Návrat tramvají na Václavské náměstí pomůže i Praze 3

Návrat tramvají na Václavské náměstí pomůže i Praze 3

Problémy MHD v centru, čtvrtích okolo, i dalších částech Prahy spolu souvisí. Pokusím se vysvětlit se zaměřením na Prahu 3 problémy, které jsou způsobeny neúplností tramvajových tratí v centru Prahy.

Spolu s výstavbou metra došlo postupně ke zrušení některých úseků tramvajových tratí. Jen část z nich: v roce 1977 byla zrušena trať z Ohrady Koněvovou a Husitskou ulicí. V roce 1978 spojovací trať Hlavní nádraží - Muzeum, v roce 1980 trať od Vinohradské ulice na Můstek a v roce 1985 tratě z Národní třídy na náměstí Republiky a odsud Hybernskou k Bulharu. Tyto zásahy se projevují dodnes.
 
Tramvaje jezdily od Ohrady sem k Ponci, dále Hybernskou ...
 
po Příkopech ...
 
… až na Národní třídu.
 
Přetížené metro i tramvaje
Úseky v centru patří k nejvytíženějším v pražském metru. Přispívá k tomu absence povrchové MHD, která by část cestujících přetáhla na sebe. Metro slouží dobře na dlouhé vzdálenosti, naopak není příliš výhodné jet metrem jedinou stanici. Například z Flory na Jiřího z Poděbrad lze jet tramvají. Naopak z Muzea na Můstek jdou lidé kvůli absenci tramvaje pěšky nebo jedou jedinou stanici metrem. I proto jsou chodníky Václavského náměstí tak frekventované a zároveň jde o nejvytíženější úsek metra A.  Pro dimenzování nabízené kapacity by bylo pro Dopravní podnik i Prahu, která v dopravě přispívá (nejen) na provoz MHD, výhodnější, kdyby byly všechny úseky metra vytíženy přibližně stejně. Je přirozené, že počet cestujících není na celé lince stejný, není však vhodné k těmto rozdílům ještě přispívat nastavením systému. 
 
Po tramvajových tratích, které v centru zbyly, jezdí tramvaje tak často, že je obtížné tudy vést další tramvajové linky. Přetížené a zranitelné jsou především křižovatky v okolí Karlova náměstí a tratě v Ječné, Vodičkově a Jindřišské ulici. Obecně platí, že podíl cest vykonaných jinými druhy dopravy než autem se směrem do centra zvyšuje. MHD, která slouží jako nejčastější způsob dopravy do centra Prahy, je však v centru tak vytížená, že je obtížné vytvořit prostor pro další cestující.
 
Zranitelnost přetíženého provozu
Neúplnost tramvajových tratí v centru se nepříjemně projevuje při výlukách. K trati v Seifertově ulici neexistuje vhodná objízdná trasa. Pokud například u Husinecké dojde k nehodě, tramvaje se mohou dostat do centra leda dlouhými oklikami přes I. P. Pavlova či Palmovku - objízdnými trasami tak dlouhými, že z původních tras odkloněných linek, téměř nic nezbude. To je nepřehledné pro cestující a po obnovení provozu je velmi obtížné vrátit linku přibližně do platného jízdního řádu. Trať v Ječné ulici je ve špičkách pracovních dnů na hranici své kapacity a více tramvají se sem již nevejde. Ve výsledku pak tramvaje kvůli nehodě naberou taková zpoždění, že se výpadky tramvají projeví i na opačném konci města ještě po několika hodinách.
 
Při výluce ve Vodičkově a Jindřišské v květnu a červnu 2014 měly tramvajové linky dlouhé objízdné trasy či byly rozpůleny na dvě části. Při existenci tramvajové trati z Národní třídy na náměstí Republiky by výluka nezpůsobovala žádné problémy. Naopak každý kilometr dlouhé objížďky navíc, který tramvaj ujede, znamená náklady navíc. Z dlouhodobého hlediska se proto náklady investované do krátkých propojek tratí v centru vrátí na menších nákladech vynakládaných při výlukách.
 
Červeně existující tratě. Modře nové tratě v případě návratu v maximálním rozsahu. Autor schématu: Martin Šubrt
 
Snahy o návrat tramvají
Zatím poslední pokus o návrat trati vedoucí po Václavském náměstí z Vinohradské k Vodičkově provedl Tomáš Hudeček (TOP 09) na podzim 2012 jako náměstek primátora pro územní rozvoj. Nejprve Rada Prahy odsouhlasila, že tramvaje podél náměstí chce a že Praha připraví změnu územního plánu, která návrat tramvají umožní.
 
Proti se postavila část tehdy koaliční ODS i tehdy opoziční ČSSD. Karel Březina (ČSSD), který byl předtím od listopadu 2010 do listopadu 2011 náměstkem primátora pro dopravu se postavil proti s již vyvráceným argumentem, že výstavba nových tramvajových tratí je třeba především do sídlišť, kde opravdu chybí. To sice ano, ale jak bylo vysvětleno výše, tratě v centru také opravdu chybí.
 
Proti tramvajím podél náměstí vystupoval výrazně tehdejší i současný starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Jeho argument prezentovaný i v médiích byl, že nechce mít Václavské náměstí zadrátované a náměstí má zůstat klidovou zónou. Jak však ukazuje například skrytí sloupů, které se v létě 2014 podařilo Institutu plánování a rozvoje Prahy na Karlově náměstí, tramvajovou trať lze řešit citlivě vůči okolí.
 
 
Karlovo náměstí před a po rekonstrukci tratě v létě 2014
 
Překonaným a nepotřebným řešením pro Václavské náměstí, které je opakovaně zobrazováno v médiích, je vedení kolejí z obou stran sochy svatého Václava. Je dokonce snazší vést koleje jen po severní straně. 
 
Tomáš Hudeček později jako primátor předložil průchodnější variantu: v dubnu 2014 Rada Prahy schválila návrh změny územního plánu, která má umožnit postavit tramvajovou trať z Vinohradské, Washingtonovou, podél budovy Hlavního nádraží do Bolzanovy. Po komunálních volbách v říjnu 2014 přípravu tohoto záměru podporuje náměstek primátorky pro územní rozvoj Matěj Stropnický (Trojkoalice) i náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Trať před Hlavním nádražím však čekají ještě roky schvalování.
 
Na otázku, jak se na tuto snahu dívá a jak se ke snaze náměstka Dolínka v této věci
staví Praha 3, jsem od radní pro dopravu Lucie Vítkovské dostal následující odpověď:
(k otázce jsem přidal jen předcházející odstavec, nikoliv celý článek)
 
Předmětná záležitost se územně MČ Praha 3 nedotýká a jen částečně by mohla ovlivnit dopravní obslužnost MČ Praha 3. Poměrně bezproblémové spojení Prahy 3 s Václavským náměstím již dnes existuje (Žižkov – linka č. 9, Vinohrady - linky č. 11 a 13). Jedinou komplikací je v současné době způsob přístupu z tramvajové zastávky Muzeum (linky č. 11 a13) na samotné náměstí, tuto záležitost momentálně projednáváme  s IPR a MČ Praha 2 v rámci plánované rekonstrukce Vinohradské třídy.
 
Tramvaje na Václaváku pomůžou i jinak
Příprava návratu tratí do centra je přínosná. Trať před Hlavním nádražím umožní, že v případě nehody či výluky v Seifertově ulici, budou mít tramvaje Žižkov kudy jednoduše objet a dříve se pak vrátit do normálu. Také umožní vznik nových spojení bez přestupu (pro Prahu 3: Jiřího z Poděbrad-Hlavní nádraží), a je prvním krokem k navýšení kapacity pro tramvaje směřující (mimo jiné) z Žižkova a Vinohrad do centra. Koalice Prahy 3 by měla vyslat jasný signál, že návrat tramvajových tratí do centra podporuje.
 
Tramvaje by se ale měly vrátit především na samotné Václavské náměstí. Trať z Vinohradské k Vodičkově by poskytla zálohu pro vytíženou trať v Ječné. Trať podél náměstí by pomohla snížit vytížení centrálního úseku metra A a nabídla by lepší možnosti, jak linky tramvají nově upravit. Nevadí, když Praha bude mít trať před Hlavním nádražím i po Václavském náměstí, ale ta po náměstí je důležitější. Mnoho problémů v dopravě vzniká z neznalosti. Koalice Prahy 3 může svým kolegům z koalice Prahy 1 (tvořené také z TOP09, ODS, ČSSD) pomoci problémům a možnostem řešení porozumět.
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

reklama