TZ Žižkov (nejen) sobě: Hypermarket v areálu Nákladového nádraží Žižkov ministr Herman přehodnotí

Ministr kultury zrušil rozhodnutí svého úřadu, jímž ministerstvo zamítlo žádost o přezkum závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Toto rozhodnutí ministerstva z jara 2015 přímo označil za „vadné“.

Magistrát v listopadu 2013 souhlasil s výstavbou gigantického nákupního centra společnosti Discovery v těsném sousedství budovy nákladového nádraží, která je od roku 2013 po dlouhém úsilí občanského sdružení Tady není developerovo prohlášena kulturní památkou. Ministerstvo na jaře letošního roku zamítlo žádost účastníků řízení o zrušení rozhodnutí magistrátu s ohledem na nutnost existence ochranného pásma kulturní památky s odůvodněním, že pro to neexistují dostatečné odborné důvody, ačkoliv Národní památkový ústav (NPÚ), generální ředitelství, ve svém posudku označil návrh investora za „vyloučený“.  Ministr kultury zároveň uložil generální ředitelce NPÚ Naděždě Goryczkové zpracovat oponenturu obhajoby investora, který pochopitelně argumentoval během řízení ve prospěch stavby. NPÚ navíc dle pokynu ministra zpracuje i posouzení investičního záměru výstavby hypermarketu z hlediska dopravní obslužnosti nádraží po zamýšlené konverzi na kulturně-vzdělávací centrum zahrnující též sídlo Národního filmového archivu.

Se společností Discovery se kvůli hypermarketu o 44tis. metrech čtverečních (více než dvakrát tolik, kolik má Palác Flora) souběžně z iniciativy někdejších radních za Žižkov (nejen) sobě Městská část Praha 3 od roku 2014 soudí. Nové vedení radnice zatím žalobu nestáhlo, ale starostka Vladislava Hujová (TOP 09) tuto možnost letos v říjnu poprvé připustila v rozhovoru pro Českou televizi: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141014-udalosti-v-regionech

„Zájem obce na nákladovém nádraží a v ulici Želivského je jasný: nádraží přebudovat na kulturní centrum a zklidnit dopravu na této městské komunikaci. Výstavba hypermarketu by do území samozřejmě přilákala obrovskou novou dopravní zátěž. Považuji za nepřijatelné, aby starostka Hujová nehájila zájem obce až do poslední soudní instance,“ uvedl lídr hnutí Žižkov (nejen) sobě Matěj Stropnický (SZ), a dodal: „Rozhodnutí ministra kultury naopak vítáme. Otevírá se tak cesta, jak zrušit souhlas pražských památkářů s výstavbou obchoďáku a odebrat investorovi územní rozhodnutí. Pokud ministerstvo skutečně závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče zruší, stavební úřad hlavního města Prahy obnoví územní řízení o celé stavbě a pravděpodobně územní souhlas investorovi odejme.“

Kontakt: Matěj Stropnický, zastupitel MČ Praha 3 a Hlavního města Prahy, tel.: 605 344 748      

reklama