Za veselejší odpadkové koše

Za veselejší odpadkové koše

V záplavě zpráv o krizi je člověk vděčný za každou obveselující novinku. Samolepky na odpadkových koších vytvořené studenty žižkovské SUPŠ a střední umělecké školy z Hollarova náměstí jsou jistě milým rozptýlením i když financování celé kampaně 150 000,- kč z rozpočtu MČ P3 a tajemné občanské sdružení Čistá města do toho vnáší pro P 3 typickou hořkou sedlinu.

Pan Jan Buřil z Pražských služeb nám k tomu prozradil, že kampaň na odpadkových koších formou nalepených plakátů s obrázkovými motivy probíhá jen na území Prahy 3 a to od 1.12.2008.  Bylo polepeno cca 450 plastových odpadkových košů, které jeho firma spravuje a obsluhuje pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy. Celou tuto akci zajistilo občanské sdružení ČISTÁ MĚSTA, které ve spolupráci s uměleckou školou na Hollarově náměstí zajistilo potřebné samolepky a jeho firma zajistila nalepení. „Akce je chápána jako jednorázová, při případném zničení koše, jelikož již nedisponujeme náhradními samolepkami, žádné další koše již polepovány nebudou“, uvádí pan Buřil.
Za studenty nám odpověděla vedoucí ateliéru propagační grafiky SUPŠ profesorka Helena Francová: „ Samolepky na odpadkové koše vytvořilo 8 studentů čtvrtého ročníku propagační grafiky na popud sdružení Čistá města a ve spolupráci s Pražskými službami a Prahou 3 se umístily na odpadkové koše. Této akce se zúčastnila  také Střední umělecká škola Václava Hollara“.

Vytištění plakátů stálo 150 000 kč a peníze na to dostala o.s. Čistá města od radnice MČ Praha 3.  Každý, kdo někdy žádal o grant, v této chvíli jistě povytáhne obočí nad velkorysostí radnice. Jeden plakátek přišel na 330,- kč jen za tisk. Je to skutečně nezvyklé a je otázka, jaké je propojení o.s. Čistá města a radnice. Navíc o.s. Čistá města podle  rejstříku Ministerstva vnitra neexistuje.
Lze jen doufat, že do veselejších košů budou veselejší občané veseleji odhazovat odpadky.

  

  

 

reklama