Zažít Prahu 3 jinak

Zažít Prahu 3 jinak

Festival Zažít město jinak se konal již 17. září, ale chceme si jej s vámi připomenout jako jednu z povedených akcí v roce 2016. Především chceme poděkovat lidem, kteří se dobrovolně a navzdory problémům ujali organizace lokálních akcí v Praze 3 a povzbudit zájemce pro rok 2017. Slavnost se konala na pěti místech: na Kostnickém náměstí u divadla Ponec, v Biskupcově ulici u kina Aero, ve Slavíkově u Venuše ve Švehlovce, v ulicích Lucemburské a v Bořivojově. Pro případné další nadšence přinášíme i souhrn pravidel pro pořádání.

Co to je Festival Zažít město jinak?

S nápadem přišel před lety spolek Auto*Mat, který shodou okolností nyní sídlí na Praze 3. Inspiraci čerpali ze zahraničí, kde se podobné akce konají již mnoho let. Slavnosti ZMJ jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím. Pro další zájemce je na webu Auto*Matu podrobný návod, jak lokální sousedské slavnosti pořádat a jakých principů se držet.

bořivojka borivojka borivojka

Slavnost v Bořivojce

Proč se slavnosti konají?

Festival má pro návštěvníky dva hlavní efekty. Seznámit se s místními lidmi, se svými sousedy a objevit potenciál míst, která většinu roku procházíme bez povšimnutí. Míst, která okupují stojící auta a zatěžuje doprava. Akce je apolitická, nevýdělečná a jejím cílem je spojit lidi z nejbližšího okolí, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také přizvat místní podniky a organizace, kapely a divadelní soubory.

aero   aero   aero   aero

Slavnost u kina Aero

ZMJ v Praze 3

Na území Prahy 3 se našlo pět dobrovolnických pořadatelů v pěti lokalitách

Bořivojova ulice /celý program a foto/
Biskupcova a Ambrožova u kina Aero /celý program a foto/
Lucemburská ulice /celý program a foto/
Slavíkova ulice u Venuše ve Švehlovce /celý program a foto/
Kostnické  náměstí u divadla Ponec /celý program/

Městská část P3 pořádala ve stejném termínu XX. Vinohradské vinobraní na náměstí Jiřího z Poděbrad. Podpora vedení MČ se tak omezila rozhodnutím Rady MČ na poskytnutí „Záštity paní starostky Hujové“ nad touto sousedskou akcí. I za tuto podporu je třeba vedení MČ poděkovat.
Pořadatelé ZMJ se tak museli stran financí zcela spolehnout na dárce z řad občanů a podnikatelů a na pomoc dobrovolníků např. z organizace W-CARP z ulice Žerotínova.

borivojka borivojka borivojka

Slavnost v Bořivojce

Zpětný pohled organizátorek

A jak se na ZMJ dívají zpětně lidé, kteří se uvolili sousedské slavnosti uspořádat? Získali jsme odpovědi od dvou pořadatelek. Z lokality u kina Aero od Zuzany Kameníkové a z „Bořivojky“ od Barbory Tycové.

Odpovídá Zuzana Kameníková:

Jak byste hodnotila s odstupem úspěch akce z pohledu záměrů Auto*Matu?  
"Aktivity Automatu jsou nám sympatické, stejně jako akce Zažít město jinak. Proto jsme se rozhodli se do akce už před pěti lety také zapojit se zónou před kinem Aero. Z naší zkušenosti převažují pozitivní reakce jak od diváků, tak místních sousedů. Na akci navíc spolupracujeme s dalšími organizacemi na Praze 3, dochází tak k propojování kulturně-sociálních aktivit z okolí."

Kdo se podílel na organizování programu a jak jste řešili financování?
"Program v naší lokalitě organizujeme sami přímo v kině Aero. Kromě divadelně-hudebně-filmového programu představujeme vždy i sympatické podniky a organizace z okolí.
Akci financujeme z vlastních zdrojů. Jedná se o neziskovou akci, kterou bereme spíš jako investici do image kina."

Kolik lidí přišlo akci navštívit?
"Návštěvnost se těžko odhaduje, protože se nevybírá žádné vstupné a lidé během dne přicházejí a odcházejí, ale jsou to řádově stovky lidí."

aero   aero   aero   aero

Slavnost u kina Aero

Odpovídá Barbora Tycová:

Po kolikáté se akce v Bořivojce konala a kdo ji pořádal?
"Konala se podruhé. V roce 2013 akci organizovala jiná parta v čele se Zuzanou Teťálovou. My jsme do toho šli poprvé. "Organizačni výbor" zahrnoval více členů: Ján Hilkovič (U Kurelů), Gordon Stone a Tereza Šimková (CitySpy Maps / Žižkov Šiška), Becki Hero (Bohemian Retro), Lucie Poubová, Petra Wiesnerová (MamasTapas).

Každý dělal co uměl a mohl - na programu, na tombole, na PR, v terénu… strávili jsme na tom asi 2 měsíce. Bylo to naprosto skvělé a šlapalo to jako hodinky."

Kdo vám pomohl s financováním akce?
"Peníze od nikoho nepřišly. Žádala jsem MČ P3 o grant, ale nebylo to podpořeno. Náklady byly hlavně s hrazením pronájmu dopravního značení a s pronájmem techniky a světel pro pódium. Ty se nám podařilo uhradit za peníze od firem, které na akci měly stánek a prodávaly občerstvení, nebo svoje výrobky a díky tombole.

Sponzorem byl i Žatecký pivovar. Z prodeje piva se uhradila část nákladů na stage a plakáty a pozvánky.  Třem kapelám jsme dali malý honorář. Jinak jsme vše půjčovali zadarmo. My jsme pracovali zdarma.

Jsme pyšní na náš charitativní „pivní“ stánek, provozovaný ve spolupráci s hospodou U Kurelů a Zemským pivovarem . Vybraných 9.000,- Kč jsme předali Domu s pečovatelskou službou v Krásově ulici."

Jak se k akci postavila P3?
"Některé městské části akce ZMJ podporují (například Praha 7), jiné částečně a  jiné je spíše trpí. K těm bohužel patří Praha 3. Vedení MČ nejprve odmítlo dát akci záštitu kvůli zapojení Kliniky. Záštita umožňuje, aby se nemuselo platit několik desítek tisíc pro magistrátní TSK za zábory komunikací. Klinika nakonec z akce odstoupila a umožnila tím prakticky konání na jiných místech Prahy 3.
Byly to trochu nervy.
Praha 3 také nejprve odmítla informovat ve svých oficiálních mediích o programu ZMJ v P3. Nakonec však - pro nás překvapivě - krátký článek v Radničních novinách přece jen vyšel."

Jaký je smysl akce - čeho chce akce dosáhnout?
"Smysl akce má podle mne více rovin: Podporuje lepší využívání městského veřejného prostoru, méně individuální automobilové dopravy, podporuje sousedské komunity, místních iniciativy a místní podniky. Je to také kulturni festival s kapelami, divadly, dílnami, tancem, projekcemi, kinem, autorským čtením - to vše jsme měli. Je to přehlídka a podpora neziskovek. A také se setkáte s projevy spontánní kreativity  - drobnými stánky jednotlivců, nebo s lidmi, kteří např. čtou ze své tvorby."

Jaká atrakce byla nejpopulárnější ?
"Kittchen, SilverSpoons, burleska, Café Pavlač."

"A perlička nakonec - oslovili jsme firmu NickNack.
Pronajímá velkým festivalům odolné plastové kelímky. Poprvé vstoupili do partnerstvi s takto malým festivalem jako jsme my a půjčili nám zadarmo a na dobré slovo 1000 svých kelímků. Ty jsme lidem u vchodu půjčovali (za vratnou zálohu 50,-Kč) . Cílem bylo obejít se bez odpadů. Chtěli jsme mít zelený festival."

borivojka borivojka borivojka

Slavnost v Bořivojce

Pomocná ruka zájemcům o organizování

A co vy? Líbily se vám akce ZMJ? Chcete aby se konaly i v roce 2017? Chcete je uspořádat? Pak si přečtěte návod jak přispět a jak se zapojit jako organizátoři.

Chcete pomoci organizátorům?
Na webu ZMJ budou postupně zveřejňovány kontakty na organizátory jednotlivých lokalit. Najděte si tu, která je vám blízká a organizátora kontaktujte.

Chcete přispět finančně?

Sbírka peněz je zde.

Chcete zorganizovat ZMJ ve své ulici?
Můžete se přihlásit, stejně jako každý, kdo má chuť přetvořit svou ulici, náměstí či veřejné prostranství v příjemné místo pro sebe i své sousedy. Stačí napsat na zmj@auto-mat.cz.
Následně budete Auto*Matem pozváni na koordinační schůzku, kde se dozvíte veškeré informace. Postup, jak zorganizovat ZMJ, najdete i v Manuálu pro organizátory zde.
Místní organizátor sestavuje organizační tým a program své zóny, dle náročnosti své slavnosti může shánět i finance.
S čím vám Auto*Mat pomůže?
Tým Auto*Matu se stará se o propagaci, společnou grafiku, webovou platformu ZMJ a hlídá dodržování kodexu slavností. Samozřejmě vám během příprav rádi poradí s čímkoliv, s čím si nebudete vědět rady.
V Praze vám také pomůže s kompletní administrativou při vyřizování záborů.
Kodex Zažít město jinak
1) Cílem Zažít město jinak (ZMJ) je dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku. Organizace akce je založená na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.
2) Základní rozdíl mezi slavnostmi Zažít město jinak a běžnými pouličními festivaly je důraz kladený na lokálnost. Nesnažte se o pompézní akci, ale o oživení vlastní ulice či náměstí. Pro udržení hlavní myšlenky akce v maximální možné míře zapojujte místní organizace, obyvatele, podniky, organizace, kluby, farnosti apod. Program je zcela na vás, vaší invenci se meze nekladou.
3) Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.
4) Primárním cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí nákladů akce.
5) Nepodceňujte komunikaci, obyvatelé ve vašem okolí se o akci (zejména pokud je spojena s dopravním omezením) musí dozvědět včas. V předstihu informujte i řidiče parkujících aut v oblasti záboru (např. letákem za stěrač), vysvětlete místním obyvatelům smysl akce a buďte k nim vždy vstřícní.
6) Buďte šetrní k životnímu prostředí. Příprava i realizace aktivit na místě by měla proběhnout co nejúsporněji a pokud možno ekologicky – třiďte odpad a minimalizujte jeho produkci, snižte na minimum spotřebu elektřiny a nepoužívejte auta pokud to není nutné.
7) Hladiny hluku při hudební produkci nesmí převýšit normy stanovené zákonem, ale neměly by ani rušit jiné body programu (například veřejné čtení, divadelní představení pro děti atp.). Večerní program nesmí rušit noční klid obyvatel. Pokud během akce používáte elektřinu, ujistěte se, že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojít ke zranění účastníků.
8) Po skončení akce musí být místo (ulice, náměstí, park) ve stejném stavu, v jakém vám bylo zapůjčeno. Vše pečlivě ukliďte, vzniklý odpad odvezte na určené místo.
9) Při propagaci vašich aktivit v rámci festivalu používejte prosím logo Zažít město jinak, logo Auto*Matu, popřípadě odkaz na webové stránky zazitmestojinak.cz

 

reklama