Musíme být hlasitější, říká nový předseda ČSSD na Praze 3

RozhovorMusíme být hlasitější, říká nový předseda ČSSD na Praze 3

Sociální demokraté na Praze 3 si 10.1. 2018 zvolili nové vedení. V čele Obvodního výkonného výboru (OVV) vystřídal Miroslava Pocheho Lukáš Henzl (27). Nový předseda pochází z malé obce poblíž Nymburka. Do sociální demokracie vstoupil ihned, jak mu bylo osmnáct. Později se dozvěděl, že jeho rodina patřila k sociální demokracii i za první republiky. Do Prahy ho přivedlo studium politologie na Karlově univerzitě. Od roku 2014 působí jako asistent radní hl. m. Prahy Ireny Ropkové (ČSSD) a také (neplaceně) jako tiskový mluvčí KVV ČSSD Praha. Na Praze 3 působí v kulturní a majetkové komisi. Žižkovská ČSSD má 105 členů. Oproti jiným organizacím ČSSD je počet členů na Praze 3 stabilní. Členský příspěvek činí 300,- Kč (snížený pro studenty, důchodce atd. je 100,- Kč). Členové se scházejí minimálně čtyřikrát ročně. Ve vedení OVV P3 zůstávají Irena Ropková, Ivan Holeček, Zdeněk Zábojník, Michal Kucián, Lenka Cejpková, Jan Knyttl, a Lukáš Ulrych. Radek Hlaváček a David Gregor byli zvoleni nově.

Znamená odchod Miroslava Pocheho z vedení OVV nějakou změnu?
Miroslav Poche rezignoval po sněmovních volbách. Řekl, že sociální demokracie na trojce potřebuje získat nový náboj a on na to nemá jako europoslanec tolik času. V novém OVV je jasná kontinuita s tím, že my mladí dostáváme větší prostor, abychom se pokusili něco udělat s klesajícími výsledky.    

Co jste nabídl, když jste kandidoval na předsedu ČSSD P3?
V první řadě jsem slíbil, že se pokusím více aktivizovat členskou základnu, protože nám stagnuje, resp. klesá. Už teď před sjezdem uspořádáme společné setkání delegátů s celou členskou základnou, takže kdokoli z našich členů jim bude moci říci, co by tam měli za Prahu 3 hájit a koho podpořit. Dále budeme řešit program do voleb. Chceme pořádat kulaté stoly s členskou základnou a odborníky na daná témata. Zkusíme se otevřít odborné i laické veřejnosti. Pokud nebudeme vědět, co lidi chtějí, pak nemůžeme uspět. 

Jak to chcete dělat?
Již na jaře chceme rozjet kampaň po Praze 3. Chtěli bychom se potkávat s občany na ulici, obhajovat, co jsme za uplynulé roky na radnici udělali a zároveň si vyslechnout jejich názory. 

Chystáte nějaké inovace také na internetu? 
Ano, jak webové stránky, tak sociální sítě jsou z naší strany v posledních letech velmi podceněny. Pokusíme se zajistit nový facelift webových stránek a začít aktivně komunikovat přes sociální sítě. Momentálně řešíme, zda propagovat sociální demokracii na Praze 3 nebo její jednotlivé představitele. 

 

KOALICE MINULÁ A SOUČASNÁ

Na Praze 3 je ČSSD v koalici pravicových subjektů. Není to problém?
Samozřejmě to není ideální situace. Přestože ideové rozpory jsou v lokálním měřítku mnohem menší, tak máme odlišný pohled na mnoho témat, např. na otázku přístupu k bydlení. 

Na magistrátu jste v koalici se Zelenými (resp. Trojkoalicí), na P3 jsou Zelení resp. ŽnS v opozici. Není toto komplikace?
Pro Prahu 3 je to přínosné, protože lidé z magistrátní koalice sedí v zastupitelstvu na trojce. Když se řeší potřeby Prahy 3 na magistrátu, tak se snažíme hledat konsensus bez ohledu na koalici nebo opozici. 

Jaké jsou vaše vztahy se Zelenými resp. ŽnS?
Se ŽnS jsme byli v koalici v minulém volebním období a problémem bylo, že ŽnS bylo nevypočitatelným partnerem. Nevěděli jsme, co můžeme očekávat. Nedávno se to projevilo vystoupením lidovců ze ŽnS. 

Jak z porovnání s minulou koalicí vychází ta současná?
Po volbách jsme si řekli, že bude lepší zkusit koalici s ODS a TOP 09, tedy tradičně fungujícími politickými stranami. Myslím, že současná koalice je stabilnější a kroky koaličních partnerů jsou více předvídatelné než u ŽnS.

Čím si to vysvětlujete?
Do jisté míry to bude tím, že ŽnS není jeden subjekt. Obdobný problém má Trojkoalice na magistrátu. Oni se musí nejprve dohodnout uvnitř a pak teprve mohou jednat s koaličními partnery, což samozřejmě komplikuje jednání, strany tam mají trochu odlišné zájmy. Probíhají tedy dvě koaliční jednání po sobě. Druhá věc je, že ŽnS je zčásti tvořeno aktivisty, kteří mají trochu jiný pohled na to, jak by politika měla fungovat.  

Nehrála ve vašem příklonu k současné koalici roli také osoba Matěje Stropnického?
Ano, to hrálo samozřejmě také roli. Matěj Stropnický je velmi specifická osobnost politiky v Praze a Praze 3. Byl lídrem ŽnS, potenciálním starostou a mnoho lidí ho odmítalo jako partnera pro vyjednávání. 

 

PROJEKTY ČSSD

Vaší „vlajkovou lodí“ je na P3 patrně projekt Domu sociálních služeb. Jaké jsou další projekty, pod kterými je podepsána sociální demokracie?
Nejaktuálnější věc je, že na rok 2018 se nám podařilo prosadit zřízení tří programů: Trojka pro seniory, Trojka pro sport, Trojka pro rodiny. Alokovaly se tam finance v řádu milionů do každého programu a toto je „vlajková loď“ pro rok 2018. Budou se z toho financovat akce pořádané přímo městskou částí nebo ve spolupráci s neziskovým sektorem.  Např. Křížovkářská liga pro seniory, výlety, plavání apod. 

Co by na Praze 3 bez ČSSD nebylo?
Rozhodně by byl problém ohledně investic do revitalizace panelových domů. To je věc, kterou tlačíme. Zároveň by nebyly navýšeny prostředky na sociální služby, sociální politiku obecně a sportovní aktivity. 

Netvrdily by i ostatní strany koalice, že tlačí revitalizaci panelových domů?
Určitě to budou tvrdit ve volební kampani, nicméně investice má na starosti sociální demokracie potažmo Ivan Holeček, bez jehož přičinění by bylo velmi složité získávat prostředky z rozpočtu městské části. 

Jak by Praha 3 vypadala, kdyby tu ČSSD naprosto bezkonkurenčně vyhrála?
Přiznám se, že po posledních volbách si tuto situaci ani nepředstavujeme. Nicméně bychom kladli daleko větší důraz na otázku bydlení. Nechceme, aby Praha 3 byla jen pro bohaté a pro investory, kteří zde skupují byty a pak je nabízejí přes Airbnb. My chceme zachovat kolorit Žižkova jako místa, kde se potkávají různé skupiny lidí. Od seniorů, mladých rodin, živnostníky, podnikatele atd. To je dnes ohroženo.  

Takovýto cíl je asi všeobecně sdílený, ale jak ho dosáhnout? 
Je to problém, který trápí celou Prahu. Pokoušeli jsme se to vykopnout už ve sněmovních volbách, ale nebylo to její gró. V kampani do komunálních voleb bychom se do toho chtěli zapojit mnohem více. Bude třeba najít prostory, kde by mohly vzniknout nové byty a bude se třeba zavázat, že po dokončení plánované privatizace se další bytový fond privatizovat nebude. 

V tom, že je třeba určitý bytový fond držet, byste se asi nelišili např. od TOP 09.
Ano, ale to je zrovna jeden z mála oněch levopravých střetů v komunální politice. My chceme držet bytový fond primárně pro zajištění potřeb občanů (mladé rodiny, hendikepovaní, senioři apod.). Zatímco pravicové strany ten bytový fond chtějí apriori jako zdroj příjmu. Což znamená, že by se velká část těch bytů nabízela za tržní nájemné. Ohledně tohoto poměru se velmi lišíme. Naší prioritou je pomoc občanům. 

Takže byste byl pro to, aby se městská část příp. hlavní město podílelo na výstavbě nových bytů?
Rozhodně. Tím, že proběhla privatizace, město přišlo o možnost pomoci těm potřebným. V posledních letech se zvyšuje cena bytů a cena nájmů tak, že si to nemohou dovolit ani středně příjmové skupiny obyvatel. To je špatně. Město momentálně není velkým hráčem, který by mohl ovlivňovat cenu bydlení v Praze. 

Rozšířil byste tedy bytový fond pro důchodce, mladé rodiny atd.?  
Nechtěl bych, abychom byli nálepkováni jako strana, která chce byty jen pro tu nejchudší skupinu obyvatel. Propagujeme spíše berlínský potažmo vídeňský model, kdy v městských bytech za nižší cenu bydlí i středně příjmové skupiny obyvatel. Např. v Berlíně se cena nájmu odvíjí od příjmu nájemníka. Pokud se k vám přistěhuje partnerka, tak se pak cena zvýší, protože dohromady máte vyšší příjem. V Praze to jde velmi těžko, protože my stěží pokryjeme potřeby těch nejméně majetných. 

Jste pro regulaci Airbnb?
Určitě. Scénářů je mnoho. Např. v zahraničí se to někdy řeší tak, že pokud byt není trvale obydlen, tak majitel platí speciální daň, pak už ho to tolik nemotivuje k rychlému zisku skrze krátkodobé pobyty, ale k tomu mít tam trvalého nájemníka s trvalým bydlištěm. Toto je jen příklad, měla by o tom proběhnout širší diskuse i s odbornou veřejností, aby výsledek byl konsensem, který by vydržel déle než jedno volební období. 

Může toto zařídit městská část? 
To je otázka. Asi ne. Spíše je to otázka legislativní úpravy na úrovni celé republiky. Může to řešit také město, ale myslím, že je to celospolečenský problém. 

VOLBY

Poslední parlamentní volby pro ČSSD nedopadly dobře. Co je podle vás důvodem?
Rozhodně to je ztráta důvěry ve značku sociální demokracie. Sociální demokracie klesala několik posledních let. Voliči naznačovali, že sociální demokracie musí změnit jak programovou, tak personální politiku a také svůj způsob vystupování. Musí být razantnější. To se týká i Prahy 3. Měli bychom být razantnější i vůči našim koaličním partnerům. Jsou to pravicové subjekty. Výsledkem bude kompromis, ale musíme být hlasitější v počátku, kdy formulujeme náš názor. V těchto volbách už nám voliči vystavili stopku. V Praze byl výsledek 5,5 %. 

Výsledky komunálních voleb se většinou příliš neliší od výsledků parlamentních voleb, pak byste mohli dopadnout žalostně. Čím to zde chcete zvrátit? 
Pokusíme se udělat kompletní revizi a postupovat jinak než v posledních kampaních. To se týká vizuálů, hesel atd. Potenciál tu je. Jen si vezměte, že téměř 30 % lidí na Praze 3 volilo Miloše Zemana. To jsou podle mě lidé, kteří řeší bydlení, zda uživí rodinu, jestli si jí vůbec mohou dovolit založit atd. Myslím, že tyto lidi můžeme oslovit. Nikoli strachem jako Miloš Zeman, ale způsoby, jak jejich problémy vyřešit.

V otázce bydlení byste si pravděpodobně dobře rozuměli se Zelenými. Nezvažujete budoucí koalici?
To je věc předčasná. Dnes máme v zastupitelstvu 8 klubů a za čtyři roky nám přibyli další aktéři. Nepochybně bude kandidovat hnutí ANO, pravděpodobně Piráti a také Okamurovci. Tedy tři nové subjekty, které mají potenciál uspět a dostat se do zastupitelstva. Ať už volby dopadnou jakkoliv, tak bude velmi složité sestavit stabilní koalici. 

Máte nějaká omezení ohledně povolební spolupráce?
Zatím jsme to neřešili. Ale osobně bych velmi nerad vstupoval do koalice s Okamurovci a nedovedu si představit přímou spolupráci s komunisty. U nich je ovšem otázka, zda se tam vůbec budou schopni dostat. Poslední volby ukázaly, že komunisté jsou nad propastí. 

S trochou jízlivosti by ovšem mohli oni totéž říci o vás. 
To pravděpodobně říkat budou a poslední výsledky této spekulaci také nahrávají. 

Častá výtka na adresu ČSSD na P3 je, že je nevýrazná ...
Ano, sociální demokracie má sice devízu, že je považována za stabilního partnera, který drží slovo, což oceňují naši partneři, ale už ne naši voliči. To volby ukazují. Pokud se nezačneme aktivně prosazovat, zavře se nad námi voda. 

Zdá se, že v parlamentních volbách vám mnoho hlasů vzalo hnutí ANO. Jak tomu zamezit na P3, když se ukázalo, že negativní kampaň, kterou dělala např. TOP 09 v parlamentních volbách, nefunguje? 
Kampaň musíme vést věcně na základě jasného programového vymezení. Hnutí ANO je programově bezpohlavní. Pravděpodobně budou mít v programu to, co jim vyjde v průzkumech. Budeme muset najít programové body, ve kterých je jasný rozpor. To se týká i komunistů a ŽnS. Druhá část je, že budeme muset voličům dokázat, že my to dokážeme prosadit, zatímco ostatní jen slibují. Od hnutí ANO očekávám velkolepé sliby. 

Už znáte osobu vašeho lídra do komunálních voleb?
Neznáme, o tom se samozřejmě bude hlasovat. Za mě osobně by lídrem měla být Irena Ropková. 

Vy sám budete kandidovat do Zastupitelstva P3 příp. na magistrát? 
To bude ještě věc diskuse. Rozhodně nemám ambice na magistrát a do funkce předsedy jsem nekandidoval proto, abych měl jisté místo na kandidátce. Zajímá mě úspěch sociální demokracie. 

 

BLÍŽÍ SE SJEZD ČSSD 

Máte před sjezdem. Ke komu má ČSSD na Praze 3 blízko uvnitř strany?
Na obvodní konferenci jsme odhlasovali podporu Janu Hamáčkovi na předsedu ČSSD. Následně tento názor vyjádřila i pražská organizace. Stejně tak krajská konference v Praze podpořila přítele Veselého z jižních Čech na místopředsedu a z Prahy jsme podpořili Radima Hejduka. 

Nebojíte se, že prezident Miloš Zeman bude do dění v ČSSD aktivně zasahovat?  
Pokud vyhrají lidé, kteří se nepodvolují názorům Miloše Zemana a chtějí, aby sociální demokracie byla autonomní politická strana, tak bych se toho neobával. Já v to věřím. 

Nemůže vám pak prezident Zeman škodit, jak to dělal v posledních letech? 
Ztotožňuji se s názorem, že Miloš Zeman poškozoval sociální demokracii. V tomto smyslu jsem i vystoupil na krajské konferenci. Nicméně prezidentem se stal a musíme se k němu stavět jako nezávislá politická strana k prezidentu republiky. (ČSSD v Praze vyjádřila v prezidentských volbách podporu Jiřímu Drahošovi – pozn. red.)

Měla by ČSSD zůstat v opozici? 
Na konferenci jsme schválili usnesení, ve kterém jako pražská ČSSD odmítáme vstup do vlády, ve které bude trestně stíhaný člen. Na tom trváme jak v Praze 3, tak v Praze celkově. To je pro nás základní podmínka jakéhokoli jednání. 

 


Související články

Musíme se domluvit, říkají noví spolupředsedové Zelených na Praze 3

Rozhovor
Strana zelených na Praze 3 si nedávno zvolila nové vedení. Nemají ovšem nového předsedu, ale rovnou dva spolupředsedy: Petru Jelínkovou a Boba Čápa. Od bursíkovské minulosti Zelených se oba distancují. Bob Čáp, odborář, dokonce vstoupil do strany v den, kdy Martin Bursík stranu opustil. K Zeleným ho přivedla především angažovanost kolem Nákladového nádraží. ...pokračování

TOP 09 na Praze 3 hodně koná, ale má rezervy v tom, to efektivně prodat, říká její staronový předseda Martin Dlouhý

Rozhovor
TOP 09 na Praze 3 si v září na regionálním sněmu volila své vedení. Pozici předsedy obhájil vysokoškolský pedagog Martin Dlouhý, který je též předsedou pražské TOP 09 a pražským zastupitelem. Počet členů TOP 09 na Praze 3 je v současné době 50-60. Po posledních parlamentních volbách počet přihlášek stoupá. Členové TOP 09 se setkávají jednou za 1-2 měsíce. ...pokračování
reklama