Kdy půjde KAUZA3 na papír?

Kdy půjde KAUZA3 na papír?

Je tomu skoro půl roku od doby, kdy jsme začali veřejně hovořit o našem záměru vydávat papírovou podobu zpravodaje KAUZA3 a tento plán i nadále platí. Cíl redakce je připravit vydání nultého čísla v průběhu měsíce října. Výrazně nám s tím můžete pomoci i Vy, čtenáři. Jak?

Denní návštěvnost KAUZY3 se pohybuje lehce pod hranicí 300 lidí denně. Ačkoliv se tato čísla mohou zdát poměrně dobrá, plně si uvědomujeme, že množství potencionálních čtenářů Prahy 3 užívajících KAUZA3 - papírové vydáníInternet je do značné míry limitní a pokud chceme oslovit širší skupinu obyvatel Prahy 3, je tištěná forma nezbytným krokem k dalšímu růstu.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem bude tištěná podoba poskytovat ve srovnání s Internetem výrazně stručnější obsah. Připravované nulté číslo bude realizované formou černobílé skládačky velikosti A5 o 8 stranách. Výtisk bude distribuován do všech bytových i podnikatelských schránek v Praze 3 a jeho náklad bude 35 000 kusů. Náklady na tisk a distribuci jednoho vydání v tomto rozsahu představují částku 30 000 Kč.

Celý projekt je realizován ze soukromých zdrojů členů redakční rady, prostředků zaslaných našimi čtenáři na transparentní účet (k dnešnímu dni se zde sešlo 12 879,25 – děkujeme) a inzerce. Právě inzerce může být jediným „obnovitelným“ zdrojem, který může pomoci k tomu, aby nulté vydání nebylo zároveň vydáním posledním.

Co umíme nabídnout a s čím nám můžete pomoci:

  1. V rámci připravovaných 8 stran předpokládáme, že inzerci bude vyhrazeno 2 a ¼ strany. Tento prostor bude pravděpodobně rozdělen na čtyři půlstránkové inzeráty a jeden menší inzerát, který bude na úvodní straně. Ceny jsou stanovené v rozmezí 4 – 5 000 Kč dle umístění. Podle přání zadavatele jsme schopni formát inzerce přizpůsobit. Platba inzerce bude podložena řádným daňovým dokladem.
    Domníváme se, že vzhledem k celkovému nákladu jsou ceny dobře konkurenceschopné.
    Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás seznámíme s podrobnostmi. Uzávěrka inzerce pro říjnové číslo je 10. září.
  2. Můžeme připravit různé reklamní formáty v internetové podobě zpravodaje.
  3. Oceníme, pokud budete o možnosti inzerovat v KAUZE3 informovat potenciální zájemce z vašeho okolí.
  4. Stále je možné naši snahu podpořit zasláním příspěvku na transparentní účet KAUZY3: 3241188001/5500 Raiffeisenbank

            

reklama