp. 2441 s pozemkem parc. č. 2183/50, Koněvova 127, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Koněvova 2441/127, IČ 27579972, za kupní cenu 9 300 000 Kč

čp. 537 s pozemkem parc. č. 4093, Biskupcova 22, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Biskupcova 22, IČ 27569209, za kupní cenu 8 050 000 Kč

čp. 764 s pozemkem parc. č. 1190, Krásova 14, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Krásova 14, Praha 3, IČ 27562972, za kupní cenu 3 915 000 Kč

čp. 2392 s pozemky parc. č. 3620/3, 3648, Biskupcova 95, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Biskupcova 95, Praha 3, IČ 27574547, za kupní cenu 14 160 000 Kč

Bohužel z vašeho vyjádřejí opět postrádám nástin v jakých relacích po započtení slevy by se ceny privatizovaných bytů měly pohybovat.

Zatímco Sdružení Žižkov nejen sobě má moji plnou důvěru v tom, že bude brán zřetel na co možná nejspravedlivější průběh privatizace, v případě TOP 09 mé obavy trvájí.....

Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

17.9.2010 08:05 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
sleva z ceny bude vázána na předkupní právo obce.
Diskriminováni jsou na Praze 3 všichni obyvatelé, kteří právě nebydlí v obecních domech a nemají možnost privatizace resp. získání části nemovitého majetku zdarma.
Obec musí vycházet z platného právního rámce a chovat se s péčí řádného hospodáře.
Nevím, zda je to neznalostí nebo záměrem, ale o.s. Žižkov nejen sobě hodlá prosazovat privatizaci formou právnických osob - družstev. V takovémto případě musí být při konstrukci ceny respektovány pravidla EU a ujišťuji Vás, že prodejní cena domu bude nevýhodnější než prodej bytů jednotlivými oprávněným nájemcům.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

26.9.2010 14:48 vložil tom

pani Hujová, v

volbě TOP 09 říkám DEFINITIVNÍ NE. Strana, která chce vykořistovat a zadlužovat nájemníky ješte vyššími cenami za privatizaci obecních bytů, než současné vedení radnice a to samé v oblasti nájmů. Je pro mne NEVOLITELNÁ. Vaše řeči o řádných hospodářích jako obhajobě nemravných cen jsme již slyšeli ze strany některých buněk ODS.

Zveřejněte, za kolik vaši kandidáti do voleb privatizovali obecní byty a přestante se chovat pokrytecky !!! S takovýmto programem plným asociální drzosti si nedovolila doposud vystoupit otevřeně žádná politická strana.Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

26.9.2010 18:32 vložil luca

Dobrý den pani Hujová,
mám jenom dotaz. TOP 09 nikdy na Praze 3 neexistovala (smíchanice ODS, KDU-ČSL a ostatní, P.S: pan kníže nám tady nepomůže) a ani se nikdy nijak neprezentovala, což se o ostatních kandidujících stranách (koalicích), jak v kladném či záporném smyslu nedá říci (prosím mohl jsem na někoho zapomenout, napadá mě Volba pro město - také o nich nic nevím). Kandidátku jste udělali konzultací s telefonním seznamem? Podíváme-li se na kanditátky na Praze 3 zde zveřejněné zjistíme, že zde kandiduje strana TOP 09. Ale celorepublikově je vedena jako "TOP 09 s podporou starostů". Tento dovětek mi zde chybí. Je to chyba, nebo z hlediska medializace svůj pravý název strany v komunálních volbách tajíte? Pokud ten dovětek v názvu Vaší strany úmyslně tajíte, je mi prapodivně.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

28.9.2010 17:26 vložil MUDr.René Brixí

Vážená paní Luco a všichni ostatní čtenáři,jsem kandidátem a jedním z lídrů Volby pro město.
Snažíme se již delší dobu dávat své připomínky a podněty Redakci \"Kauzy 3\".Přestože hlásají otevřenost názorům,naše příspěvky,podněty a prohlášení
naprosto ignorují a přehlížejí.Je to proto,že jsme malé a nezávislé sdružení,které se také účastní voleb?
Z těchto důvodů se snažíme naše občany informovat o naší činnosti a prezentovat naše myšlenky na stránkách www.vpmpraha3.cz a také prostřednictvím tištěných materiálů do schránek našich spoluobčanů.
Dosud jsme nebyli ani přizváni na veřejnou panelovou diskuzi lídrů všech
kandidujících stran,která se bude konat 11.10.2010 v hotelu Olšanka.Povede ji známý moderátor Martin Veselovský.
MUDr.René Brixí


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

26.9.2010 19:53 vložil tom

vážená nesnažte se tu falešně poštvávat nájemníky proti sobě. Vám o ně vůbec nejde. Víte Vy vůbec kolik bylo již zprivatizováno v ČR obecních bytů a v jakých cenových úrovních? Dle Vašich odpovědí asi ne. To, že vaše strana nechavá nájemníky u majitelů napospas nájmům bez jakýchkoliv regulí ještě neznamená, že si Vy budete dovolovat hrát si na realitní makléře a ožebračovat nájemníky obecních bytů. Už si zapište za Vaše uši. že privatizace obecních bytů není komerční prodej a nájemnící nezískavájí nic zdarma, nýbrž kupují za administrativní ceny byty, které desítky let spláceli a investovali do nich. Raději přemýšlejte, čím jim budete kompenzovat 20 let čekání na privatizaci. Vaše narychlo upečené odpovědi Vás usvědčují, že se v problematice vůbec neorientujete, ceny a slevy střílite od boku za pochodu, zjevně vůbec nemáte ani představu k jak nesmyslným částkám, nekorespondujícím s žádnou z privatizaci obecních bytů v Praze, natož ČR by se dostaly, kdyby byl aplikován Váš model pravidel prodeje.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

5.10.2010 12:08 vložil občan Prahy 3

Vážený tome, pravděpodobně jste jeden z těch, kteří fiktivní výměnou (vlastně podvodem) koupili byt s regulovaným nájemným a teď chcete své peníze zpět a ještě vydělat. Asi nepochopíte, že privatizace je prodej obecního majetku a ten musí být v souladu se zákonem. Pokud někdo rozdá byty zadarmo, tj. rozdá majetek všech, tak by také mohl brzy skončit za mřížemi.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

7.10.2010 17:23 vložil TRP

Koukám, že už tu není čas na diskuzi. Asi všichni přispěvovatelé stojí na stánku Kauza3. Když jenom odečteme asi šest nicků pana Ptáčka, tak nám to sakra řídne....


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 13:23 vložil Russel

Naprosto souhlasim, pregnantne formulovano. Prestoze na parlamentni urovni dostala TOP 09 muj hlas, na komunalni urovni u mne tato strana vzbuzuje obavy.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

7.10.2010 17:33 vložil TRP

Já bych se jí nebál. U mě uskupení řízené Kauzou3 vzbuzuje větší obavy. Členové Kauza3, a přispěvovatelé, se rozlezli do všech stran, které mají šanci na úspěch ve volbách. Chtějí ovládnout radnici stůj co stůj? Proč nekandidujíí jako jeden celek, když si tak notují?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

16.9.2010 10:54 vložil Jarda

Dobrý den, to je poměrně zajímavé. Neříkám, že to je něco nového (s tím samým přišly už například VV nebo ŽNS), ale pokud toto dodržíte, pak nemám problém Vás volit. Otázkou je, abyste dokázala se svojí skvadrou odolat neuvěřitelnému tlaku Hurdy a dalších expertů z ODS. Už mnoho lidí před Vámi povolilo a za nabídku bytu za hubičku, nebo prostě postaru tučného výpalného, obrátili a stali se s nich maňáskové pana Hurdy. Občané Prahy 3 to vědí a budou Vás pečlivě sledovat!

Pořád mi ale uniká jedno - proč jste nepodpořili to společné prohlášení stran na Praze 3? Je to tak obecné prohlášení, že je to skoro jako byste odmítla podepsat ústavu ČR. Takže v tomto ohledu ve mně stále hlodá červíček podezření, že to je jen dobře rozehraná partie, na jejímž konci je opět Hurdova modrá radnice na další 4 roky...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

16.9.2010 12:15 vložil pavel

není co podpořit. Privatizace za nejasných cenových podmínek, nájemné tržní. Vždy, když se někdo chce na někom přiživovat, argumentuje trhem. Co to ale je tržní cena nájmu bytu? Nájem, který je ochotno zaplatit 6 ukrajinců v 3+1? Sorry, ale od obce očekávám, že zveřejní nákladové ceny na údržbu nemovitostí ostatně takové studie existují, reprodukční náklady byly vyčísleny cca na 60 kč/m2 a zajistí pro občany, kteří se nechtějí či zatím nedostali možnost privatizace obecního bytu přiměřený nájem, nikoliv spekulativní na maximální výnos. To není poslání obce a je to hrubě v rozporu s bytovou koncepcí a tím, jak hospodaří zodpovědné obce na západě, např. ve Vídni. Nájemné na úrovni ekonomických nákladů, peníze zpět do domů. Tahle hra na tržní ceny není ničím jiným, než voda na mlýn developerum a spekulantům na maximální zisk v nájemním bydlení. Dehonestuje nájemní bydlení, vyhání lidí do vlastnického i proti jejich vůli a tím způsobuje růst nájmu a cen nemovitosti k velké radosti finančně zaintersovaných skupin. Obec nemůže skrytě vědomě či nevědomě uzavírat kartel s majiteli dorovnáváním a šponováním nájmu. Ona má jit naopak přikladem v dostupném bydlení. Článek o Spravedlivé privatizaci jako podvodu je úsměvný. A to jak pasáž o nájemnících u majitelů, které do složité situace dostává politika ODS a také TOP09 bránící stanovení stropů nájmů, bránícím excesivnímu zvyšování nájmů, tak pasáž o družstevních bytech. Nájemnící obecních bytů by velmi radi doplatili těch pár korun jako rozdíl, mezi nájmama před listopadem a náklady družstevníků, aby mohli bydlet ve svém, v čemž jim stát bránil. V kontextu stavu, že na kandidátce TOP09 jsou štastlivci, kteří za více než dostupné ceny zprivatizovali obecní byty a léta mají nízké náklady na bydlení na rozdíl od sprostě oškubávaných nájemníků obecních bytů diskriminovaných zdržováním privatizace, mi to cele přijde jako vrcholně pokrytecké. Vážená paní, nájemníkům 50 let platícím nájem v obecním bytě, kterým ho několikrát zaplatil a ještě do bytu investovali ze svého těžko přesvědčíte, že nájemné ve výši přes 100 kč/m2, nebo privatizace za miliony je pro něj to pravé, obzváště, když obce v ČR již odprodali přes milion bytu nájemníkům za zlomkové ceny a oni byly ušetřeny nestoudných nájmů, které na ně chytá mimo jiné i TOP09, jak se zdá.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

16.9.2010 14:31 vložil pavel

http://finweb.ihned.cz/c1-46465630-rekordni-pocet-obyvatel-usa-ztratil-strechu-nad-hlavou-nesplaceli-hypoteky

tak takto to dopadá, když zasáhne volna ruka trhu, chamtivost mocných a nulová politika bydleni ze strany státu. Kapitalismus v praxi, žebráci po celogenerační dřině bez střechy nad hlavu. Vítejte v eře globálního kapitalismu, neoliberalismu, víry ve všeléčící zlodějskou ruku volného trhu. Ve světě spekulativních cenových bublin nájmů a cen nemovitostí. Vítejte ve světě žebráků lopotících se celý život po pár cihlách a vlastní střeše nad hlavou. Hůře snad nebylo ani za středověku. To si pozemek vykolíkovali a chajdu postavili za pár dní. My ovšem žijeme ve vyspělejší době. I proto ne náhodou zakopáváme na každém rohu o bezdomovce, které budeme stěhovat do koncentráku....


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

17.9.2010 08:17 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
TOP 09 Prahy 3 není v názorovém nesouladu s popsanými problémy, které máme také zahrnuty v našem volebním programu. Vadí nám forma tohoto dokumentu, který je koncipován jako závazek, protože v některých případech máme rozdílný názor na jejich řešení.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

18.9.2010 09:55 vložil Iont

Vážená paní Hujová,
píšete, že TOP 09 není v názorovém nesouladu, ale zároveň uvádíte, že v některých případech máte rozdílný názor. V kterých detailech to vidíte jinak? Co Vám zabránilo podepsat text, který je dle mého soudu úmyslně sepsán tak, aby s ním nikdo nemohl mít problém... V textu prohlášení je výslovně uvedeno, že to není závazek ke koaliční spolupráci atp. Řekněte prosím konkrétně co Vám zabránilo podepsat dokument?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

20.9.2010 11:45 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den,
v předmluvě tohoto dokumentu je uvedeno: "Svou podporu (resp. závazek) tomuto dokumentu strvdilo podpisem .....
Z dnešního pohledu nám tato občanská iniciativa rozhodně nepřipadá apolitická, jak bylo deklarováno v červenci. Tři signatáři tohoto dokumentu /Strana zelených, KDU-ČSL a o.s. Žižkov nejen sobě/ následně vytvořili volební koalici a do budoucna si tak tímto dokumentem zavazují ČSSD a VV.
TOP 09 Prahy 3 má vlastní program, nabízí vlastní řešení a nebude podporovat program jiných politických subjeků.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

20.9.2010 13:31 vložil Jirka Ptáček, KAUZA3

Dobrý den všem!
Tuto informaci bych rád uvedl na pravou míru. Kauza3.cz se obrátila na všechny relevantní subjekty s hrubým návrhem textu a konečná formulace vzešla teprve ze společného jednání. TOP 09 se účastnila jednání a měla možnost znění upravit – v tomto ohledu byli všichni účastníci velmi vstřícní a vznešené připomínky TOP 09 byly do textu zapracovány. Deklarovali jsme, že naším zájmem je vytvořit dokument, který nebude zavazovat k jakékoliv spolupráci či dokonce koalici (ostatně je to tam jasně uvedeno), ale jedná se o závazek voličům. Hlavním tématem je otevřenost radnice a to je téma, které se netluče se zájmy pravice, ani levice.

Podotýkám, že jednání se zpravidla účastnilo kolem 7 osob, tedy veškerá tvrzení jsou doložitelná.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

18.9.2010 16:43 vložil M. Sedlacek

Pani Hujova, na jednu stranu musim ocenit Vasi odvahu vstoupit do takto demokratickeho fora. Nemuzete ocekavat, ze Vam bude kazdy tleskat, ale je to z Vasi strany dobry signal pro volice. V zasade smekam nad vsemi, co jsou toho schopni a nechaji si zde od anonymnich obcanu nadavat.
Na druhou stranu byste si mela uvedomit, ze Kauza3 a podobne projekty zde byly drive, nez kdokoliv mohl slyset o existenci TOP09. Mela byste byt takovymto webum, obcanskym sdruzenim a vsemoznym aktivistum vdecna za uspech sve strany, jelikoz nebyt nich, tak pravicovi prazaci dodnes budou volit jen ODS. Vy se pouze vezete na vlne nespokojenych obyvatel, kteri chteji zmenu, okouzlila je postava pana Schwarzenberga ale sama jste se o to nijak nezaslouzila. Vase odmitnuti zmineneho prohlaseni je v tomto ohledu projev nepochopitelny a ja v tom vidim jisty nadech politicke nabubrelosti.

Na jare jsem volil TOP 09 a ani dnes sve volby nelituji. Tentokrat vam hlas nedam. TOP 09 v Praze 3 je pro me necitelna a az prilis se spoleha na dobrou znacku TOP 09.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

22.9.2010 10:15 vložil ach jo

Tak toto je velký problém: objeví se kníže a za něho se může schovat leckdo a děje se to, viz TOP09 v Liberci (podobný příklad - kolik jinak nevolitelných lidí do komunálu svého času vytáhl Bursík za SZ). A teď tu máme průser jménaem TOP09 na Praze 3. Velmi obecnou deklaraci v podstatě slušného chování a distance od mafiánství, které Prahu 3 sžírá nepodepíší, zřejmě zase demokracie na P3 zaspala a nechala mazaného Hurdu, aby si TOP09 zajistil hlasovací většinu. Vypadá to tak, že paní Hujová se stane novou s odpuštěním loutkou typu Kozumplíková a čeká nás v podstatě kontinuita: jen snad o něco málo lepší, protože si TOP09 nebude moct (snad) dovolit takové výstřelky jako třeba Lochman, Šmíd, Císař a další - vše pod kuratelou arcihajzla Hurdy. Jediný apel: nevolte na Praze 3 TOP09.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

22.9.2010 11:47 vložil KAREL

V čem to jedeš? Už to nehul! Píšeš nesmysly. Fandím pí. Hujové.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

22.9.2010 17:48 vložil Iont

To je právě ten problém, že nepodepsáním dokumentu se TOP09 stala nevěrohodnou stranou, která je možná koupena Hurdou. Ať prosím paní Hujová vysvětlí důvody, které TOP09 zabránily podepsat společné prohlášení. Pokud je Hurda takový eso, jak se o něm říká, určitě si zkusil někoho z TOPky koupit. Alespoň z tohoto mého pohledu je jistější TOP09 nevolit.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 00:40 vložil ch jo

Máš opravdu silný argumety :-) idiote


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 08:08 vložil Jirka Ptáček

Pro ch jo: Zdravím! Mě sice nad touto argumentací také prolétlo něco podobného hlavou, ale i tak říkám, že příspěvky s nadávkami je to jediné, co se tu bude mazat. Tak prosím o zachování klidu a věcné diskuse. Díky. Jirka


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 11:31 vložil Vlad.Holzknecht

Pane Ptáčku,něco jiného píšete a něco jiného prakti(kujete).Naše odmítavé stanovisko ke Společnému prohlášení pol.stran,jsme Vám opakovaně poslali a Vy?NIC!Prostě se Vám to NEhodí do krámu!Oháníte se slovy T.G.M.a přitom se účelově vyhýbáte konfrontaci.Díky Vám a vašim kolegům(Konvička,Trejtnar),jste KAUZU3 degradovali na dnes již politiky ovládaný plátek,který zcela zjevně propaguje pouze a jedině to "svoje"!!!Chápu,že máte obavy z konkurence,ale o tom ta naše demokracie prostě JE,že?Tak,to je pánové vše.Teď můžete začít Vy!Vlad.Holzknecht,Volba pro město-Nezávislí kandidáti,Praha 3.www.vpmpraha3.cz


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 11:34 vložil Iont

Máte pravdu, že argumenty podložený názor to zrovna není, ale snad není zakázáno (narozdíl od nadávek) pronášet domněnky a myšlenky, které člověka napadnou. Budu moc rád, když tyto mé domněnky rozptýlíte nějakými neotřesitelnými argumenty. Těším se!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 17:32 vložil ch jo

Tak ta nadávka nebyla mířena na Vás. Proč také? Ale na borečka jménem Karel, který nás (mě) obštastnil postřehem: "V čem to jedeš? Už to nehul! Píšeš nesmysly". Tak si myslím, že to použité slovo nebylo nadsazené. Používat ho už ale dále nebudu a nahradím něčím typu "pán je bezesporu velmi vysoké inteligence a dobře se orientuje v poměrech na radnici Prahy 3".


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: paní Hujová, byly bychom rádi za konkrétní

23.9.2010 19:01 vložil Jirka

To je zase nedorozumění... já to pochopil už prve :-)
Ten můj příspěvek byl myšlen obecně, tedy jsem pro to "nahrazování" :-)) Díky.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama