Co se řešilo 28.1. na zasedání rady?

Co se řešilo 28.1. na zasedání rady?

Nákup sochy do informačního centra, bezplatná zápůjčka dvou obrazů s tématikou Žižkova, plán oprav pro rok 2015, prodloužení smlouvy zahrádkářům na Balkáně nebo třeba osud půdy nárožního domu na Kostnickém náměstí. Opět přinášíme stručné shrnutí všech důležitých i nedůležitých bodů, které se projednávaly na poslední lednové radě.

 
 
 • Kontrolní plán pro rok 2015 je schválen. Harmonogram plánuje účetní kontroly v mateřských školách, základních školách, kontroly poskytnutých grantů atd.
 • Na ustavujících schůzích vlastníků jednotek bude Prahu 3 zastupovat akciová společnost Správa majetkového portfolia Praha 3. Jde o tyto domy: Jana Želivského 18, Jana Želivského 22, Seifertova 69, Žerotínova 66, Žerotínova 48, Jana Želivského 20, Koněvova 192 a194, Roháčova 107, Sudoměřská 31 a 33 a Táboritská 38. Některé schůze se uskuteční v prostorách ZŠ Jiřího z Poděbrad, jiné v kanceláři firmy BALENO REAL.
 • Rada schválila záměr prodeje bytových jednotek na těchto adresách: Vinohradská 82, Vinohradská 168, Vinohradská 170 a v domě Vinohradská 172. 
 • Praha 3 si od Galerie hlavního města Prahy bezplatně zapůjčila 2 obrazy - obraz Žižkov od Jiřího Procházky a obraz Žižkovské domy od Karla Holana.


  Karel Holan: Žižkovské domy, 1935, olejová malba, 100 x 81 cm

   
 • Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou bylo schváleno dle návrhu komise pro sociální politiku a zdravotnictví. 
 • Dar 5000 korun určený na charitativní účely byl poskytnut konkrétní fyzické osobě v problematické situaci.
 • Rada schválila zapojení do programu na pomoc azylantům. Díky dotacím ministerstva vnitra bude poskytnut příspěvek na bydlení celkem 3 azylantům. Výše příspěvku se pohybuje mezi 4 až 5 tisíci. 
 • Rada rozhodla o snížení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 3. Celkově ubyde 8,25 pracovních míst a jedno na odboru školství naopak přibyde. Nový zaměstnanec se bude věnovat nestátním neziskovým organizacím na území Prahy 3. 
 • Rada vypověděla mandátní smlouvu s fyzioterapeutem Dušanem Lavrinčíkem, který poskytoval svoje služby zaměstnancům ÚMČ. 
 • Členové rady a tajemník mají nárok na úhradu jízdného ve výší roční ceny jízdného v MHD (4750 korun).
 • Rada schválila změnu kontejnerového stání v Kunešově ulici
 • Městská část prodloužila nájemní smlouvy celkem 4 organizacím Českého zahrádkářského svazu o pronájmu zahrádkářské kolonie na Balkáně až do roku 2050.
 • Rada odsouhlasila prodloužení pronájmu kontejnerového stání pro domy Pod lipami 339 a 340.
 • Praha 3 koupí sochu Žižkovská lvice od Jaroslava Róny, za měděnou metrovou sochu zaplatí půl milionu korun. Plastika bude zdobit informační centrum. 
 • Sportovní hřiště v areálu Pražačky je již ve velmi špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. Odhadovaná cena opravy přesáhne 12 milionů korun. O 7,5 milionů bude Praha 3 žádat u MŠMT a zbytek se pokusí vyčlenit ze svého rozpočtu. 
 • Rada schválila přijetí darů pro ZŠ Lupáčova, ZŠ Jiřího z Poděbrad a MŠ Jiřího z Lobkowic v celkové výši 370 tisíc. 
 • Rekonstrukce bazénu na Pražačce je technicky, rozsahem i finančně náročnou stavbou. OTSMI proto navrhlo zajištění stavebního a technického dozoru stavbu. Výběrové řízení vyhrála firma  CETUS PLUS, která předložila nejvýhodnější nabídku - 520 tisíc bez DPH. 
 • Obecní akciová společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 uzavřela s MČ dodatek k mandátní smlouvě, kterým se upravuje cena za mandátní služby na 18 milionů korun + DPH za 1. pololetí roku 2015. 
 • Novým členem Komise pro dopravu je Ondřej Rut, který nahradí svou stranickou kolegyni Helenu Benýškovou. Stalo se tak na návrh klubu ŽnS. 
 • Rada schválila všechna doporučení bytové komise o prodloužení nájmů, výpovědích a nových žádostech. 
 • Nárožní dům na Kostnickém náměstí má několik vlastníků, z nichž jedním z nich je i Praha 3. Společnost Půdní byty Blahníkova by ráda získala půdu tohoto domu pro vestavbu 3 bytových jednotek. Protihodnotou budou stavební úpravy a opravy ve výši hodnoty získaných prostor. MČ o věci rozhoduje jako jeden ze spoluvlastníků. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh smlouvy.
 • Plán oprav pro rok 2015 je dokument, který zpracovává akciová spol. Správa majetkového portfolia Praha 3 a který stanovuje opravy budov v majetku Prahy 3. Celkový objem financí pro rok 2015 je 139 milionů včetně DPH a vychází z očekávaných příjmů nájemného. V přiloženém dokumentu je možné prohlédnout si všechny plánované opravy a rekonstrukce. 
 • Rada vzala na vědomí informaci o 11 volných bytech
 • Rada odsouhlasila doporučení komise pro vedlejší hospodářskou činnost týkající se nájmů nebytových prostor. Dále odvolala tajemnici komise Lenku Sajfrtovou a jmenovala novou tajemnici Magdalenu Benešovou.
 • Rada odsouhlasila celkem 3 výjimky ze souboru pravidel pro prodej bytů
 • Rada schválila k tisku 2. číslo Radničních novin
 • Rada schválila zařazení ředitele MŠ a ZŠ Chelčického do vyšší platové třídy.
 • Ředitelce Pečovatelské služby Prahy 3 paní Libuši Liškové byl upraven plat podle nového nařízení vlády.

Fotografie obrazů jsou převzaty z webu Galerie hlavního města Prahy.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 

 


Související články

Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Přinášíme vám stručné shrnutí všech usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 14.1.2015. Snažili jsme se úřední a “nudné” čtení přepsat do stručnější a přehlednější podoby. Součástí každého usnesení jsou přílohy, které s daným bodem souvisí. Není nic snadnějšího než kliknout a daný bod si přečíst se všemi detaily.pokračování
reklama