Diskuse

„Anežčina křižovatka“ 4 a půl roku po tragické nehodě

Vložit nový příspěvek

kdy bude přestavěna inkriminovaná křižovatka

1.7.2014 09:01 vložil Ondřej Rut

Rád bych ještě k článku (za který paní Johnové moc děkuji) doplnil několik informací o přípravě rekonstrukce inkriminované křižovatka Prokopova - Rokycanova. V létě 2012 jsem se vypravil na TSK s hotovou studií proveditelnosti na výstavbu okružní křižovatky, spolu s vypracovaným bezpečnostním auditem. Náměstek z TSK přislíbil realizaci projektu a městská část byla ochotná hradit realizaci z vlastního rozpočtu. Projekt okružní křižovatky byl úspěšně projednán a měl jsem tehdy za to, že je vše na dobré cestě. Poté jsem se však dozvěděl, že ředitel TSK rozhodl o zamítnutí projektu okružní křižovatky a dal pokyn k přípravě světelně řízení T křižovatky. Vzhledem k dlouhé přípravě varianty okružní křižovatky a finančním prostředkům, které do projektu investovala MČ Praha 3 jsem proti tomuto rozhodnutí protestoval. Ředitel Pivec mi však v září 2013 definitivně sdělil, že TSK není ochotná diskutovat o návratu k předchozí variantě a připravuje stavbu na stavební sezonu 2014. Dnes víme, že se akce realizovat nestihne a připravuje se na stavební sezonu 2015. TSK a hlavní město Praha o přípravě akcí na komunikacích bohužel se mnou jako zástupcem starostky pro dopravu systematicky nekomunikuje. Ke každému projektu se musím složitě dostávat a doptávat. Projekt T-křižovatky Prokopova - Rokycanova jsem měl možnost vidět na magistrátní pracovní skupině BESIP (kam jsem byl pozván na žádost paní Johnové) a mohu říct, že řešení které projektanti nakonec nalezli pro T křižovatku je také dobré. Doufám, že se v příštím roce podaří realizovat a navázat tak na akci v Lupáčově, kterou hradí MČ z vlastních zdrojů a chystá se na letošní prázdniny.

Ondřej Rut


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama