PETICE za konání referenda k olympiádě v Praze

PETICE za  konání  referenda k  olympiádě  v Praze

Referendum je lidové hlasování, kde občané Prahy, mohou odpovědí „ANO“ nebo „NE“ , říci, zda chtějí, aby se v roce 2020 v Praze konala olympiáda. K vyhlášení referenda je nutné nasbírat 60 000 podpisů občanů s trvalým bydlištěm v Praze. Výsledek referenda je pro politiky závazný.

   O pražské Olympiádě má rozhodnout referendum. Alespoň si to myslí přípravný výbor osobností, které se postavily za vypsání olympijského referenda poté, co pražský primátor Bém oznámil, že Praha má kandidovat na konání letních olympijských her v roce 2020. Kandidátskou přihlášku má pražský magistrát odeslat v červnu tohoto roku. Důvodem kandidatury Prahy má být pozitivní zkušenost s MS v lyžování v Liberci. Vzniknuvší přípravný výbor pro konání olympijského referenda proto sdružuje jak známé osobnosti z Prahy, tak i Libereckého kraje. Jsou mezi nimi například bývalý pražský primátor Jan Kasl, známý architekt Vlado Milunić, senátorka Soňa Paukrtová z Libereckého kraje a starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta (rovněž Liberecký kraj). Členy přípravného výboru jsou i reprezentanti občanských sdružení, působících v Praze – například sdružení ARNIKA.

Právě zkušenosti s libereckým mistrovstvím světa v klasickém lyžování aktivizovaly zástupce z Libereckého kraje. „Obdržel jsem reakce od řady mých kolegů z kraje, kteří jsou překvapeni z prohlášení primátora Béma, že by mistrovství světa v lyžování mělo odůvodňovat i konání Olympiády,“ uvedl dnes na tiskové konference zástupce starostů bez politické příslušnosti z Libereckého kraje Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou. Starostové chtějí své zkušenosti a poznatky projednat na společném jednání na počátku dubna. Půtova kolegyně, nezávislá senátorka Soňa Paukrtová, předsedkyně senátorského Klubu otevřené demokracie (KOD), chce proto předložit návrh zákona, který by vázal poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů na OH či mistrovství světa na souhlas občanů z daného kandidátského města projevený formou místního referenda. „Právě v Liberci a okolí se lidé s mistrovstvím světa nesžili. Nepochopili, proč nebyly využity stávající areály v okolí například Bedřichově,“ uvádí senátorka Paukrtová, která považuje podporu místních lidí pro jakýkoli sportovní svátek za klíčovou. „Pokud taková podpora chybí, jen stěží může být úspěšná,“ míní senátorka Paukrtová. Návrh zákona hodlá předložit v Senátu do konce dubna.

Pražské referendum k Olympiádě prosazuje i bývalý pražský primátor Jan Kasl. „Pražanů se nově ohlášená kandidatura města dotýká v první fázi nejvíce. Dosud město vynaložilo na propagaci her částku přes 100 mil. Kč. Jde o významné množství veřejných prostředků, které vyšly zcela nazmar, zatímco Praha nemá finance na základní infrastrukturu, vybudování vodovodů a kanalizace v okrajových městských částech,“ prohlásil bývalý pražský primátor. O dalších násobně velkých investicích do propagace a přípravy kandidátského města by podle Kasla měli rozhodnout sami občané Prahy.

Také známý architekt Vlado Milunić se zasazuje za konání referenda. „Získat šedesát tisíc podpisů pro povinné vypsání referenda je odvážný cíl, ale věřím, že ho Pražané podpoří. Jsem přesvědčen, že konat v dohledné době v Praze Olympiádu je nesmysl,“ uvedl dnes Milunić.

Rovněž mnozí starostové podporují vypsání referenda. Mají obavu, že většinu prostředků z veřejných rozpočtů by spolkly hry a na rozvoj celé země by se pak nedostávalo. „O konání referenda k Olympiádě usilujeme dlouhodobě. Pražský primátor Bém náš návrh na konání celostátního referenda v únoru 2008 odmítl. Proto podpoříme tuto iniciativu petičního výboru," oznámil předseda starostovského hnutí Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz. Ten si v srpnu 2008 na týden vyměnil křeslo pražského primátora s Pavlem Bémem. Již před rokem starostové navrhovali, že pokud si Pražané hry v referendu schválí, nechť si Praha hry zaplatí a ponechá si také veškeré výnosy z této akce. „Primátor Bém tvrdí, že Olympiáda je výhodná a přinese zisk. Proto nechť si Praha na ni půjčí, získá evropské prostředky, soukromé zdroje a všechen zisk si následně také ponechá,“ podotkl tehdy Gazdík.

Vypsání referenda také podporují různá občanská sdružení působící v Praze. „Budeme petici za vypsání olympijského referenda šířit mezi spolupracujícími neziskovými organizacemi. Dobrovolníci pak budou oslovovat přímo občany Prahy,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci Martin Skalský ze sdružení ARNIKA, které se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. „Konání her v Praze bude mít samozřejmě významné dopady na životní prostředí a život občanů v Praze,“ doplnil Skalský.

 Členové přípravného výboru soudí, že všichni politici, ale i občané by měli zvážit, co díky olympiádě nebude. V Prohlášení přípravného výboru se uvádí, že „zásadní přípravy her by vypukly v letech 2013 – 2014. V té době již nebude evropský rozpočet spolufinancovat rozvoj naší země jako doposud a bude prakticky jen na nás, jak ve spirále povinných výdajů najdeme peníze na rozvoj vědy, školství, dokončení nezbytných reforem penzijního systému, přijetí eura, vyrovnání s církvemi. Kolik zbude na LOH a o kolik potřebných věcí nás hry připraví?“

Na stránkách www.olympijskereferendum.cz je ke stažení petiční arch, který mohou občané Prahy použít pro podporu referenda. Vyplněné formuláře se sbírají i poštou či osobně na adrese sdružení ARNIKA, Chlumova 17, 130 00 Praha 3. Členové přípravného výboru plánují, že do měsíce budou osloveni všichni občané Prahy dopisem s žádostí o podporu referenda.

Více informací:

Soňa Paukrtová, předsedkyně senátorského klubu – Klub otevřené demokracie, senátorka za obvod Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj), 602 479 594

Jan Kasl, bývalý pražský primátor, 602 175 766

Vlado Milunić, architekt, spoluautor Tančícího domu, 605 769 079

Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou, Liberecký kraj, 602 490 016

Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, 605 707 757

Martin Skalský, sdružení ARNIKA, 775 168 026

Monika Zachová, tajemnice klubu KOD, zachovam@senat.cz , 605 228 447

Podpisový arch ke stažení zde

reklama