Sníh dělá starosti

Sníh dělá starosti

O úklid většiny silnic a chodníků v Praze se stará Technická správa komunikací HLMP. Na webu TSK se dozvíte mnohé, ale jedno jediné telefonní číslo či email, kde byste mohli požádat o úklid své ulice a chodníku tam nenaleznete. (Ani web MČ Praha 3 nic takového nenabízí a patrně do jara nenabídne.) Nakonec jsem jej obdržel od Odboru technické správy P3: Telefonní linka na TSK 222 780 099. Následuje text od TSK o jejich boji se sněhem v Praze.

Tady můžete na mapě najít svoji ulici a chodník a zjistit, zda je zahrnuta v plánu úklidu. Dozvíte se tak, že chodníky se uklízí jen na několika hlavních třídách jako Vinohradská, Slezská, Korunní, Seifertova, Koněvova, Prokopova, Želivského a na Olšanském náměstí. Totˇ téměř vše.  

Článek z webu TSK:

Letošní zimní sezóna je pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy ve všech směrech rekordní. Posypové vozy zatím v ulicích metropole najezdily na sto tisíc kilometrů. Od 26. listopadu, kdy se uskutečnil první výjezd, jsou stroje v ulicích města téměř každý den. Kromě „standardních“ výjezdů provedla TSK na sedmdesát lokálních zásahů, kdy řešila mimořádné situace. Spotřeba posypového materiálu dosud přesáhla 14 tisíc tun.
„Podle údajů ČHMÚ napadlo například ve stanici Praha-Kbely od 26. listopadu přes 40 centimetrů sněhu. V centru města to bylo jen o pár centimetrů méně. Nasazení lidí i techniky je proto mimořádné,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

TSK nad rámec schváleného Plánu zimní údržby zajistila odvoz sněhu z širšího centra metropole. Na náplavku Na Františku, která je svozovým místem, zamířilo přes tisíc tun sněhu. TSK zároveň zajistila sjízdnost vybraných komunikací, které jsou dle platné vyhlášky označeny jako neudržované. „Ruční i strojní čištění na chodnících, pěších zónách a náměstích, které TSK udržuje, probíhalo v několika prodloužených směnách. Nasazeno bylo na devět set lidí a několik desítek strojů,“ dodal Mrázek.

TSK je zodpovědná za 2 308 kilometrů z 3 815 kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako I.a jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací. TSK se rovněž postará o 270 hektarů nemotoristických komunikací (chodníky, náměstí, pěší zóny apod.). Přičemž celková výměra nemotoristických komunikací na území metropole je 1400 hektarů, z toho ve správě TSK je 800 hektarů. Pro údržbu nemotoristických komunikací má TSK k dispozici 855 pracovníků a na sedmdesát strojů.

Hlavním dodavatelem a partnerem TSK pro letošní zimní sezónu je společnost Pražské služby. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 57 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky. Celkově je pro tento případ zajištěno 7 strojů.

Základní údaje o komunikační síti komunikační síť na území hl. m. Prahy.................. 3 815 km
z toho ve správě TSK............................................. 2 308 km
ostatní správci......................................................... 1 507 km
 
komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:
motoristické komunikace I. pořadí........ 1 284 km (dvoupruh)
motoristické komunikace II. pořadí............................ 517 km
motoristické komunikace III. pořadí............................ 307 km
neudržované komunikace……………………………..416 km
 
nemotoristické komunikace na území hl. m. Prahy. 1400 ha
z toho ve správě TSK…………………………………  800 ha
ostatní správy……………………………………………600 ha
udržované nemotoristické komunikace TSK   ……….270 ha


Vysvětlení základních pojmů
Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.  U komunikací zařazených do I.a pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 2 hodin od výjezdu techniky. U komunikací označených jako I.b pak do 4 hodin.

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do II. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do III. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti, dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky hl. m. Prahy č 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.

Nemotoristické komunikace (chodník, pěší zóny, náměstí) – zahrnují zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo školy, zdravotní, sociální a kulturní zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, k významným státním a městským institucím. U chodníků, které jsou širší než 2 metrů, se schůdnost zajišťuje nejméně v šíři 1,5 m, u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, nejméně v šíři 1 m., u chodníků, jejichž šíře je do 1 metrů, pouze v šíři chodníku bez obrubníku.

 

reklama