Žižkostel nás učí žít komunitně. V srdci Žižkova vyrůstá kulturně-společenská oáza ekumenického charakteru

Žižkov nás na rozdíl od jiných pražských čtvrtí neustále dokáže něčím překvapovat. Ať už se jedná o neobvyklá zákoutí, tajemné vnitrobloky či v nich skryté budovy. Málokdo například tuší, že v blízkosti zastávky Černínova, na Náměstí barikád číslo 1 stojí nenápadná budova kostela, kde se setkává duchovní, kulturní a společenská sféra. Za podpory městské části Praha 3 a díky práci a úsilí několika dobrovolníků, zde roste před očima kulturně-společenská oáza ekumenického charakteru. Tento nemalý ambiciózní projekt několika spřátelených organizací s pracovním názvem Žižkostel je na naše poměry vskutku ojedinělý a rozhodně si zaslouží pozornost veřejnosti.

Historie

Budova tohoto žižkovského Husitského kostela je majetkem Náboženské obce Žižkov a byla postavena v letech 1923-1925 na základě projektu architekta Františka Kaliby. Dle původních plánů měl objekt nabýt později mnohem výraznějších rozměrů, k tomu ale díky historickým událostem nikdy nedošlo. Vlivem různých okolností postupem času kostel zpustl a byl bezmála odsouzen k zániku. V roce 2001 bylo založeno Husitské centrum o.p.s., jehož úkolem bylo obnovení prvorepublikového modelu církve, který měl představu o náboženské obci jako o duchovním, společenském a kulturním centru. O tři roky později se mu ve spolupráci s Náboženskou obcí Žižkov, která získala experimentální podobu, podařilo otevřít Nízkoprahový klub HUSITA.


Náměstí barikád č. 1


Meduňka komunitní zahrádka Žižkov

Současnost

Hlavním posláním NKP HUSITA, který nedávno oslavil deset let své existence, je podat pomocnou ruku dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit, poskytovat spolehlivý prostor, podporu, smysluplné využití volného času a předávat etické a duchovní hodnoty. Dalším ojedinělým projektem Náboženské obce Žižkov ve spolupráci s Husitským centrem o.p.s. je Meduňka Komunitní zahrádka Žižkov, sídlící v bývalém farním bytě, v levé části budovy kostela. Od dubna tohoto roku zde za pomoci dobrovolníků rozkvetla veřejně přístupná komunitní zahrádka s posezením, jež je neobyčejně klidnou a příjemnou oázou, tvořenou léčivými i okrasnými bylinami a nejrůznější zeleninou. „Cílem je vybudovat harmonické místo pro setkávání a společné kreativní pěstování, určené všem lidem bez ohledu na barvu pleti či náboženské vyznání“, vysvětluje koordinátora Meduňky, Veronika Pagačová. V místě má také vzniknout pískoviště, klouzačka, houpačky a v současnosti se staví pec na pečení chleba. Pravidelně se zde koná komunitní „zahrádkovaření“, které by v budoucnu mělo mít podobu stálé vegetariánské restaurace a stát se tak tréninkovým místem pro obtížně zaměstnatelné, s návazností na nízkoprahový klub. Zahrádka slouží jako vlastní zdroj ingrediencí a zbytky se pak kompostují. Tento ojedinělý gastronomický zážitek nenutí nikoho sahat hluboko do kapsy, připojit se může kdokoli, je však třeba se předem objednat. 

Aktivity NKP Husita pro cílové skupiny

Volnočasový klub Nuseláček a keramické kroužky, hudba (výuka hraní na nejrůznější nástroje, kytarohraní, drum circle), sport (fotbal, box, ping pong), tanec (cigánské tance, projekt Tanec nás baví), výtvarná dílna, vaření, Husinema (filmy každé úterý od 16:00), doučování, individuální konzultace, workshopy, letní tábory, výlety…

Aktivity pro veřejnost – i Vy se můžete zapojit

Pondělí 19:00 Meditace v kostele (Dashan)
Úterý 13:00  Zahrádkovaření (objednávky na 724 242 562)
Úterý 14:00 Komunití zahrádka Meduňka
Úterý 19:00 Žižkojóga (Jóga v denním životě)
Čtvrtek 13:00 Zahrádkovaření
Čtvrtek 14:00 Komunitní zahrádka Meduňka
Čtvrtek 19:00 Žižkojóga
Pro veřejnost jsou zde pořádány nejrůznější kulturní a společenské akce, centrum nabízí i jazykovou výuku španělštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a českého jazyka pro cizince s lektorem Mgr. Josepem M. Salou.
Zahrádka je otevřena každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 22:00 a dále dle domluvy s koordinátorkou Meduňky, Veronikou Pagačovou (724 242 562).


Stavění pravěké pícky na chleba a pizzu


Budoucnost a cíle projektu

Ambiciózní projekt zahrnuje mnoho plánů a záměrů. Ve sklepních prostorách by se měly v budoucnu vystavět hudební zkušebny pro mladé kapely a experimentální umělecký prostor pro výstavy, side-specific nebo pop-up akce. Z kostela, kde se pravidelně koná nedělní bohoslužba, vznikne dle budoucího architektonického návrhu multifunkční přednáškový sál pro nejrůznější benefiční akce, besedy, projekce filmů, vzdělávací semináře a zároveň místnost pro sportovní, dramatické a taneční aktivity a komunitní jídelna. V současnosti se zde buduje divadlo s unikátním otočným hledištěm. Budova kostela však vyžaduje mnoho oprav a stavebních zabezpečení, na prvním místě je tedy v této chvíli nejen získání pomocných rukou, ale především potřebných finanční prostředků pro její rekonstrukci. „Na provoz kteréhokoli s projektů může kdokoli přispět prací, vybavením, materiálem či penězi“, říká vedoucí NPK Husita a PR manager, Michaela Burdová, a s úsměvem dodává, že „je zde práce jak na kostele“.

 

Adresa: Náměstí Barikád 1, Praha 3 - Žižkov

Podrobnější informace na: npkhusita.husitskecentrum.cz, www.facebook.com/MedunkaKomunitniZahradkaZizkov


Budova kostela je majetkem Náboženské obce Žižkov


Každé úterý a čtvrtek se zde koná tzv. zahrádkovaření


Každou neděli se zde slouží mše


Každý může přiložit ruku k dílu

 


Komunitní zahrádka je přístupná každé úterý a čtvrtek od 14 h.


Kromě Halloweenu pořádá komunitní centrum nejrůznější akce po celý rok


Michaela Burdová (NKP Husita, PR manager)


Nechybí ani hudební zázemí


NKP HUSITA poskytuje podporu, poradenství a smysluplné využití volného času


Otevřenost je zde na prvním místě


Posezení v komunitní zahrádce


Práce na stvabě pece


Příprava na Halloween


Prostor kostela je k dispozici pro různá využití


Sklepení Žižkostela skrývají nemalá tajemství


Taneční klub na vskutku neobvyklém místě


V těchto prostorách by v budoucnosti měl vzniknout klub a hudební zkušebny


Vchod z Náměstí Barikád na komunitní zahrádku


Vstup do NKP HUSITA


Výuka cigánských tanců přímo v kostele


Zahrádka je místem setkávání a odpočinku


Zahrádka je tvořena trvalými i jednoletými léčivými i okrasnými bylinami a nejrůznější zeleninou


Zde budou jednou houpačky a pískoviště pro děti


Zleva Veronika Pagačová (Meduňka), Michaela Burdová (NKP Husita, PR manager), Zdeněk Břeň (farář)

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

reklama