První cykloobousměrky na Žižkově

První cykloobousměrky na Žižkově

V září se na Žižkově objevily první jednosměrné ulice umožňující jízdu na kole oběma směry. V článku popíši důvody pro i proti jejich zřizování a jak a kde první dvě cykloobousměrky na Žižkově vznikly. Nakonec dám “návod k použití” a statistiku o nehodách cyklistů v protisměru.

Jak vznikly jednosměrné komunikace

Ulice byly původně až na vzácné výjimky obousměrné. Například Kolínskou, Orlickou a částí Bořivojovy jezdily mezi roky 1953 a 1966 obousměrně trolejbusy. Jednosměrky vznikaly nejprve, aby se zvýšil počet parkovacích míst. Později, když provoz na hlavních ulicích houstnul a někteří řidiči si hledali zkratky rezidenčními ulicemi, vznikaly jednosměrky, aby zkracování nebylo atraktivní. Řidič se nově musel vymotat na hlavní, aby někam dojel.


Důvody pro cyklobousměrky

  • Jednosměrky zavedené původně pro automobily platí i pro městské cyklisty. Kvůli hustému provozu mají cyklisté potíže jet po hlavních a rezidenční ulice jsou pro ně často jedinou alternativou. Po několika blocích obvykle narazí na ulici, která však vede opačným směrem. Pokud se ta ulice zobousměrní pro cyklisty, do použitelnějšího celku se propojí často i třikrát delší úsek.
  • Jednosměrnost ulic omezuje kola podstatně více než auta, protože cyklisté v rezidenčních ulicích vykonají často delší část cesty než řidiči aut.
  • Objetí bloku na Žižkově mnohde znamená ztracený spád, který může celkové stoupání na trase z A do B zásadně zvýšit.


Důvody proti cykloobousměrkám

  • Řidiči nejčastěji namítají, že nechtějí, aby se na ně vyřítil cyklista z protisměru ve chvíli, kdy to nečekají. V rychlosti 50 km/h už by těžko reagovali potřebnou rychlostí. Tento argument je pravdivý, cykloobousměrka bez odděleného pruhu si tak vynucuje snížení rychlosti na 30 km/h, což řidiči vesměs odmítají. Vnímají to jako nové  nesmyslné omezení na místech, kde lze jezdit rychleji. Řidiči navíc logicky odmítají další zpomalující opatření jako zpomalovací prahy, které ničí auto.
  • Dalším používaným argumentem bývá, že je to nebezpečné hlavně pro cyklisty samotné, protože řada z nich nezná dopravní předpisy. Cyklista není automaticky držitelem řidičského oprávnění, nemusí znát pravidla předností, a tudíž bude možná reagovat jinak než zkušený šofér.
  • Jiní považují cykloobousměrky za nafér upřednostňování jedné skupiny před druhou.


Zřizování cykloobousměrek je často komplikovanější, než se na první pohled zdá. Policie totiž vyžaduje určitou minimální šírku a často je též vyžadován oddělený protisměrný pruh, který prostorové nároky zvětšuje. Dojednat tyto požadavky pak vyžaduje ze strany městské části větší nasazení.


Na konci Lupáčovy si před chvíli stiskli tlačítko a dostali zelenou.


Lupáčova


Praha původně plánovala pouze výměnu semaforů na křižovatce Ondříčkova x Táboritská. Na straně Technické správy komunikací (TSK) chyběla vůle spojit výměnu semaforů se zřízením cykloobousměrky či zmenšení plochy křižovatky, a proto se do věci vložil bývalý místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (ŽnS) se snahou zkoordinovat to. Stavební akce měla hodně účastníků, a právě skloubení požadavků všech stran se ukázalo jako problematické. Cílem dopravní stavby bylo sledovat zejména tyto cíle:
vjezd do garáží hotelu Olšanka
parkování pro rodiče dětí
bezpečnost
obousměrný průjezd kol
lepší veřejný prostor
výměna semaforů
policejní předpisy
průjezd aut
pohyb chodců
výsadba stromů

A dále do stavby vstupovaly tyto instituce a sdružení:
MČ Praha 3
Technická správa komunikací
Hlavní město Praha
Institut plánování a rozvoje
Policie ČR
odbor dopravy MČ Praha 3
památkáři
vedení ZŠ Lupáčova a zástupci rodičů
sdružení Pražské matky
provozovatelé podzemních sítí


Stávající řešení je dočasné a není optimální. Kvůli nezkoordinované rekonstrukci vodovodu nebylo možné dokončit akci do začátku školního roku jiným způsobem. V létě 2015 zmizí dvě řady baliset a místo nich bude ostrůvek.
Proč je tahle cykloobousměrka důležitá
Není potřeba, aby celým Žižkovem vedla bočními ulicemi “cyklostezka”. Zobousměrněním jednoho bloku Lupáčovy se propojil do použitelnějšího celku úsek z Karlína a dolního Žižkova k Jiřího z Poděbrad.


Lupáčova nově umožnila průjezd z Karlína na Vinohrady.


Jeseniova


Na křižovatce Jana Želivského x Jeseniova docházelo při odbočování doleva od Nákladového nádraží do Jeseniovy k vážným dopravním nehodám. Řidiči zde čekali na odbočení v místě s velkým provozem tramvají, zároveň špatně viděli na auta od Ohrady. TSK proto připravovala akci, jejíž hlavním cílem bylo nehodám zabránit. Akci s Prahou 3 oficiálně nekonzultovala. V září se vyměnily staré semafory za nové a bylo též zakázáno problematické odbočení doleva, čímž došlo k úpravě do bezpečnější podoby, zároveň se předchází blokování tramvají. Blok Jeseniovy je nově obousměrný jen pro kola.
 


Nově upravená křižovatka Jana Želivského x Jeseniova.

Po úpravě lze z Jana Želivského odbočit do Jeseniovy jen na kole a to od Nákladového nádraží nepřímo (nejdřív odbočit doprava a vyčkat na zelenou na příjemnějším místě). Tento semafor na výjezd na kole je základem možné budoucí cykloobousměrky v bloku od Ambrožovy, kde je Jeseniova užší a zůstala jednosměrná.

Na kole odsud lze vyjet, ale z Ambrožovy sem nelze přijet
 

Možná cykloobousměrka od Ambrožovy
Pro jízdu na kole je Jeseniova ulice vhodná a byla by i více využívána, pokud by šla projet už od Ambrožovy. To se nyní nepřipravuje. Semafory se staví na 20-30 let. Pokud by se vyměnily za nové bez protisměrného průjezdu pro kola, úprava dalších bloků Jeseniovy na cykloobousměrku by byla na dlouhá léta znemožněna. Přitom Jeseniova může vytvořit cyklistickou alternativu jízdě po Koněvově a spojovat Židovské pece a Parukářku.Pohled z úrovně od Ambrožovy Jeseniovou do centra, možná budoucí cykloobousměrka.
 

Jak se chovat v cykloobousměrce


Chodec
Jako chodec se rozhlédněte na obě strany před vstupem do vozovky, čekejte i tichá kola.

Cyklista
Jeseniova a Lupáčova jsou cykloobousměrky s odděleným pruhem. Ve směru opačném než ostatní vozidla využijte protisměrný pruh pro cyklisty. Jeďte s ohledem na skutečnost, že někteří motoristé a chodci nemají tuto úpravu zažitou. V Lupáčově si na semaforu zmáčkněte tlačítko, v Jeseniově padne zelená sama. Ve směru shodném s ostatními vozidly jeďte s ostatními vozidly.

Motorista
Pohybujte se přiměřenou rychlostí napravo od protisměrného vyhrazeného pruhu pro cyklisty a nezajíždějte do něj. Vyhrazený pruh je možné přejíždět jen při objíždění překážky, odbočování či manévru při parkování, k čemuž u našich dvou nemáte příliš důvod. V pruhu nesmíte zastavit a stát.

Některé cykloobousměrky například na Starém městě, v Dejvicích a Karlíně jsou užší a nemají protisměrný pruh. Je nutné jet pomaleji a míjet se ohleduplně, uhýbat si vzájemně. V křižovatkách se cyklisté mohou pohybovat i jinými směry než auta, zpomalte a respektujte přednost zprava.


Jsou cykloobousměrky bezpečné?


Analýzou dopravních nehod v jednosměrných ulicích od roku 2007 do konce června 2014 Vratislav Filler na webu Prahou na kole došel k následujícím závěrům:
Za 7,5 roku byly v Praze nelegální jízdou kola v protisměru způsobeny 4 dopravní nehody ze zhruba 150 000.
V cykloobousměrkách a jejich blízkosti byly potvrzeny tři nehody s účastí cyklisty. Ani v jednom případě přitom není jisté, že by před kolizí jeli v protisměru automobilové dopravy, nebo do tohoto protisměru mířili.
V karlínské zóně 30 nedošlo za necelé dva roky od zřízení k žádné srážce kola a auta, při které by byl na vině cyklista a jen k jedné, při které byl na vině řidič motorového vozidla.
Cykloobousměrky nemáme příliš zažité. Obecně znamenají, že řidiči musejí o něco zpomalit, více koukat a častěji dávat přednost zprava. Řidiči a cyklisté se vzájemně vidí. Vyhnout se cyklistovi v protisměru je snazší než jej předjíždět. Pro cyklistu je snadnější uhýbat, protože auto vidí.

Diskuze o městské cyklistice je často vyhrocená do dvou nesmiřitelných pólů. Obviňování a nadávání diskuzi nikam neposune a ani nepřinese žádné řešení. Ve městě žijeme společně a měli bychom se snažit zohlednit požadavky všech, ať už zrovna jdou pěšky, jedou na kole, autem či tramvají. Hledejme kompromisy.

---

Autor je člen občanského sdružení Automat.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

reklama