Chceme na Prokopově náměstí farmářské tržiště - PETICE

Chceme na Prokopově náměstí farmářské tržiště - PETICE

My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že Žižkovu chybí farmářské tržiště s běžnou sezónní zeleninou a dalšími potravinami. Uvádíme zde 5 hlavních argumentů, které nás vedou k tomuto přesvědčení:

1. Špatná dostupnost kvalitních potravin z lokálních zdrojů. Území nazývané Žižkovem je poměrně rozlehlé a hustě obydlené. Tržiště s běžnou zeleninou jako jsou papriky nebo brambory tu však nenajdeme. Chtějí-li lidé z Dolního Žižkova zajít na trh, musejí jít 15 minut pěšky do kopce na vinohradské náměstí Jiřího z Poděbrad nebo 15 minut z kopce tunelem do Karlína. Pro starší lidi nepřipadá ani jedna varianta v úvahu.
 
2. Nedostatečná občanská vybavenost na území Dolního Žižkova. Jedna ze 2 hlavních žižkovských ulic – Husitská ulice – trpí nízkou občanskou vybaveností a pestrostí nabízeného zboží a služeb. Prostoru dominují zastavárny, bazary, herny. Zcela zásadně tu chybí normální obchody typu drogerie, ovoce-zelenina, papírnictví, pekařství nebo kavárna. V tomto smyslu je Dolní Žižkov zakrnělou zónou.
 
3. Farmářské tržiště zatraktivní lokalitu Dolního Žižkova. Fungující tržiště se sezónní zeleninou, uzeninami, květinami nebo mlékem by pomohlo vylepšit občanskou vybavenost a přispělo by tak k celkovému zatraktivnění Dolního Žižkova pro budoucí nájemníky. Farmářské tržiště by na sebe mohlo navázat rozvoj dalších sympatičtějších obchodů a provozoven na úkor heren a zastaváren.
 
4. Prokopovo náměstí je vhodným místem pro budoucí farmářské tržiště.
a) Je nejstarším žižkovským náměstím, bývalo zde administrativní (sídlo první žižkovské radnice) i obchodní centrum Žižkova. Stánkový prodej má na Prokopově náměstí dlouhou tradici - od počátku Žižkova až do začátku 90. let 20. století, kontinuálně přibližně 120 let.
b) Prokopovo náměstí je obklopeno 3 stanicemi MHD (bus Rokycanova, bus Tachovské náměstí a tramvaj Lipanská) a sbíhá se do něj 5 ulic (Chlumova, Prokopova, Milíčova, Cimburkova a Roháčova), Prokopovo náměstí je tedy dobře dostupné a obslužné.
 
5. Prokopovo náměstí není v současnosti obyvateli využíváno v celém svém rozsahu. Žižkovu chybí místo pro pravidelné setkávání a potkávání občanů, které by pomáhalo sousedské atmosféře a lepším sociálním vztahům. Navzdory dřívějším snahám radnice zatraktivnit Prokopovo náměstí a navzdory nemalým investicím (instalace sochy Jaroslava Haška) je dnes tento plácek téměř bez života.
 
Na základě shora uvedeného žádáme Radu MČ Praha 3, aby iniciovala vznik farmářského tržiště na Prokopově náměstí, a Zastupitelstvo MČ Praha 3, aby tuto žádost projednalo na svém zasedání dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb.
 
V Praze 30. října 2012
 
Petiční výbor
Mgr. Šárka Lebedová, Pod Vítkovem 143/1, Praha 3 (zástupkyně petičního výboru)
Dan Samek, Pod Vítkovem 143/1, Praha 3
MgA. Linda Vronská Urbánková, Tachovské náměstí 6/288, Praha 3
Mgr. Michal Vronský, Tachovské náměstí 6/288, Praha 3 (zástupce petičního výboru)
 
 
Chcete-li, aby Prokopák konečně ožil, zde jsou místa, kde můžete petici podepsat:
Betlémská kaple v Prokopově ulici
Klub přátel Žižkova - Blahoslavova 2/227
Kadeřnictví v Prokopově ulici
Sokol Žižkov na Koněvově ulici
Cukrárna Lucie na Koněvově ulici
Hus23, Husitská 23
Hospoda U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků
Mon Ami restaurace v Roháčově ulici
Café Pavlač v ulici Víta Nejedlého
Hospůdka na Parukářce
Žižkovský suterén, Husinecká 29
Vende Maria – pizzerie na Seifertově ulici
Vinotéka pod Vítkovem, Koněvova 2a
Bajkazyl, Tachovské náměstí 3
Obchod Sue Ryder, Prokopovo náměstí
Gouranga, Vegetarian bistro, Chlumova 2
Alien.Dna, Seifertova 24
Mateřské centrum Veverka, Seifertova ulice
 
Můžete samozřejmě pomoci se sběrem podpisů třeba ve Vašem domě nebo mezi známými. Text petice i petiční arch jsou samozřejmě ke stažení.

reklama