Křeček a reklama pro volby do Senátu

Křeček a reklama pro volby do Senátu

Stanislav Křeček (nyní poslanec za ČSSD) použil podle všeho veřejná prostranství pro svou propagaci bez povolení a bez zaplacení. A nejen to. Po volbách se jeho reklamní poutače "překabátily" na placenou reklamu pro firmu obchodující se zimním oblečením.

Rozum nad tím zůstává stát. Dva týdny na nás shlížel člen parlamentu a zákonodárce pan Křeček z obrovských reklamních stojanů s hesly o čestnosti a dodržování zákonů. Ale hned po volbách se jeho tvář z plakátů ztratila a na stojanech v celé Praze 2 a 3 se objevila reklama na zimní bundy a rukavice. Jakoby reklama měla panu poslanci zaplatit náklady na kampaň. Navíc reklama nelegální. Je přece jen něco jiného polepit načerno plakáty několik kandelábrů a něco jiného postavit šestimetrová monstra na hlavní náměstí městské části.  

jiřího z poděbrad tylovo náměstí

Proměněné reklamy na J. z Poděbrad  P 3 a na Tylově náměstí P 2

Pronájem věřejných prostranství má na starosti TSK. Každý, kdo si postaví lešení  na chodníku ví,  jaké jsou s tím problémy a jak je to drahé. Kontrola je navíc okamžitá a přísná. Ne tak u pana poslance. Na náš dotaz z 8.11., ohledně reklamních poutačů pana Křečka na náměstí J. z Poděbrad a na Táboritské odpověděl vedoucí OD Praha 3 Mgr. Vančura toto:

"Uvedená reklama byla na území MČ Praha 3 umístěna bez povolení. A to jak reklama p. Křečka, tak následná komerční reklama. Společnosti, která tato reklamní zařízení umístila, byla udělena sankce a byla vyzvána k odstranění těchto zařízení. Protože nebyla tato výzva uposlechnuta, nechal OD ÚMČ Praha 3, reklamní zařízení odstranit sám a následně bude náklady za odstranění na této společnosti vymáhat.  Umísťování reklam v předvolebním období je velký problém. Ve většině případů jsou umísťována bez povolení. V poslední době je to nejen Vámi popsaný případ, ale i stejná reklama na křižovatce Kubelíkova x Táboritská. "

Dodejme, že tento typ své propagace v minulých obecních volbách použily i jiné strany, např. ODS P3.

Smlouvy neexistují?

Na dotaz ohledně smlouvy na pronájem komunikací jsme se od TSK dozvěděli jen toto:

"...vzhledem k tomu, že s TSK bylo v rámci voleb uzavřeno několik smluv na různé lokality, prosím o upřesnění, kterých ulic se Vaše stížnost týká..."

a po našem upřesnění ...

"TSK, jakožto správce komunikace dává souhlas k pronájmu formou nájemní smlouvy, která je příslušně zpoplatněna, dle toho o jaký druh záboru se jedná. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a po jejím skončení je nájemce povinen uvést komunikaci do původního stavu. Kontrolu dodržování smluvních podmínek provádí příslušný Silničně-správní úřad, který je také kompetentní řešit případné postihy.
S pozdravem Helena Listíková, Technická správa komunikací hl. m. Prahy."

Takže smlouva buť opravdu neexistuje, nebo není "veřejná".

Na území Prahy 2 stály stojany zcela nepovšimnuty ještě týden po jejích zlikvidování na Praze 3.

Co na to pan kandidát?

Stanovisko pany Křečka nám není známo, neodpovídá na emaily. Pro zajímavost uvádíme část odpovědi z naší ankety "Koho volit v druhém kole" od další kandidátky do Senátu paní Kozumplíkové (ODS): 

Bližší je mi samozřejmě slušný člověk (S. Křeček), který má čitelný, byť mně vzdálený program. Program, se kterým nesouhlasím, ale alespoň program, ne jedno heslo. Který nepolepil celý Žižkov černými výlepy svých plakátů a netvrdil, že vše pro něj dělají zdarma jeho kamarádi.

plakat


Související články

Koho volit? Křečka, nebo Michálka

Před týdnem proběhlo 1. kolo senátních voleb, z celkem 13 kandidátů nezískal žádný uchazeč více než 50 % hlasů. Do druhého kola tedy postoupili Libor Michálek (koalice SZ, Pirátů a KDU-ČSL) a Stanislav Křeček (ČSSD). pokračování
reklama