Stropnický: Radniční noviny na Žižkově se staly koaličními, proto odcházím.

Praha, 26. ledna 2015 – Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě se rozhodl, že jejich zástupce v Redakční radě Radničních novin Prahy 3 Matěj Stropnický, vystoupí z této rady, kvůli neakceptovatelným změnám a zásahům do kompetencí redakční rady.

Nová koncepce Radničních novin (RN) schválená usnesením Rady MČ č. 1047 ze dne 17.12.2014 omezuje možnosti opozice podílet se a korigovat obsah radničních novin, zavádí cenzurní prvky a omezuje prostor opozice k publikování v RN.

RN budou podle nově schválené Koncepce pod úplnou kontrolou Rady městské části, která bude schvalovat konečné znění vydání RN. Dříve byla tato kompetence svěřena Redakční radě, kde jsou i zástupci a zástupkyně opozice. Opozice bude tedy z procesu schvalování vydání vyloučena. Rada městské části bude také oprávněna provádět cenzurní zásahy do obsahu projednaného redakční radou.
 
Nová rubrika Fórum zastupitelů omezuje prostor pro vyjádření opozice. Podle nových pravidel má každý zvolený subjekt právo na publikaci názoru svého zastupitele v rozsahu 1500 znaků včetně mezer. Na takto omezeném prostoru nelze veřejnost důkladně informovat o názorech opozice. Rovný prostor je přitom záměrně dán zástupcům opozičních stran Svobodní a KSČM s velmi malým zastoupením (2 zastupitelé či zastupitelky) a vítězi voleb koalici Žižkov (nejen) sobě, kterou zastupuje 11 zastupitelů a zastupitelek. Chápeme to jako prostředek pro umlčení hlavního opozičního subjektu.
 
„Nemohu a nechci se podílet na práci redakční rady, která ztratila podstatný vliv na výslednou podobu Radničních novin. Tyto noviny se nyní stávají pouze koaličními novinami, ať si je tedy koalice vydává sama,“ uvedl Stropnický.
reklama