Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá koalice Žižkov (nejen) sobě

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá koalice Žižkov (nejen) sobě

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran budeme uvádět ve stejném pořadí jako jsou řazeny v časopise. Každý den jedna strana. Dnes koalice Žižkov (nejen) sobě), odpovídal Matěj Stropnický.

1. Proč jste se připojili/nepřipojili ke Společnému prohlášení ke komunálním volbám?
Zelení i lidovci z naší koalice, se k prohlášení přihlásili, protože výstižně popisuje, co je po volbách politicky třeba a co naopak musí konečně přestat. Zbytek je v prohlášení.

 
2.Souhlasili byste s přizváním odborníků do grantové komise s právem hlasovat o přidělení grantů?
Samozřejmě. Odborníky by měla, tak jako u každé komise, schválit nová Rada MČ na návrh radního zodpovědného za danou oblast.
 
3.Jakými konkrétními kroky chcete prosazovat zásady vašeho celostátního politického programu na komunální úrovni?
Jaderné elektrárny ani potraty na území MČ Praha 3 zakazovat nebudeme, navíc program naší koalice je založen na tom, že o jeho uskutečňování (po)vedeme s obyvateli diskusi. Prvořadou otázkou je, aby všichni mohli bydlet beze strachu o svou budoucnost, od toho se bude odvíjet rozpočet a další možnosti kultivace naší čtvrti.
  
4.Kde je největší problém při privatizování bytů na Praze 3?
V ceně a nejistotě. To souvisí s neprůhlednými znal. posudky, vadnou vazbou na „místo a čas obvyklé“, neexistencí plánu privatizace a diskriminací těch, kdo privatizují až dnes.
 
5.Proč jsou podle vás byty občanům na Praze 3 privatizovány za nejvyšší cenu v Praze?
Radnice ODS z privatizace těží max. zisk na úkor nájemníků s cílem financovat developerské záměry (lávka mezi Parukářkou a Vítkovem, ústupové bydlení Pražačka, garáže na Jiřáku).
6.Budete při své práci spolupracovat s neziskovými organizacemi jako např. Transparency international, Oživení, Arnika, AutoMat, Besip a Pražské matky?
Ano, zmíněné organizace mají informace a odbornost, které by měl politik umět využít. S některými z jmenovaných jsme v kontaktu již dnes.  
 
7.Má být náměstí J. z  Poděbrad poddolováno a vystavěny zde podzemní garáže za 700 milionů, jak to naplánovaly minulá a současná radnice?
V žádném případě, je to drahý nesmysl. Jiřák hyzdí větráků z šachet dost už dnes. A rozhodně nechceme ohrozit statiku mimořádné stavby Plečnikova kostela.
 
8.Nezdá se vám, že v Praze 3 je upřednostňována automobilová doprava před pěší a cyklistickou dopravou?
Ano. Miliony jdou na garáže (v Lupáčově např. 90mil.), na přechody a cyklostezky nezbývá. Když vytvoříme lepší podmínky pro chodce a cyklisty, ulehčí se dopravě obecně. 
9.Jak se stavíte k záměru vybudovat na Pražačce sociální byty místo stávajícího kempu v době, kdy radnice jiné domy vhodné pro sociální byty levně prodává?
Je to další projekt, kde radnice plýtvá prostředky, které předtím vyždímala při privatizacích. Moudrý politik prosazuje takovou bytovou politiku při prodejích bytů a stanovování výše nájemného, aby potřeboval sociálních bytů minimum. A rozhodně je pak nesoustřeďuje na jedno místo do ghett po vzoru Jiřího Čunka. Kemp i zeleň na Pražačce musí zůstat.
 
10.Jak vnímáte nápad propojit Parukářku a Vítkov visutou lávkou pro pěší?
Je to megalomanský a v dnešní době až rouhavě drahý projekt, plýtvání našimi prostředky.
 

A ještě rekapitulace otázek z tištěné verze Kauzy3

1.Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte politické cíle?
Žiji tady léta, v širším okruhu Vinohrad od narození, nyní na Žižkově. Svobodu nestačí dostat, je třeba ji uskutečňovat, podílem na ovlivňování okolí. Chodím pěšky a tak mám neustále na očích, co u nás nefunguje. Kde se ztrácí každoroční miliarda  našeho rozpočtu? Já ji nevidím. Mým cílem je, aby tyto peníze byly vidět.
 
2.Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?
Vedu koalici Žižkov (nejen) sobě do voleb, budu usilovat i o vedení radnice.
 
3.Které strany považujete za potenciálně největší koaliční spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci nedovedete představit?
Naší čtvrti se ne nadarmo přezdívá Hurdistán podle samoděržavného předsedy místní ODS, radního a majitele Akropolis Pavla Hurdy. Ze zastupitelstva vím, že s Hurdovou ODS spolupracovat nelze. Spolupráce s ní se totiž rovná převádění prostředků našeho rozpočtu do vlastních a spřízněných kapes. Všichni ostatní si s ODS zadali, budu tedy obecně velmi obezřetný. 
 
4.Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou a transparentní formu správy obce?
Samozřejmě, že nikoliv, a v zastupitelstvu jsem ji také nikdy nepodpořil. Akciovým společnostem chybí kontrola ze strany opozice i veřejnosti. A nejsou nutné.
 
5.Kapacita mateřských školek je plně obsazena a řada dětí se do nich tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?
Volné prostory mají z demografických příčin naopak některé školy, čili akutně adaptací těchto prostor. Do budoucna pak výstavbou nových školek, zejména při nárůstu obyvatel.
 
6.Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Pravdivé informování a jiné názory, než ty aktuálního vedení radnice. To platí jak o názorech opozičních stran, tak veřejnosti. Naopak jim přebývá propaganda. 
 

Otázky s jednoslovnou odpovědí

7. Může být podle vás komunální politika pravá, nebo levá?
Ano
 
8. Chcete, aby možnost privatizovat byla dána všem nájemníkům obecních bytů s regulovaným nájmem?
Ano
 
9. Považujete převádění majetku P3 na obecní akciové společnosti za dobrou a transparentní formu správy obce?
Ne
 
10. Jste pro zbourání Nákladového nádraží?
Ne

Související články

Přijďte diskutovat 11.10. s budoucím starostou Prahy 3

Občanské sdružení Kauza3.cz s podporou nadace OSF Praha pořádá veřejnou diskusi kandidátů na starostu Prahy 3. Svou účast již potvrdil zástupce TOP 09, ODS, Žižkov nejen sobě, Věcí veřejných, ČSSD a KSČM. Úlohy moderátora se zhostí Štěpánka Duchková ve spolupráci s politologem Jiřím Pehe. Vstup je volný.pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá ČSSD

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejníme doplňkové odpovědi. Uvádět je budeme ve stejném pořadí jako jsou řazeny v ...pokračování
reklama