90 let vodních skautů na Žižkově

90 let vodních skautů na Žižkově

Na pozemcích pod Parukářkou je nádherný areál pro děti, který využívá hned několik skautských středisek. Nekomerční postavení Junáka nemá ale na růžích ustláno. Bohužel v poslední době se právě poloha střediska může stát pro Junák osudnou a stále sílí tlak na vystěhování skautů z pod Parukářky a ze Žižkova. Bohužel zmínka o těchto tlacích byla vymazána z článku, který Junáci poslali k otištění do Radničních novin. My přinášíme celý nezcenzurovaný článek, který nám prostředkoval M. Stropnický (zastupitel za Ž[N]S).

Historie vodních skautů na Žižkově

Bylo to 7. září 1920, když se skupina skautských nadšenců rozhodla v Praze založit v pořadí již čtvrtý oddíl vodních skautů-junáků. Zakladatelé jistě netušili, že oddíl, který plně rozvinul činnost od roku 1921, přetrvá všechny nástrahy a zákazy skautingu ve 20. století a bude bez přerušení fungovat do dnešních dnů a stane se tak nejstarším fungujícím oddílem vodních skautů v republice. Řady z vás se tato organizace dotkla buď přímo jako členů, kteří postupně docházeli do kluboven v Bořivojce, v Čajkovského či v Krásovce, nebo jste činnost sledovali z povzdálí či se s vodáky ze Žižkova potkávali na řekách na kánoích, pramicích či raftech.

Junák slouží dětem a veřejnosti

Za posledních deset let vyrostl na pozemcích pod Parukářkou nádherný areál pro děti, který využívá hned několik skautských středisek a sídlí zde i Okresní rada Junáka Praha 3. Vedle velké budovy 4. přístavu s několika klubovnami a veškerým zázemím tu má domeček s klubovnou a dílnou i 61. středisko Junáka Vítkov. Celý areál za více než 3,5 mil. korun byl ze třetiny financován městskou částí, zbytek je z darů, grantů a tisíců hodin dobrovolné práce bývalých i současných členů, sympatizantů a rodičů dětí. Další nemalé investice šly do přírodního areálu okolo kluboven, kde dříve stála zásobní zahrada a stavební ohrady.
Vedle lezecké stěny, hřiště či trenažéru pro šikovné tu je i koutek ekologické výchovy s ovečkami a spousta zeleně včetně ovocných stromů a kusu přírodního hřiště. Děti tu v době schůzek hrají všechny možné hry včetně lacrossu jako vzpomínku na indiánské hry. Vedle vodáckých táborů pořádá 4. přístav i letní akce na souši, lyžařské kurzy, cyklovýlety, kurzy potápění, kurzy první pomoci ve spolupráci s Vodní záchrannou službou, výuku na divoké vodě na Štvanickém slalomovém kanálu, jeskynářské výpravy a další.

Skauti ze Žižkova nejsou střediskem vrcholového sportu, ale snaží se dětem od raného školního věku až do dospělosti umožnit všestranný rozvoj a vyzkoušení všeho možného. Několik členů ale voda zaujala natolik, že přešli i do reprezentačních týmů ČR – jmenujme například MUDr. Karolínu Ptáčkovou, trojnásobnou mistryni světa v raftingu. Kája se naučila pádlovat v loděnici u Vltavy na Zlíchově a na mnoha putovních táborech, které se zdejším dívčím oddílem absolvovala.

Přes léto funguje v areálu příměstský tábor, kde je zajištěn program pro všechny děti od 4 do 10 let, které zůstávají v Praze. Ráno rodiče děti přivezou a celý den se jim věnují kvalifikovaní vedoucí, kteří jinak pracují s dětmi po celý rok. Je také možné nechat děti přes noc spát v indiánském teepee či podsadovém stanu.

Program pro celý rok

Ani během roku areál nezahálí, mimo skautské schůzky se tu pořádají dětské dny, veřejná cvičení první pomoci, skautské i jiné vzdělávací kurzy a školení, setkání postižených aj. Přijíždějí sem skauti z celé republiky i zahraničí, aby strávili pár dní v Praze. Mimo to velké klubovny slouží jako konferenční centrum pro pravidelná zasedání Náčelnictva Junáka a přípravy mnoha akcí, na kterých se členové 4. přístavu organizačně podílejí. Za všechny jmenujme alespoň „Pochod Praha-Prčice“, Závod „Napříč Prahou přes tři jezy“ (jediný sjezdový vodácký
závod v Praze) či Praha plná strašidel (zimní hra po staré Praze). Tyto akce nejsou zdaleka určeny jen pro skauty, hojně se jich účastní veřejnost. Vždyť jenom hry po Praze se pravidelně účastní přes dva tisíce lidí!

Přežije Junák rok 2021? (tato pasáž byla v Radničních novinách zcenzurována)

Skautské hnutí je celosvětově rozšířené a má nezastupitelnou úlohu ve výchově dětí. I dnes, při konkurenci různých módních aktivit si hnutí dokáže udržet u dětí zájem a Junák je největší dětskou organizací v ČR. Je to hlavně díky obětavé práci mnoha dobrovolníků, kteří dělají svou práci zadarmo, což je důležité připomenout zrovna letos, roce vyhlášeném OSN jako rok dobrovolnické služby.
Nekomerční postavení Junáka ale nemá na růžích ustláno. Vždy se snaží při minimálních nákladech udělat pro děti maximum a tak sloužit veřejnosti. Bohužel v poslední době stále sílí tlak na vystěhování skautů z pod Parukářky a ze Žižkova, kde generace kluků a holek našly tak trochu jiný svět. Každý pozemek v Praze má velkou hodnotu, a tak tlak developerů a jiných zájmových skupin je velký. Je ale potřeba mít na paměti hodnotu pozemku pro děti a pro budoucnost mládežnických aktivit na Praze 3. Skauti ze Žižkova rádi spolupracují a budou i nadále spolupracovat se školami, které potřebují pro své aktivity sportovní i učební prostor. Je jen a jen na politicích, jestli 4. přístav bude moci ve svém areálu pod Parukářkou za deset let oslavit i 100. výročí své existence, o kterém se skupince nadšenců ve skautském dávnověku ani nesnilo!

Adresa klubovny:
Klubovna: Pitterova 1, Praha 3 (zast. tram Olšanská)
Kontakt na správce areálu a organizátora příměstských táborů: ing. Jaroslav Veit, jveit@volny.cz, tel. 724 600 621

web: 4pvs.nipax.cz

Mezititulky doplnila redakce Kauza3

reklama