Praha 3 schválila dotace pro rok 2018

Zastupitelstvo městské části Praha 3 dnes, v úterý 20. března 2018, schválilo přidělení finančních prostředků formou dotací z dotačního fondu.

Na základě doporučení Rady MČ Praha 3 bylo na jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 schváleno přidělení finančních prostředků formou dotací z dotačního fondu. „Celkem jsme přijali 390 řádně podaných žádostí, což je téměř o 40 žádostí více než v loňském roce. Mezi 258 žadatelů, kteří řádně splnili podmínky některého ze šesti dotačních programů a byla jim tak přidělena dotace, bylo rozděleno 16,5 milion korun, tedy o 2 miliony korun více než v roce 2017,“ informovala radní Jaroslava Suková.

Dotační systém MČ Praha 3 je prioritně zaměřen na široké spektrum veřejných sociálních, zdravotních, kulturně výchovných, volnočasových a ekologických aktivit všech věkových a sociálních skupin obyvatel. Dotace tak byly rozdělovány v šesti dotačních programech, kterými jsou památková péče, životní prostředí, kultura, sociální péče a zdravotnictví, tělovýchova a sport a oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Jednotlivé dotační programy byly podpořeny takto (zaokrouhleno):

v dotačním programu pro oblast kultury bylo mezi 67 projektů rozděleno 3,5 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo mezi 55 projektů rozděleno 3,5 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast tělovýchovy a sportu bylo mezi 56 projektů rozděleno 3,6 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast životního prostředí bylo mezi 11 projektů rozděleno 800 tis. Kč,
v dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví bylo mezi 66 projektů rozděleno 4,4 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast památkové péče bylo mezi 3 projekty rozděleno 660 tis. Kč.

reklama