Praha 3 schválila dotace

Praha 3 schválila dotace

Zastupitelstvo městské části Praha 3 dnes, v úterý 21. března 2017, schválilo přidělení finančních prostředků formou dotací z dotačního fondu.

Na základě doporučení Rady MČ Praha 3 bylo na jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 schváleno přidělení finančních prostředků formou dotací z dotačního fondu. Celkové rozdělení dotací ve výši 14,5 mil. korun však nepodpořila opoziční koalice Žižkov (nejen) sobě.

„Celkem jsme přijali 352 žádostí. Mezi 237 žadatelů, kteří řádně splnili podmínky některého ze šesti dotačních programů a byla jim tak přidělena dotace, bylo rozděleno téměř 14,5 milion korun,“ informovala radní Jaroslava Suková.

Dotační systém MČ Praha 3 je prioritně zaměřen na široké spektrum veřejných sociálních, zdravotních, kulturně výchovných, volnočasových a ekologických aktivit všech věkových a sociálních skupin obyvatel. Dotace tak byly rozdělovány v šesti dotačních programech, kterými jsou památková péče, životní prostředí, kultura, sociální péče a zdravotnictví, tělovýchova a sport a oblast volného času.

Jednotlivé dotační programy byly podpořeny takto:

v dotačním programu pro oblast kultury bylo mezi 52 projektů rozděleno 3,2 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast volného času bylo mezi 62 projektů rozděleno 3 mil. Kč,
v dotačním programu pro tělovýchovu a sport bylo mezi 52 projektů rozděleno 3,2 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast životního prostředí bylo mezi 13 projektů rozděleno 710 tis. Kč,
v dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví bylo mezi 53 projektů rozděleno 3,8 mil. Kč,
v dotačním programu pro oblast památkové péče bylo mezi 5 projektů rozděleno 650 tis. Kč.

Odbor vnějších vztahů a komunikace/ Oddělení tradičních akcí a propagace

Mgr. Michaela Luňáčková

vedoucí oddělení /  tisková mluvčí

Adresa pracoviště: Havlíčkovo nám. 11, Praha 3

Tel.: 222 116 273; GSM: +420 770 102 814

E-mail: lunackova.michaela@praha3.cz

Web: www.praha3.cz  

 

 

reklama