Cosa Nostra Pragensis

Cosa Nostra Pragensis

Březnové zasedání Zastupitelstva Prahy 3 máme za námi. Některé body jednání vyvolaly menší pozdvižení a i v celostátních denících se o Praze 3 napsal nejeden článek. A co více! Na zastupitelskou schůzi dorazila v hojném počtu veřejnost. Dnes jsem ve své schránce našel ohlas od jednoho účastníka z řad veřejnosti. Úvodem emailu stálo „Na zastupitelstvo běžně nechodím, tentokrát jsem se však vážně naštval a posílám svůj komentář. Naložte s ním jak chcete..."

K průběhu jednání se ještě vrátíme. Máme přislíbeno několik článků z řad zastupitelů a připravujeme kompletní videozáznam. Přesto jsem si řekl, že má smysl zveřejnit tento občanský pohled na práci našeho Zastupitelstva.

Autor: Rudolf Zíta, Praha 3

Kdo byl na březnovém zasedání zastupitelstva Prahy 3, musel mít chvílemi dojem, že je na zasedání Cosa Nostry. Pojďme si zopakovat některé zářné okamžiky, ze kterých člověk neví, jestli se má smát nebo brečet.

 1. Na podiu pouze zastupitelé za ODS, pod podiem většina zastupitelů rovněž za ODS. Protože kmotr obvykle sedí uprostřed, dá se očekávat, že odtud bude největší palebná síla.
 2. V sále je značné zastoupení nespokojené veřejnosti, která reaguje smíchem (rozuměj smíchem ironické beznaděje) na nervozitu některých zastupitelů a radních, a jejich občas poněkud zmatené příspěvky.
 3. Na podiu sedí opravdu překrásná sestava: starostka s naprosto kamenným výrazem, místostarosta Lochman, který má na starosti mj. privatizaci bytového fondu, brunátný a se strachem v očích (krásně to zaznělo z publika: Prosím Vás, který je ten Lochman? Ale, to je ten, spařený vedle starostky!). Dále zastupitel Benda, který je rovněž spařený jak rak, ale jeho zářné okamžiky také ještě přijdou při jednání, jako ostatně obvykle.
 4. V jednom z prvních bodů se jedná o zvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 3. Na žádost opozice, protože navrhovatelem je samozřejmě pozice, se kandidátka krátce představí, načež dostane kontrolní otázku, zda náhodou nesedí v dozorčí radě SKM (Správy komunálního majetku), který je velmi neprůhlednou organizací Prahy 3, často spojovanou s korupcí – šlo by také o jistý střet zájmů v případě, že by někdo žaloval SKM. Kandidátka odpovídá, že v žádném případě není v DZ SKM. Skoro to vypadá, že opozice má špatné informace. Načež ale se opozice ptá znovu, a to, zda není kandidátka náhodou přímo v představenstvu SKM. Zde ovšem kandidátka potvrzuje, že tomu tak je! Přesto však zastupitelstvo, kde má většinu ODS tuto kandidátku do funkce potvrzuje! Kde to jsme?
 5. K předchozímu bodu ještě perlička – nelze pochopit, proč zastupitel za ODS, pan Jungwirth, má často na starosti hlasování zpravidla navrhuje nějaké jiné než standardní hlasování, když pokaždé, pokud k němu pod jeho taktovkou dojde, tak je to průšvih a hlasování trvá půl hodiny místo cca jedné minuty. Kromě toho tomuto pánovi sama starostka mimicky napovídá, co má dělat v momentě, kdy hlasování nejde přesně podle plánu ODS. Spíše směšné a neuvěřitelné.
 6. Bod privatizace bytů, respektive projednávání petic občanů: radní Lochman čte jakýmsi právníkem pečlivě připravený materiál, monotónně a dlouho. Jeho výsledkem je jediné. Petice se ve všech bodech zamítají jako nerealizovatelné. Jinými slovy ovšem: radnice nemá zájem se tím zabývat, proto nás s takovýmito peticemi, prosím, neotravujte! Radnice dala najevo, že pokud vůle občanů jde jiným směrem, než jejich vlastní (a soukromé) zájmy, pak nemá zájem cokoliv pro občany udělat!
 7. Pozitivním a samostatným výstupem předchozího bodu je návrh zastupitele Stropnického, aby se hlasovalo o odvolání radního a místostarosty Lochmana, jehož práce nezohledňuje zájem občanů a transparentní a rychlou privatizaci, ba naopak, sám si za neuvěřitelně výhodné ceny privatizoval už 2 byty na Praze 3. Zavrženíhodné!
 8. Z publika se pravidelně ozývá Demisi, demisi, …! neboli žádost o odstoupení celé radnice. Škoda, že už dnes není zvykem defenestrovat, zřejmě by se nemuselo takto dlouho schůzovat.
 9. Nejvíce za ODS mluví zastupitel a šéf ODS na Praze 3 Pavel Hurda. Mluví tak, jako by se jednalo o rodičovské sdružení a on, ředitel školy, by vysvětloval rodičům, že jejich děti jsou úplně blbé, a zřejmě mají po kom… Prostě one man show, občas úplně od tématu, vždy ale s grácií řečníka, který je zvyklý mít poslední slovo, ať se to někomu libí, nebo ne. Každý jeho projev je doprovázen tleskáním a uznalým kýváním hlavou všech členů ODS v sále. Že by tedy Kmotr?
 10. Brunátnost radního Lochmana a kamennost obličeje starostky Kozumplíkové dosahují brutálních forem…
  11. V jednom bodě, kde se jedná o společný podnik s Viktorií Žižkov se definitivně ukazuje, že ODS zřejmě vládne na Praze 3 navíc spolu s ČSSD. Zastupitelé za ČSSD Nigrin a Kucián (ten je mimochodem funkcionářem Viktorie) ukazují, jak je ovládají vlastní zájmy a zřejmě i ODS.
 11. Ve stejném bodě nicméně dojde k jiné zajímavé události: zastupitel z opozice, Tomáš Mikeska, rozdá přítomným dokument, který varuje nad právními a ekonomickými riziky takového podniku a nabádá zastupitele, aby pečlivě zvážili své hlasování, neboť samozřejmě, v případě špatného rozhodnutí zastupitelstva, může mít věc trestně soudní dohru. Toto je přitom v demokracii poměrně logické: každá veřejně činná osoba se může zodpovídat ze svého jednání i u soudu, stejně jako každý obyčejný občan. Ukázalo se však, že zejména radní se za obyčejné občany nepovažují. Místostarosta Benda začal dokonce hystericky křičet na celý sál: „To myslíš vážně, Tomáši (Mikesko)???“ Zde se také opět blýskl hlavní vyjednavač za ODS Hurda, který se živě zajímal o jméno právníka, který zpracoval právní názor zmíněný v dokumentu zastupitele Mikesky. Tato žádost o jméno zněla chladně a pragmaticky, skoro by se chtělo říci, že vyzněla takto: Kdo si dovolil takovýto hanebný názor proti vůli ODS? No, však my si ho podáme…!
 12. Vyjednavač za ODS ví, jak hrát o čas. Vždy lze aplikovat přestávku na jednání předsedů klubů – o přestávce určitě část veřejnosti odejde a zřejmě je možné i umravnit zástupce minoritních stran..  Trochu jsem ale nepochopil, proč z tohoto jednání vyloučil zástupce KSČM, kteří, ať si o jejich straně myslíme cokoliv, jsou ale také právoplatně zvoleni do zastupitelstva Prahy 3. A navíc, v tomto orgánu se jeví jako demokratičtější strana než třeba ODS!
 13. Za radničních záchodech bylo v průběhu jednání plno, protože většina přítomných z řad občanů, ale i velká část opozičních zastupitelů, se chodila pravidelně vyzvracet, jelikož se jim z průběhu zastupitelstva pod taktovkou NNS (Nikoliobčanské Nikolidemokratické Strany) dělalo poněkud zle.

Všiml jsem si, že ze zasedání bylo pořizováno několik videozáznamů. Pokud budete mít možnost se na celé zasedání někde na internetu podívat, doporučuji všem, ať si dají chvíli a poslechnou si celé zasedání a udělají si názor sami. Doporučuji však, abyste si dotyčný záznam pustili třeba v koupelně, ať si nezašpiníte koberce.


Související články

Radnice rozděluje granty na rok 2009 - seznam úspěšných i neúspěšných žadatelů

Následující zasedání Zastupitelstva Prahy 3 bude mimo jiné schvalovat rozdělení grantů na podporu na organizací a spolků v oblasti kultury, vzdělávání, ekologie, tělovýchovy a sportu. Nám se podařilo získat seznam žadatelů a rozdělených grantů jak budou předloženy ke schválení zastupitelstvem.pokračování

Program jednání 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Zveřejňujeme kompletní program 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, které proběhne 17.3.2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice. Součástí programu bude například projednání petic občanů Prahy 3 k privatizaci obecních bytů, schválení grantů pro rok 2009, výstavba areálu Viktoria Žižkov Center a také stanovení výše odměn za výkon ...pokračování

FOTO: 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Poslední zasedání Zastupitelstva se opět neobešlo bez hojné účasti obyvatel Prahy 3. Svou nespokojenost sem přišlo demonstrovat zhruba 200 nájemníků obecních bytů ve vlastnictví městské části.pokračování
reklama