Odpovědi Olgy Sedláčkové (SNK ED), kandidátky č. 12 v senátních volbách

Odpovědi Olgy Sedláčkové (SNK ED), kandidátky č. 12 v senátních volbách

Redakce občanského zpravodaje Kauza3.cz oslovila všechny kandidáty na senátora volebního obvodu 26 a položila všem stejné otázky. Z celkem 13 kandidátů odpovědělo k dnešnímu dni 10. Odpovědi uveřejňujeme podle vylosovaných čísel jednotlivých kandidátů. Postupně Vám tedy přinášíme 10 různých odpovědí na stejné otázky. Je jen na Vás, čí odpovědi jsou Vám nejbližší. Sledujte Kauzu3.cz.

1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat na senátora / senátorku?
Na senátorku kandiduji, protože mě baví politika jako VĚCNÁ diskuse o tom, kam by naše země měla směřovat a jak by měla být řízena a spravována. Navíc jsem ekonomka se zaměřením na politickou ekonomii a regulaci, takže tady je velký průnik mezi profesí a politikou. Věřím, že zrovna v této době jsou ekonomové v politice potřební. 
Navíc jsem komunální politička, v letech 2002 až 2006 jsem byla členkou ZHMP a od roku 2010 jsem členkou ZMČ Praha 13, tak je to i celkem přirozený pohyb o krok dál.
 
2) Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?
Moje témata jsou: 
  • oživení hospodářského růstu - daňová politika. Prosazuji znovuzavedení snížené sazby DPH ve výši 6% na zboží jako jsou potraviny, energie, bydlení, léky, dětské zboží, tiskoviny, protože snížená sazba DPH je v zemích, které si ekonomicky vedou dobře,  normální. Navíc bych ráda prosadila snížení DPH (z dnešních 20% na 6%) na telekomunikační služby, protože Česká republika pořád trochu zaostává ve využívání internetu a taková daňová pobídka pro uživatele internetu by nám mohla pomoct.
  • zásadní snížení dostupnosti hazardu v Praze. V této věci už podnikám konkrétní kroky i jako členka komise bezpečnosti ZMČ na Praze 13. V Senátu pak chci konkrétně prosadit zákaz venkovní reklamy na hazard. Ve věci omezení hazardu a zákazu reklamy na hazard jsem 20.9. 2012 na zasedání ZHMP interpelovala pražského primátora MUDr. Svobodu, který přislíbil v této záležitosti spolupráci na úrovni hl. města Prahy. Otevřený dopis na Primátora můžete najít zde: www.snked.cz
  • bezplatné zdravotnictví - podle zásady, že každý kdo řádně platí zdravotní pojištění,  má právo a nárok na bezplatnou zdravotní péči. 
  • boj proti korupci - musíme okamžitě zastavit korupci při čerpání fondů EU, jinak  příjdeme o obrovské finanční prostředky, které je možné v tomto plánovacím období využít na různé typy rozvojových projektů jak v oblasti lidských zdrojů, tak v oblasti investiční, ale i při podpoře podnikání či v sociální oblasti. Zmařit tuto obrovskou příležitost by bylo skutečně neodpustitelné. 
3) Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?
Je samozřejmé, že budu mít ve svém volebním obvodu senátorskou kancelář a občanům Prahy 3 tak budu nápomocna při řešení jejich konkrétních problémů, a to jak na úrovni Prahy 3, tak na úrovni ZHMP,  protože to senátorský mandát umožňuje. Navíc věřím, že moje zkušenosti z pražské komunální politiky jsou  v tomto ohledu přínosem i pro občany Prahy 3 a že je osloví i ta část mého volebního programu, která se týká celostátních témat.
 
4) Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?
O ničem nevím.
 
5) Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3? (Vyberte prosím jen jeden.)
Každý občan považuje za nejpalčivější problém něco jiného, záleží na tom, jak se ho konkrétní věc osobně dotýká. To je moje zkušenost jak ze ZHMP, tak i ze ZMČ Praha 13.  Mě např. v Praze hodně vadí ty všudypřítomné herny/hazard, prostředí kolem nich, fakt, že jsou často velmi blízko základních škol, že je na ně navázaná kriminalita. Praha 3 vyhlásila nulovou toleranci hazardu určitě i proto, že pro občany Prahy 3 je tohle jeden z velmi palčivých problémů.  Takže já vybírám tento problém.

 

reklama