Praha 3 vyhlásila nový ročník participativního rozpočtu, nové návrhy posílejte do 15. března!

Praha 3 vyhlásila nový ročník participativního rozpočtu, nové návrhy posílejte do 15. března!

Praha 3 vyhlásila nový ročník participativního rozpočtu, nové návrhy posílejte do 15. března! Máte nějaký nápad, jak zvelebit naši městskou část? Chtěli byste něco zlepšit ve svém okolí? Participativní rozpočet Vám to umožní!

V minulém ročníku participativního rozpočtu Prahy 3 bylo úspěšných 8 návrhů, z nichž je většina realizována a další čekají jen na příznivější počasí. Vzniklo tak například nové zastřešení pramenu nad Krejcárkem, kde vznikla nová stříška, a koryto pramene bylo vyloženo kameny, aby měl pramen kudy odtékat. Také bylo vybudováno dětské hřiště Horní Stromka, nevyužívaný pozemek se změnil na nové dětské hřiště. Dále se na náklady městské části zrekonstruovalo sociální zařízení skautské klubovny a prostory organizace pro lidi se zdravotním postižením. Rekonstruují se také prostory organizace Mamma HELP, kde bude zřízena keramická dílna. Pro návrh Zahrada v ulicích je vyrobeno 27 odnímatelných laviček s květinovými záhony, které čekají jen na lepší počasí, stejně jako výsadba zeleně pro studijní zahradu v ZŠ a MŠ Jarov. Návrh na rozšíření dětského hřiště Na Vrcholu je také úspěšně dokončen.

Nyní startuje druhý ročník.. Přijít můžete s návrhem na zlepšení  majetku městské části (může se tedy jednat například o: vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně a další parkové úpravy apod.).
Návrhy je možno podávat do 15.3.2017 na podatelnu městské části Praha 3 (podatelna@praha3.cz). Veškeré informace, návody a formuláře jsou k dispozici na stránkách http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/.

Začátkem dubna se budete moci potkat s autory letošních návrhů.  Na  dvou setkáních v novém informačním centru a v kulturním centru Vozovna budete moci s autory podaných návrhů diskutovat o jejich finální podobě.  Vyvrcholením z pohledu občanů je hlasování o tom, které z návrhů radnice zrealizuje.

Hlasování bude letos zahájeno 1. června výstavou všech realizovatelných návrhů v kulturním centru Vozovna. Hlasování proběhne opět elektronicky a budete v něm moci vybrat ty návrhy, které se vám líbí, ale také případně označit ty, které by podpořeny být neměly. A na začátku července se dozvíte, které z návrhů v hlasování zvítězily.

Pravidla zůstávají nezměněna, radnice opět vyčlenila dva miliony korun na nápady obyvatel MČ Praha 3, kterými můžou zvelebit svoje okolí. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a získat 15 podpisů obyvatel MČ Praha 3, kteří návrh podpoří, proto neváhejte a zapojte se!

Koordinátorkou projektu je Kristýna Adamíčková, referent odboru organizačního, kristynaa@praha3.cz, tel.: 222 116 221

foto: Dětské hřiště Horní Stromka po úpravě

reklama