Dobrovolníci zachraňují stromy

 Dobrovolníci zachraňují stromy

Do boje s klíněnkou, která ničí středoevropské kaštany, nastoupily v těchto dnech dobrovolníci i na území Prahy 3. Můžete je zahlédnout jak plní pytle spadaným listím. Můžete se ovšem také sami připojit a pomoci stromy zachránit.


Jistě jste si všimli, že listí z jírovců (kaštan koňský) začíná opadávat již koncem léta. Může za to klíněnka jírovcová, jejíž larvy se listy živí. Hnědé skvrny dávají tušit chodbičky, které při tom vytvářejí. Poškozené listy plní svoji funkci jen z části nebo vůbec, což strom značně oslabuje. Ten pak snadno podlehne chorobám nebo jen zátěži, kterou pro něj představuje městské prostředí.
Jedním z velmi jednoduchých způsobů boje proti klíněnce je hrabání spadaného listí a jeho likvidace kompostováním nebo spalováním. Již během podzimu se z kukel uvnitř listů líhnou další generace škůdců, které znovu napadají jírovce. Proto je důležité provádět sběr listí opakovaně.


listy     housenky     klinenka motyl   

Více o jírovci.  

Co můžete pro záchranu stromů udělat vy sami?

Pokud využijete speciální papírové pytle, které jsou na Žižkově k dostání v Ekocentru Koniklec   (Chvalova 11), na radnici MČ a v areálu společnosti Pražské služby a.s. (Vlkova 35), město za Vás zajistí likvidaci listí ve spalovně v Malešicích. Naplněné pytle v počtu do 5 ks odveze od vašeho domu svozová společnost, ve větším množství je možné pytle odevzdat v areálu Pražských služeb a.s. nebo přímo ve spalovně.
Pokud není ve vašich silách hrabat listí svépomocí, obraťte se na Ekocentrum Koniklec, jehož pracovníci provádějí sběr listí v Žižkovských vnitroblocích již dvanáctým rokem. Pro více informací, nebo můžete s žádostí o radu kontaktovat Lucii Vančurovou, koordinátorku projektu (777811428, vancurova.l@volny.cz).

Paní Vančurová nám odpověděla na několik otázek:

Proč úklid pořádáte?

Úklid pořádáme proto, abychom zamezili opětovnému napadení jírovců klíněnkou jírovcovou. Ze spadaných listů se totiž během podzimu vylíhne 3 - 5 generací tohoto škůdce. Pokud je úklid prováděn důkladně a opakovaně, lze toto napadení podstatně zmírnit. Úklid provádíme pokud možno plošně, protože může docházet k tomu, že škůdci přiletí na vzorně opečovávaný strom ze sousedního zanedbaného vnitrobloku.

Kdo napadené listí uklízí ?

Provádí je částečně dobrovolníci, které pro nás zprostředkovává Fórum Dárců, a částečně najatí brigádníci.

Kdo zajišťuje odvoz listí a kam?

Odvoz listí zajišťuje svozová (AVE) společnost, která odváží komunální odpad, nebo při větším množství společnost Pražské služby a.s. na objednávku MHMP. Je možné listí také odevzdat na několika sběrných místech, to ale není v našich silách zajistit vzhledem k tomu, že ho tam v současné době nemáme jak odvézt.

Jak se listí likviduje?

Listí se likviduje spalováním ve spalovně v Malešicích. Lze ho i kompostovat, ale to v daném množství není v centru Prahy možné.

Kdo akci platí a kolik stojí?

Akce je financována z grantu MČ Praha 3. Bohužel již několikátým rokem nemáme na tuto činnost prostředky z MHMP, jako tomu bylo dříve (momentálně máme ale podaný projekt, možná se situace příští rok změní). Náklady na akci lze pokrýt právě jen díky účasti dobrovolníků, kteří v posledních letech zvládají udělat cca 1/3 veškeré práce při sběru.
Nejsou to ale dobrovolníci v pravém slova smyslu. Jedná se o tzv. firemní dobrovolníky, které zaměstnavatel uvodní na 1 den z práce a oni mohou jít pomáhat některé neziskovce. I tak jsme ale letos aktivity omezili. Neproběhnou např. informační stánky na veřejných prostranstvích. Naopak se mohou občané informovat v naší ekoporadně a již třetím rokem mají možnost si u nás vyzvednout papírové pytle. Kolik akce stojí, závisí na rozsahu prací, které provedeme.

Jak se mohou u Vás přihlásit další pomocníci dobrovolníci?

Přivítáme hlavně pokud budou občané provádět sběr listí ve "svém" vnitrobloku a to co nejčastěji. V tomto případě jim rádi poskytneme speciální papírové pytle. Budeme ale rádi za jakoukoliv pomoc, např. i formou dobrovolnické práce.

Jaký je rozsah akce v Praze3?

Minulý rok bylo na Praze 3 uklizeno 30 vnitrobloků s průměrným počtem opakování 1,5 a dohromady bylo naplněno 352 pytlů listí. Ve skutečnosti byl ale rozsah úklidu ještě o něco větší, protože jsme občanům poskytli 75 papírových pytlů a množství dalších zřejmě vydala další dvě déle zavedená výdejní místa na Paze 3.

Jak taková akce prospívá stromům a zda se jejich stav zlepšuje - zhoršuje?

Od obyvatelů domů, kde provádíme sběr listí již několik let za sebou, máme informace, že se stav stromů zlepšuje. Neexistuje ale žádné měření, které by to mohlo potvrdit nebo vyvrátit. Větší vliv na zdravotní strav stromů naše úsilí má, pokud se do něj zapojí i občané a provádějí např. zálivku na jaře a v suchých obdobích, sami hrabou listí, nebo nechají specializovanou firmou aplikovat postřik.

Má na množení klíněnky vliv životní prostředí?

Na stavy tohoto škůdce mají velký vliv především mírné zimy v posledních letech.

Info o úklidu v roce 2008 

Co je Koniklec
ČSOP Koniklec   je základní organizace Českého svazu ochránců přírody s podnázvem Koniklec

Agentura Koniklec   je taktéž nezisková organizace s tímto jménem a společnými kořeny, jedná se o dvě rozdílné organizace.

dobrovolnici
 
 

reklama