Pražští zastupitelé hlasovali proti občanům, které ani nenechali promluvit

Pražští zastupitelé hlasovali proti občanům, které ani nenechali promluvit

I my jsme přinesli informace o odložení schvalování nového územního plánu celé Prahy. Zcela mimo pozornost ale proběhlo 22.10. schválení změn stávajícího územního plánu. Tyto změny jsou často horší než změny navrhované v odloženém novém plánu. Na webu Arniky jsme našli text vysvětlující současnou situaci:

22.října přineslo zasedání pražského zastupitelstva rozčarování mnoha občanům. Zastupitelé schválili změny územního plánu, které znamenají například zástavbu na místě bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně, kde měl vzniknout park, na hraně Krčského lesa na Roztylech či v Modřanech. Současně odsouhlasili prodej parku pro zástavbu v Jihlavské ulici u severojižní magistrály v Praze 4. Ještě horší však je, že ke kontroverzním záměrům navíc nenechali vystoupit občany, kteří na jednání přišli.

I přes protesty a petici místních občanů schválilo zastupitelstvo prodej zelené plochy mezi severojižní magistrálou a ulicí Jihlavskou soukromému investorovi. Ten zde plánuje výstavbu administrativní budovy, která má být současně i protihlukovou bariérou. Taková funkce této budovy je ale sporná, do již tak neúnosně zatížené lokality zato přivede další automobily – součástí domu mají být čtyři patra podzemních garáží. Navíc to bude znamenat zničení jediné souvislé zelené plochy v okolí a zničení desítek stromů, které pomáhají alespoň částečně eliminovat škodliviny z ovzduší.

„Považujeme to za výsměch lidem, kteří dlouhá léta požadují snížení znečištění životního prostředí na hygienické limity pro hluk a emise, které jsou zde nyní překračovány. Stromy, které budou pokáceny, zachycují například nebezpečný polétavý prach, filtrují znečištěný vzduch a jsou také protihlukovou a psychologickou bariérou proti nepřetržitě obtěžující magistrále,“ uvedl Martin Skalský z Arniky, který se jednání zastupitelstva účastnil. Každá zelená plocha v souvisle zastavěném území města má obrovský význam pro místní klima. Stromy pracují jako účinné klimatizační zařízení, regulují vlhkost vzduchu a zabraňují v létě přehřívání, kterému jsou vystaveny všechny zastavěné a vybetonované plochy. Stromy na rozdíl od technických zařízení navíc klimatizují zcela zdarma.

Zastupitelé odmítli umožnit vystoupení dvěma ze tří občanů přihlášených do diskuse k projednávanému prodeji, vystoupit tak mohl jen jeden občan. Zastupitelstvo odmítlo projednat také petici více než 700 lidí s tím, že petiční výbor nedodržel formální požadavky zákona.

Vystoupit s vyjádřením ke schvalování tzv. celoměstsky významných změn územního plánu nebylo umožněno ani Martinu Skalskému. Radní Langmajer odůvodnil své rozhodnutí hlasovat proti vystoupení zástupce Arniky tak, že jej nikdo nemůže nutit poslouchat jej. Jak uvedl, sdružení Arnika dostává dotace na to, aby se mohlo vyjadřovat ke stavbám v ČR a má určitě dost dobrých důvodů, aby vystupovalo ke změnám územního plánu. Nikdo jej ale prý nemůže nutit, aby toto sdružení poslouchal. To je prý na jeho svobodném rozhodnutí jako člověka.

„Bohužel to vystihuje dlouhodobý přístup vedení města k názorům občanů. Dnes přijaté změny znamenají rozsáhlou výstavbu na dosud zelených plochách, která přinese nárůst automobilového provozu a zhoršení životního prostředí obyvatel dotčených částí města, aniž by měli možnost ve veřejné diskusi se k těmto návrhům vyjádřit,“ upozornil Skalský. Magistrát přitom právě před několika dny zveřejnil koncept nového územního plánu Prahy, jehož cílem je navrhnout ucelenou koncepci rozvoje hlavního města platnou v období příštích nejméně 15 let.

Arnika vyzvala před dnešním jednáním zastupitele, aby stáhli navrhované změny z programu jednání, respektive hlasovali proti jejich přijetí. Současně je žádá o to, aby se zasadili o změnu informační politiky magistrátu směrem k veřejnosti, protože současný způsob projednávání změn územního plánu je pro veřejnost netransparentní a nesrozumitelný, vylučuje možnost hledání celospolečenské shody na strategii rozvoje Prahy a také hledání podpory občanů pro schvalované strategické dokumenty.

Podobným způsobem zastupitelé rozhodli o vydání změny Z1000. Ačkoliv magistrát tvrdí, že změna Z1000 obsahuje pouze zjednodušení legendy územního plánu a drobné korekce v některých lokalitách, není to pravda. Názorně to dokumentuje severozápadní část trasy Pražského okruhu. Změna územního plánu by měla za následek výrazné posunutí dálniční stavby i mimoúrovňových křižovatek. Silnice se tak dostávají v jednom místě pouhých deset metrů od obytné zástavby. A takových případů je zřejmě na území celé Prahy více.
Další informace:

Stránky www.mestaprozivot.arnika.org  

Podrobnosti k I. vlně tzv. celoměstsky významných změn:
www.mestaprozivot.arnika.org/i-vlna-zmen

Podrobnosti ke změně Z1000:
www.arnika.org/tiskove-zpravy/magistrat-znovu-protlacuje-zmeny-uzemniho-planu

a zde: http://www.mestaprozivot.arnika.org/zmena-z-1000

 


Související články

Přestavba Žižkovského nádraží odložena

Rozhodla o tom dnes rada hlavního města, která kvůli dopadu krize na developery a neshodám s urbanisty odložila další projednávání změn územního plánu. Změny se týkaly i dalších kritizovaných projektů, jako jsou přestavba Masarykova nádraží, nádraží Praha - Smíchov, nebo lokality Bubny - Zátory.pokračování
reklama