Stanovisko klubu zastupitelů ED-DJK k návrhu rady M.Č. Praha 3

Klub zastupitelů DJK zásadně nesouhlasí s vedením radnice předloženým návrhem na snížení kapacity v síti základních škol.

 Máme za to, že otázka správné reakce na pokles počtu žáků základních škol je v prvé řadě a především otázkou stanovení priorit místní politiky a nikoliv primárně otázkou nezbytnosti úspory finančních prostředků M.č. Praha 3 v oblasti školství.
 
Předložený návrh je potřebné a nezbytné vidět a posuzovat v souvislostech působení a hospodaření současného vedení radnice resp. v relacích s dalšími činy vedení této radnice a v kontextu rozpočtu M.č. Praha 3.
 
V těchto, dle našeho názoru, pro možnost správného rozhodování zcela zásadních souvislostech, je zachování stávajícího komfortu v dostupnosti základních škol v Praze 3 pro nás a věříme, že pro většinu občanů Prahy 3 o řády významnější prioritou než např. to, zda fotbalový klub Viktoria Žižkov bude užívat dražší či levnější stadion,  či než umělé podporování konkurenceschopnosti místního drahého monopolu SKM a jeho dodavatelů nepřiměřeně vysokou mandátní odměnou, nebo než mnohamilionové dotování soukromé firmy jednoho z radních – Paláce Akropolis. 
Neshledáváme tedy důvody pro to, aby v cca 500 milionovém rozpočtu M.č. Praha 3 bylo šetřeno právě na důležitých podmínkách pro formování života dětí občanů Prahy 3.
 
Současné vedení radnice totiž často káže vodu a pije víno.  
Ilustrativně uvádíme alespoň několik příkladů, z nichž je patrné, že hospodárné, vyvážené a spravedlivé – klientelismem nezatížené  rozdělování obecních peněz (tj. peněz každého občana Prahy 3) je, velmi jemně řečeno, podstatnou slabinou tohoto vedení radnice.
-         Prvním počinem této koalice ODS a ČSSD v tomto volebním období bylo zvýšení počtu místostarostů z dosavadních 3 na dnešních 5, aby uspokojili své zájmy po lukrativních postech. V této souvislosti je možné se také ptát třeba jen na to, kolik stály stavební úpravy na radnici, nový nábytek v kancelářích radnice atd.
-         Desítky milionů korun byly prozatím investovány do velmi problematicky realizovaného nákupu tribun fotbalového stadionu Viktorie Žižkov – kdy M.č. např. kupovala tento majetek bez jakéhokoliv znaleckého posudku jeho ceny.  
-         Většina peněz z dosud tímto zastupitelstvem rozdělovaných grantů v celkové výši  4,145 mil. Kč (o něž se ucházely desítky subjektů) byla vládnoucí koalicí ODS a ČSSD přidělena soukromé společnosti jednoho z radních (p. Hurdovi) –  do paláce Akropolis.
(nechceme vůbec hovořit o způsobu oddlužení více než 110 milionového dluhu této soukromé firmy,   které proběhlo již v minulém volebním období). 
-         Při schvalování rozpočtu tato koalice ODS a ČSSD, ve strachu, aby se neukázala ekonomická nevýhodnost stávající mandátní smlouvy obce s SKM a aby nebyl ohrožen jeho drahý místní monopol a jeho napojení na „spřátelené“ firmy, odmítla náš návrh na vypracování srovnávací studie nabídek cen služeb správcovských společností působících na dalších městských částech a místního monopolu SKM. Za zmínku stojí též skutečnost, že si 15.6. tohoto roku odhlasovalo vedení radnice dramatické navýšení odměn členů představenstva a dozorčí rady této společnosti - v těchto orgánech sedí pan starosta, 2 páni místostarostové a 1 pan radní (pp. Český, Zeman, Kucián, Hurda) 
-         Firma protěžovaná dalším místostarostou (p. Zeman) prosadila pro své podnikání garance zachování stávajících podmínek nájmu obecního nebytového prostoru do roku 2012 s následnou opcí. Asi málokdo z občanů si dovede představit pronajímatele, který by mu dnes plně garantoval podmínky nájmu na 10 let dopředu. Jde–li však o firmu napojenou na někoho z vedení radnice umí být tato koalice velmi velkorysá. V představenstvu této firmy je manželka pana místostarosty.
Takto lze pokračovat.   
 
Je také namístě připomenout kolegům z ČSSD jejich jen 11 měsíců starý Volební program, na jehož základě získávali důvěru občanů v komunálních volbách. Program se jmenoval Otevřená radnice. V oddíle školství (který nazvali Škola – základ života) jsou první věty –  „Říkáme ne pokusům o rušení základních škol. Zabránili jsme tomuto kroku jak u školy Perunova tak u Pražačky“.
Hlasy zastupitelů ČSSD mohou v této závažné věci rozhodnout. Bylo by dobře, aby si uvědomili,  že svým případným dnešním ANO rušení škol by učinili přesný opak svého předvolebního slibu.
 
Je vůbec zásadní otázkou vůči komu je tato radnice vedená koalicí ODS a ČSSD otevřená.
Zda je více otevřená těm, kteří politiku vnímají především jako příležitost dostat se k různým obchodům a kšeftům anebo těm, kteří od místní politiky očekávají vyvážená, spravedlivá a hospodárná řešení věcí veřejných respektující oprávněné zájmy občanů Prahy 3.
 
Proto: Pro klub zastupitelů DJK je otázka správné reakce na pokles počtu žáků základních škol v prvé řadě otázkou stanovení priorit místní politiky a v reálných současných souvislostech této politiky je pro nás a věříme, že i pro většinu občanů Prahy 3 zachování stávajícího komfortu v dostupnosti základních škol v Praze 3, tj. důležitých podmínek pro život dětí občanů Prahy 3, prioritou významnou.
 
 Klub zastupitelů DJK při Zastupitelstvu M.č. Praha
reklama