Dobře utajené úřední desky

Dobře utajené úřední desky

Pravidla činnosti úřadů v novém správním řádu z roku 2004 se mohla zdát v době jeho vydání revoluční. Paragraf 4 například definuje činnost úřadů jako službu veřejnosti a ukládá úřadům povinnost chovat se k občanům zdvořile, vycházet jim vstříc a s dostatečným předstihem je informovat o svých úkonech. Tyto zásady však bohužel dodnes do značné míry zůstávají jenom prázdnými frázemi. Příkladem mohou být úřední desky.

V dnešní době internetu, který umožňuje s takřka nulovými náklady rozesílat informace neomezenému množství příjemců, je úřední deska prazvláštním nástrojem pro informování občanů. Dokonce by nebylo daleko od pravdy tvrzení, že úřední desky spíš než k samotnému informování slouží k vytváření alibi úřadů o tom, že splnily svou povinnost občany informovat.

Prostřednictvím úředních desek se občanům zpřístupňují velmi důležité informace, například o zásadních rozhodnutích týkajících se podoby lokality, v níž žijí. Například o územním řízení, v němž se rozhoduje, jestli bude umístěn nový bytový dům nebo silnice, máte možnost dozvědět se především z úřední desky. Stavebník má sice povinnost vyvěsit o záměru oznámení v místě zamýšlené stavby, u větších projektů je však malá pravděpodobnost, že bude oznámení vyvěšeno právě na místě, jímž denně procházíte, a že tedy budete mít šanci si jej všimnout.

Vedle fyzických úředních desek, které si zřejmě žádný pracující člověk nemůže dovolit pravidelně prohlížet (ledaže by pracoval přímo na daném úřadě), jsou povinně úřední desky vedeny i v elektronické podobě na internetu. Elektronické úřední desky jsou však často nepřehledné, některé vůbec neumožňují třídění dokumentů podle kategorií (např. Úřad městské části Praha 3). Pokud na takovýchto stránkách hledáte konkrétní informaci, jste pak nuceni procházet desítky či stovky položek a strávit tím množství času. I v případě lépe uspořádané desky (například Magistrát HMP, Praha 1 nebo Praha 6) je však získávání informací značně časově náročné. Sledování úřední desky tak, aby bylo smysluplné, je totiž třeba provádět pravidelně, minimálně dvakrát do měsíce, a to po celý rok.

Zasílání vybraných informací na email

Bylo by při tom technicky velmi snadné umožnit zasílání informací o dokumentech z úřední desky na email nebo přes RSS kanál. Tyto informace by pro Vaši potřebu mohly být filtrovány kupříkladu podle názvů ulic, které Vás zajímají, nebo podle jiných klíčových slov. Toto by byla skutečná služba veřejnosti, hodná peněz, jež za ni občané platí.

Některé pražské městské části sice  zřídily na svých stránkách podobnou funkci, což svědčí o tom, že se nejedná o žádný herkulovský úkol. Zasílání informací o dokumentech vyvěšených na úřední desce si můžete objednat například na webu Prahy 6. Podle mého názoru se však nejedná o nic jiného, než o „whitewash“, tedy o opatření, kterým se pouze vytváří dojem otevřeného fungování úřadu a které má zastřít skutečné dění v jeho zákulisí. Pokud totiž nebudete mít možnost zvolit si alespoň obecnou kategorii dokumentů, o nichž chcete být informováni, bude Vaše emailová schránka zahlcena nepotřebnými zprávami. Na stránkách Prahy 6 přitom jsou dokumenty mezi základní kategorie roztříděny, pro zasílání na email si však lze zvolit pouze dokumenty z úřední desky en bloc.

Budou li úřední desky skutečnou službou veřejnosti hodnou toho označení tedy opět závisí na občanech samotných, respektive na tom, jak důrazně se budou domáhat kvality služeb úřady jim poskytovaných.

Článek byl převzat z http://praguewatch.wordpress.com

 


Související články

RESPEKT: Horší než al-Káida - Noví straníci jsou větší nebezpečí než solární panely a teroristé

Ten muž ve sportovní bundě je upřímný a jde rovnou k věci. „Já o hodně nových členů zas tolik nestojím,“ říká. „Teď mám ve své organizaci kolem dvaceti lidí a to byste měl vidět, jak je někdy těžké sladit názory a prosadit společný postoj, když se tam každý začne vykecávat.“pokračování
reklama