Bývalá klinika zasquatována s projektem sociálního a kulturního centra

Bývalá klinika zasquatována s projektem sociálního a kulturního centra

Bývalá klinika v Jeseniově 60/786 byla tuto sobotu (29.11. 2014) obsazena skupinou lidí, kteří opuštěnou a chátrající budovu po celý den vyklízeli od nahromaděných odpadků. Vše nechali odvést objednaným kontejnerem. Večer budovu zajistili a uchýlili se do dvou místností. iniciativu KLIniKA iniciovalo několik desítek lidí především z akademické a neziskové oblasti.

Během noci je dvakrát navštívila policejní hlídka. První hlídka byla ráda, že se o budovu někdo zajímá a záměry nových „obyvatel“ se jim líbily. Policisté je varovali, ať si dávají pozor, protože budova bývá využívána jako přechodná noclehárna nejrůznějšími lidmi, což jim mnohdy působí potíže. Nad ránem se objevila druhá hlídka, která všechny legitimovala, nezjistila žádný problém a odjela. V neděli prostory čistili savem, protože budova byla cítit močí a výkaly po častých návštěvách bezdomovců.

Kdo jsou a jaké jsou jejich plány?
Neformální občanskou iniciativu KLIniKA iniciovalo několik desítek lidí především z akademické a neziskové oblasti. Dále pak občanští aktivisté a propagátoři alternativní a autonomní kultury. Pro představu: Arnošt Novák, přednáší environmentální sociologii na Karlově Univerzitě, Tereza Virtová, doktorandka sociální antropologie na Karlově Univerzitě, Michaela Sosnová, pracovala v neziskovém sektoru a má zkušenosti s komunitními projekty nebo výtvarný umělec a hudebník Ivo Mathé.Objekt bývalé kliniky patří státu a je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Spravuje ho úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Aktivisté svůj projekt poslali na Prahu 3 i na magistrát. Jejich představa sociálního a kulturního centra by měla obnášet: kavárnu s knihovnou, kde by se pořádaly přednášky, lidovou jídelnu na principu materiální a pracovní výměny inspirovanou německými centry, dále zahradu, dílnu, místo pro recyklaci věcí, cyklodílnu, zázemí pro iniciativy a spolky, klub pro rodiče s dětmi, Lidovou žižkovskou univerzitu, tělocvičnu aj. Nabízené kurzy mají být od výroby knih, přes sváření až k sebeobraně. Vše má být nízkoprahové s důrazem na zapojování sociálně slabých. V proskleném vstupu budovy visí prohlášení a fotografie.

Jak to zaplatit?
Pokud by inciativa získala chátrající budovu za symbolické nájemné, chtějí peníze na nutné náklady získávat prostřednictvím koncertů, promítání, prodejem občerstvení, benefičními akcemi. Při opravách budovy má pomoci crowdfunding. Granty od velkých korporací odmítají a jiné mají být nejprve pečlivě diskutovány. Hlavní důraz totiž chtějí klást na soběstačnost.

Své prohlášení končí slovy: „Pokud nemá být budova opět ponechána napospas, pokud dělat věci jen z dobré vůle má mít smysl, pokud po odvaze nemá přijít strach, nesmíme na to být sami.“ Na podporu svého projektu organizují petici.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

reklama