„Naši“ na magistrátu

„Naši“ na magistrátu

Díky předním pozicím na kandidátkách svých politických stran se umístilo několik politiků z Prahy 3 také v zastupitelstvu „velké Prahy“ – ZHMP. V úterý padne rozhodnutí o platnosti celopražských komunálních voleb. Je tedy dobré si připomenout, kdo nás zastupuje a jaké funkce a dozorčí rady „naši“ na magistrátu obsadili.

Předem je třeba připomenout, že na celopražské úrovni uzavřela koalici dvojice stran: ODS a ČSSD. Nesmiřitelnou opozicí je TOP 09. Tato strana svádí na magistrátu tuhý boj s tam vládnoucí koalicí a snaží se upozorňovat  na podivnosti v hospodaření magistrátu.
To by mohlo přivádět některé naše zastupitele do rozpaků, neboť v zastupitelstvu Prahy 3 je koalice ODS a TOP 09. O tom, že s tím ale nikdo z nich nemá problém, se můžete přesvědčit ve videozáznamech z jednání zastupitelstva.

hurda
Pavel Hurda, ODS (předseda OS ODS Praha 3, údajně bez odborného vzdělání)

Členství ve výborech
Výbor finanční ZHMP (člen)
Výbor pro územní rozvoj města ZHMP (místopředseda)
Podle veřejných zdrojů byl ke konci roku 2010 placeným členem statutárního orgánu akciové společnosti HLM Prahy: Pražská plynárenská (člen představenstva)

 

pecha
Ondřej Pecha Bc., ODS (místopředseda OS ODS Praha 3, původně výtvarník animovaných filmů)

místopředseda klubu ODS v ZMČ Praha 3
Členství ve výborech
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP (předseda)
Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP (člen)
Místopředseda OS ODS Praha 3
Místopředseda klubu ODS v ZHMP
Členství v komisích
Komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění (předseda)
Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu (člen)
Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců na území hl.m. Prahy (člen)
Komise Rady HMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů (předseda)
Podle veřejných zdrojů byl ke konci roku 2010 členem statutárních orgánů akciových společností HLM Prahy:
Pražská plynárenská (člen dozorčí rady)
Pražská plynárenská  Holding a.s. (člen dozorčí rady)
Trade Centre Praha a.s. (člen dozorčí rady)

Kolik za to ročně dostane na honorářích?

1 340 215 korun Pražská plynárenská (člen dozorčí rady)

380 033 korun Pražská plynárenská holding (člen dozorčí rady) 

64 975 korun Trade centre Praha (člen dozorčí rady)

Zdroj: LN 2010

 

poche
Miroslav Poche Ing.Mgr., ČSSD  (člen MO ČSSD Vinohrady)

Členství ve výborech
Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP (místopředseda)
Výbor pro územní rozvoj města ZHMP (člen)
Členství v komisích
Komise rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově (člen)
Podle veřejných zdrojů byl ke konci roku 2010 členem statutárních orgánů akciových společností HLM Prahy:
Pražská energetika a.s. (člen dozorčí rady)
Pan Poche je na magistrátu v koalici ČSSD a ODS a „bojuje“ proti opoziční Top 09. V zastupitelstvu Prahy 3 je v opozici a „bojuje“ proti vládnoucí koalici ODS a Top 09.
 
Kolik za to ročně dostane na honorářích?
1 678 500 korun Pražská energetika (člen dozorčí rady)
Zdroj: LN 2010

Pan Poche se dostal do potíží těsně před podzimními volbami. Prozradil tisku, že část peněz, které dostává za přidělené funkce, posílal do pokladny své mateřské strany ČSSD, která jej do funkcí dosadila. Z kandidátek však neodstoupil, byl zvolen a nyní opět poslancuje.


dlouhy
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., TOP 09 (Předseda regionální organizace Praha 3, profesor na VŠE)

Členství ve výborech
Výbor finanční ZHMP (člen)
Výbor kontrolní ZHMP (místopředseda)
Výbor pro zdravotnictví ZHMP (člen)
Členství v komisích
Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví (člen)

Pokud soud v úterý zruší výsledky voleb do ZHLMP, tak se do funkcí na dobu do nových voleb vrátí zastupitelstvo z let předchozích. Jediným, kdo se tedy vytratí ze zastupitelstva Prahy, bude pan Dlouhý. 

Někteří z výše uvedených namítají, že si peníze zaslouží, protoře za práci v dozorčí radě ručí celým majetkem. Na jakoukoliv pohromu jsou však pojištěni milionovými pojistkami. A Tyto pojistky platí ... no hádejte kdo? Ano, obvykle ty firmy, ve kterých jsou pánové v dozorčích radách.

Nakonec můžeme podotknout, že Top 09 na úrovni Prahy (tedy ti, co jsou v zastupitelstvu na magistrátu - pozor! - neplést si s Prahou 3!) předložila návrh na limit pro odměny zastupitelů vyslaných do dozorčích rad. Navržený limit je údajně 250 000 Kč ročně za všechny funkce dohromady.  Honoráře nad tento limit  by sly na dobročinné üčely. Uvolnění zastupitelé (mistostarostové v placených funkcích) by nedostávali nic  Nynější praxe umožňuje zastupitelům příjmy až několik milionů ročně.

poche


     

 

reklama