Diskuze o Husitské a Koněvově: Raději “revitalizace ulice” místo “rekonstrukce vozovky”, zklidnění dopravy si přejí všichni

Diskuze o Husitské a Koněvově: Raději “revitalizace ulice” místo “rekonstrukce vozovky”, zklidnění dopravy si přejí všichni

TSK (Technická správa komunikací) připravila projekt na rekonstrukci vozovky Husitské a části Koněvovy od Ponce k Ohradě, jehož náklady se odhadují na přibližně 100 milionů korun. Husitskou a Koněvovou projede denně v průměru asi 23 tisíc aut, což je zatížení srovnatelné s Ječnou ulicí. Intenzivně využívaná vozovka rychle stárne a ačkoliv se asfalt měnil před dvěma lety, vydrží přibližně ještě dalších 5 let. Podle radní Prahy 3 Lucie Vítkovské (ODS) je třeba jednat rychle, aby se předešlo i případnému uzavření celé komunikace. Připravený projekt ale kritizuje IPR (Institut plánování a rozvoje), podle kterého je příliš “technický” a neřeší socie-ekonomické problémy, kterými ulice trpí. Občanské sdružení Kauza3.cz uspořádalo panelovou diskuzi o budoucnosti této žižkovské tepny s urbanistkou Irenou Mádlovou z IPRu, dopravním odborníkem Markem Zděradičkou z IPRu a radní pro s dopravu na Praze 3 Lucií Vítkovskou. Více než dvouhodinovou diskuzi moderoval Vojtěch Černý ze společnosti Agora CE.

Účastníci panelové diskuze se shodli, že existující projekt TSK na rekonstrukci Husitské a Koněvovy neřeší existující problémy ulice, ale spíše je konzervuje. IPR si přeje podstatné změny stávajícího projektu anebo vypracování nového. Podle urbanistky Ireny Mádlové z IPRu je především nutné oživit obchodní parter posílením prostoru pro chodce.
Rovněž obyvatelé Prahy 3 dali jasně najevo, že preferují kvalitnější řešení. Namísto “rekonstrukce vozovky” by se měla připravovat “revitalizace celé ulice”. Toto si přeje i městská část, podle místostarostky Vítkovské radnice vnímá problém ulice v širším kontextu a přeje si i její celkové zvelebení.
 
Plán rekonstrukce připravený TSK se příliš nezamlouvá IPRu. Návrh TSK totiž ještě zužuje stávající chodníky ve prospěch komfortnějšího parkování míst a cyklopiktokoridoru (ve směru do kopce), což je podle IPRu nepřijatelné. Je třeba hlavně oživit obchodní parter, už dnes “úzké chodníky a doprava v ulici totiž hodně stěžují pohyb lidí,” říká Irena Mádlová z IPRu. Stávající projekt TSK nic zásadního na charakteru ulice nemění, což je podle Mádlové chyba. Připravený projekt již však má schválené územní rozhodnutí a měnit jej v tuto chvíli není jednoduché. 
V zásadě se nabízejí dvě varianty: 1) vylepšit a modifikovat stávající projekt vložením městotvorných prvků, 2) najmout architekta a připravit projekt nový, který by více zohledňoval i nedopravní problémy lokality. Druhá varianta je dražší a její realizace je vzdálenější. 
Doporučení IPRu lze shrnout: rozšíření chodníků a zúžení jízdního profilu vozovky, snížení počtu parkovacích míst, zkrácení přechodů pro chodce, maximální možné propojení ulice s cyklostezkou podél Vítkova a ideálně také na některých úsecích zasadit stromy, které vstřebávají prach a rozptylují hluk.
 
Radnice nebo magistrát?
Za delší konec v tuto chvíli tahá magistrát. TSK, pod jejíž správu komunikace spadá, je řízena magistrátem, konkrétně náměstkem Petrem Dolínkem (ČSSD). IPR, který možné změny inicioval, je také řízen z magistrátu, spadá pod Matěje Stropnického (SZ). V tuto chvíli zřejmě nejvíce záleží na tom, jestli oba politici najdou společnou řeč a potřebné finance pro realizaci druhé varianty - revitalizaci Husitské a Koněvovy.
Podle mínění veřejnosti i architektů by však MČ Praha 3 neměla stát stranou. Podle Marka Zděradičky i dalších musí být od městské části jasná vazba, kterou variantu podporuje. Architekt Petr Kučera zdůraznil, že jednotlivé projekty (osvětlení, kanalizace, komunikace a další) často nikdo nekoordinuje, navíc "za městský mobiliář nehraje nikdo".
 
Zazněl rovněž návrh, aby radnice zaujala aktivnější úlohu částečným financováním budoucí stavby. Například na revitalizaci plášťů panelových domů je v tuto chvíli vyčleněno 560 miliónů, radnice by měla část z této sumy ukrojit ve prospěch revitalizace Husitské a Koněvovy.
 
Podle vyjádření starostky Vladislavy Hujové začíná městská část připravovat diskuzi o Koněvově a Husitské č. 2. Tentokrát konkrétnější, smyslem má být zjištění názorů a potřeb lidí z Husitské a Koněvovy. Zřejmě po vzoru z Vinohradské bude příprava rekonstrukce projednávána také s veřejností, která tak promluví k šířce chodníků, místům pro parkování a případné zeleni.
 
Dobrý příklad z Moskevské ulice
Moskevská ulice na Praze 10 měla v havarijním stavu inženýrské sítě, o nutnosti okamžité opravy se mluvilo asi 5 let. S požadavkem na rekonstrukci přišli správci sítí a Dopravní podnik. Odbor územního rozvoje Prahy 10 souhlasil, ale současně začal prosazovat komplexní rekonstrukci, která by zahrnovala i revitalizaci veřejného prostoru a investice do mobiliáře. Myšlenka oslovila i místní politiky, Praha 10 najala architekty a začala projekt aktivně koordinovat. Role městské části i veřejnosti byla nezastupitelná. Odborníci i veřejnost se shodují, že výsledek rozhodně stál za to a že obec musí převzít tuto aktivní roli koordinátora a iniciátora. Veřejnost dala opakovaně najevo, že tuto aktivitu od obce očekává.
 
 
 
Možnosti snížení dopravní intenzity
Husitská a Koněvova fungují především jako přípojka na magistrálu a jako silnice, po které lidé jezdí do centra. V systému městské dopravy je důležitá a obtížně nahraditelná. Vytlačení aut z jedné ulice logicky přelije auta do ulice jiné. Podle Marka Zděradičky z IPRu není na místě očekávat zásadní snížení dopravní intenzity, ale v zájmu posílení živosti ulice je možné dopravu mírně snižovat. Přispět k tomu mohou tato opatření:
  • otevření tunelu Blanka
  • plošnější zavedení zón placeného stání
  • zavedení mýtného systému pro vjezd do centra
  • omezení rychlosti. 
  • revitalizace ulice, kdy stavebními úpravami zúžíme jízdní profil a snížíme tak atraktivitu Husitské a Koněvovy.
Podle Marka Zděradičky lze právě kombinací několika opatření dosáhnout snížení dopravní intenzity.
 
Jak s cyklisty

Irena Mádlová z IPRu několikrát zdůraznila, že limitním faktorem je především úzký uliční profil (v nejužším místě 15 m) Husitské ulice. Souběžně s ulicemi navíc probíhá cyklostezka na místě bývalé železniční dráhy. IPR preferuje nevytvářet na Husitské cyklopruhy, ale raději posílit prostor pro chodce ve prospěch živějšího obchodního parteru a pestrosti nabízených služeb. To ale neznamená, že se nepodpoří zvýšení počtu nájezdních míst pro cyklisty (resp. vstupů pro pěší) na vítkovskou cyklostezku, aby se cyklisti nemuseli proplétat mezi auty na uvedených ulicích. Ostatně tři nové vstupy na cyklostezku chystá radnice již v následujících dvou letech.
 
Omezení parkování
Podle Ireny Mádlové z IPRu je částečné omezení parkování na místě, získaný prostor bude možné použít pro výsadbu stromů (zachytávají hluk i prach) a rozšíření chodníku. Radnice Prahy 3 si podle Lucie Vítkovské omezovat parkování spíše nepřeje, a pokud tak pouze minimálně.
 
Úloha veřejnosti
Obyvatelé Prahy 3 se v zásadě shodli na nutnosti omezit dopravu, která je významným nositelem hluku a prachu. Dalším velkým problémem je nepořádek, zejména posprejované fasády domů a odpadky kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Jak bylo již napsáno výše, záleží hodně na postoji TSK a penězích na případnou revitalizaci. Obyvatelé Prahy 3 mohou oslovit volené politiky na magistrátu i radnici Prahy 3. Zájem veřejnosti může být totiž rozhodující.
 
Diskuze o možné proměně Husitské a Koněvovy ulice vyvolala velký a spontánní ohlas hned v počátku. Účast asi 60 osob v diskuzi zájem veřejnosti následně potvrdila.
 
Videozáznam z celé diskuze

 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

reklama