Tisková zpráva SZ Praha 3: Kritika dohody TTIP zazněla i z nejvyšších míst ČR

Zelení z pražského Žižkova zdolali v rámci mezinárodního dne proti obchodní smlouvě TTIP nejvyšší vrchol ČR.

V sobotu, 18. 4. se v celé Evropě a Spojených státech konala protestní shromáždění proti pokračování jednání o obchodní smlouvě mezi USA a EU. 
I v ČR k této kritice přidávají četné občanské spolky a politické strany. Mezi hlasité kritiky Evropská zelená strana (EGP). Zelení z Prahy 3 se rozhodli přenést svůj protest na horu Sněžku.
 
"Myslíme, že na rizika, spojená s přijímáním smlouvy TTIP, je třeba neustále upozorňovat. Zatímco například ve Spolkové republice Německo je transatlantická smlouva celospolečenské téma, informovanost u nás je mnohem menší. Přitom to je proces obrovské důležitosti, který rozhodne o podobě Evropy na další desetiletí,"  říká předseda žižkovských zelených, Matěj Žaloudek
 
Protestující zdůrazňují, že nejsou proti transatlantické spolupráci jako takové, ale požadují taková pravidla, která nezhorší běžný život Evropanů:
 
"Dohoda TTIP si klade za cíl snížit tzv. netarifní překážky v mezinárodním obchodu, což představuje snižování ochranných standardů např. enviromentálních, spotřebitelských a pracovních. O těchto otázkách by napříště rozhodovaly ve velké míře korporace. Těm by zároveň  slibovaný ekonomický přínos dohody přinesl nejvíce zisku a to na úkor pracujících, spotřebitelů, životního prostředí a míry demokracie,"  říká žižkovský zelený a člen hospodářské odborné sekce SZ, Bohumil Čáp.
 
Podle zelených bude tato kontraverzní kauza ještě vrcholit  a bude velmi záležet na tom, jak se k ní postaví veřejnost.
 
Více informací a petice na stránkách https://stop-ttip.org/podepiste/ 
nebo http://ttip2015.eu/blog-detail/blog/id-30-reasons-why-greens-oppose-ttip.html
 
Kontakt:
Matěj Žaloudek, matej.zaloudek@gmail.com, 727887998
Bohumil Čáp, bohumil.cap@gmail.com, 776182781
reklama