Odpovědi Pavla Ambrože (KSČM), kandidáta č. 10 v senátních volbách

Odpovědi Pavla Ambrože (KSČM), kandidáta č. 10 v senátních volbách

Redakce občanského zpravodaje Kauza3.cz oslovila všechny kandidáty na senátora volebního obvodu 26 a položila všem stejné otázky. Z celkem 13 kandidátů odpovědělo k dnešnímu dni 10. Odpovědi uveřejňujeme podle vylosovaných čísel jednotlivých kandidátů. Postupně Vám tedy přinášíme 10 různých odpovědí na stejné otázky. Je jen na Vás, čí odpovědi jsou Vám nejbližší. Sledujte Kauzu3.cz.

1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat na senátora / senátorku?
Členové strany si mne vybrali.
 
2) Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?
Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich 
   opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového 
   věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením 
   sociálně vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního 
   nájemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí 
   církvím; dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb 
   sociálního a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.
 
3) Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?
Neodstěhuji se do lepšího bydlení, jak se stalo u některých „vyvolených“. Budu politicky činný nejen jako senátor v MČ Praze 3 a v Praze, zůstanu i ve stranických funkcích (předsedy OV a člena KV KSČM) a nadále budu organizovat bezplatnou sociálně právní poradnu, která se tak stane jedním z kontaktních míst senátora s občany.
 
4) Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?
Ne.
 
5) Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3? (Vyberte jen jeden, ten nejpalčivější.)
Jsou dva, první se dlouhodobě prohlubuje a druhý hrozí.
Prvním je bydlení. Vysoké nájemné a předražený prodej obecních bytů nájemníkům. Likvidace obecního bytového fondu.
Druhým je dopravní. Dosud nebudovaná část městského okruhu s vnucovanou jarovskou spojkou, která by přivedla tisíce aut do starého Žižkova.

 

reklama