Právo hrdelní pod Žižkovým vrchem

Právo hrdelní pod Žižkovým vrchem

Dnešní Žižkov si mnozí z návštěvníků, ale i z jeho obyvatel, spojují s různými symboly – od bitvy na Vítkově přes Karla Hartiga a vznik města, ve kterém řádil fešák Hubert, bohémové a podnikatelé, dělníci a ochmelkové, až třeba k asanaci, hospodám a klubům anebo dnešním sporům obyvatel s developery o každičký kousek čtvrti. V téhle mozaice obvykle nebývají zmiňovány ty nejstarší žižkovské symboly – hřbitovy a šibenice. Ten první zmíněný symbol ale známe a pokud ne, můžeme si ho na vlastní oči prohlédnout. Druhý jmenovaný si zaslouží zvláštní pozornost, na Žižkově totiž bývala šibenice hned na třech místech.

Galgenberg na “Churchilláku”
První popraviště mimo Staré Město (tedy mimo Prahu) zmiňuje už kronikář Kosmas a informace o něm pocházejí dokonce až z 11. století. O přímou lokaci se přeli už v 19. století přední čeští historici, my se můžeme pokusit už jen o její rekonstrukci. Důležité je také připomenout fakt, že popravy (obvykle oběšením) se samozřejmě konaly i v samotném městě, ale z hygienických i dalších důvodů byla často užívána popraviště mimo město. Vzdálenost uváděná v tehdejších pramenech asi jeden kilometr od východní (tehdy Hradecké neboli Horské) Novoměstské brány ukazuje na místo označené na starých mapách jako Galgenberg.
 
Galgenberg neboli Šibeniční vrch je na mapách zaznačen v místech mezi dnešním Vítkovem a tou částí Žižkova, jež se zvedá od Seifertovy ulice až k Vinohradům. Oblast se nám tedy zužuje a pátráme po vrchu nebo vyvýšeném místě v této lehce zvlněné oblasti Prahy. Jeden vršek přezdívaný „Malý Vítkov” se tady opravdu nachází, ovšem ukryt za zdmi mohutného činžáku na začátku Seifertovy, v místě zvaném Komotovka. Přístup k nečekanému skalnímu „útesu” ve dvoře s romantickou ruinou konstrukce altánku vede přes průchod s krásnými dřevěnými dlažebními kostkami, jež ale bývá bohužel uzavřený. Zbývají dvě hlavní teorie. Ta první hovoří o popravách přímo na vršku, což je ale díky vcelku mohutné konstrukci šibenice méně pravděpodobné, druhá uznávanější teorie pak o lokaci v místě dnešního náměstí Winstona Churchilla, tedy „pod” zmíněným vrškem.
 
Galgenberg - staroměstské popraviště pod vrchem Vítkovem, (Christop Riegel 1714 - Mollova sbírka map)
 
K  nejznámějším využitím práva hrdelního v české historii můžeme zařadit popravu oběšením (již značně vymučeného) husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé 9. září 1437, která se navzdory dřívějším názorům odehrála pravděpodobně právě na žižkovském Šibeničním vrchu. Pokud se ale podíváme na historii vynucení přiznání s následnou likvidací domnělého či skutečného kriminálního živlu, musíme si udělat malý exkurz tresty, na jejichž konci byla obvykle smrt. Rozpárání břicha anebo předhození divokým šelmám nechme Římanům, nabití na kůl s několikadenním zachováním nejdůležitějších orgánů pro pomalé umírání zase Turkům...  Rozštvrcení těla bylo milou kratochvílí pro asijské a orientální národy, ukřižování bylo původně výsadou otroků. Konečně se dostáváme k evropské „civilizaci”. Upalování je nám díky Janu Husovi a čarodějnickým procesům známo, takže zbývá kromě jiných možností stětí (gilotinu tentokrát ponechme Francouzům) a oběšení. Právě poslední zvolená metoda byla užívána na žižkovském „Galgenbergu”.
 
Na Křížku

Chaos v hledání místa posledního přání mnoha pražských kriminálníků vnáší i sama historie. Mezi lety 1787 a 1803 byl trest smrti až na výjimky zrušen Josefem II. V roku 1817 kat změnil své místo zaměstnání o pár set metrů někam k dnešnímu vrchu Parukářka, jehož jiný název – vrch sv. Kříže – tuto teorii možná potvrzuje, leč důkazy opět chybí. 
 
Na Židovský pecích
Jan Křtitel Piperger, pocházející ze známé rodiny katů, se díky svému přeložení ze Záhřebu a pak Vídně do Prahy nachomýtl u poslední pražské veřejné popravy. Tedy vlastně předposlední, pokud nepočítáme veřejné oběšení K. H. Franka v květnu 1946. 
V roce 1836 se popraviště stěhovalo naposledy a opět na východ – na návrší Židovských pecí. Nějaký Václav Fiala zavraždil svou milenku 15 ranami nožem. Piperger později vzpomínal na tuto popravu slovy: „V to hrozné ráno byla celá Praha na nohou, přes třicet tisíc lidí se hrnulo k popravišti, když za časného jitra vyvedli Fialu z kaple v novomněstské radnici... za teskných zvuků umíráčku bral se v kordonu stráže Jindřišskou ulicí k Židovskám pecím na žižkovskou pláň, kde kůl popravčí strměl k nebesům.” (Praha 3 známá neznámá, Milpo).
 
Jasně viditelná šibenice na horizontu města, přemístěná zřejmě již na Židovské pece, (Praha, ŽP, 1774 Krieger, Friedrich Christian - Mollova sbírka map)
 
Až budete příště přátelům popisovat krásy i strasti Žižkova, nezapomeňte na šibenici. Ona k němu tak jako tak patří.
 
Zájemcům o hrdelní tématiku lze doporučit www.hrdelnipravo.cz
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

reklama