Dotazník k budoucnosti Prahy 3

Dotazník k budoucnosti Prahy 3

Strategický plán rozvoje P 3 by měl být společenskou dohodou o dalším využívání území, o současných i budoucích zdrojích a vizi pro život obyvatel. Obsahuje i dohodu, jak má vedení radnice k domluveným cílům dojít. Nové vedení radnice zjistilo, že důležitá témata – jako je například ekonomická udržitelnost – ve verzi z roku 2010 zcela chybějí, a že k plánu se v minulosti nemohli vyjádřit ani odborníci, ani obyvatelé. Nyní chce znát i VAŠE názory.

"Plán" jako pohled do budoucna

Nová referentka, pracující na revizi Strategického plánu 2010 - 2015, paní Valentová připravila anketu, která má pomoci k získání informací od občanů o problémových oblastech.  Zeptali jsme se na detaily. 

Jak se mohou zapojit občané?

"Do konce dubna najdete na úvodní stránce webu městské části Praha 3 anketu, která vyzývá občany, aby popsali problémy, které je obtěžují a jimž by se podle jejich názoru měla radnice přednostně věnovat. K vytipovaným tématům se později sejdou pracovní skupiny, které jednotlivé oblasti proberou důkladněji. V nich by se měli setkat jak zastupitelé a odborníci, ale i podnikatelé a zástupci občanských sdružení.

Připomínky vítáme ode všech, i od zájemců o dění na Praze 3. Pokud najdete aspoň trochu času, vyplňte prosím anketu a prohlédněte si současný strategický plán pro léta 2010 - 2015, který je u odkazu také dostupný.

Dotazník v papírové podobě je možné získat i ve vrátnicích radnice, případně v centru aktivit pro seniory Klubu REMEDIUM v Táboritské 22, nebo v některých základních školách. Výstupy z dotazníků pak využijeme i v dalších krocích plánování, ale samozřejmě reakce občanů teď shrneme a výstupy představíme v radničních novinách a na webu městské části."

Na jaké otázky by měl SP odpovědět?

"Jak se má naše městská část vyvíjet? Co je potřeba zajistit, aby se v naší části Prahy žilo dobře, aby nezbytné služby byly dostupné? Kterým investicím má vedení radnice dát přednost? Odkud bude radnice čerpat prostředky? Ze strategického plánu pak vycházejí akční plány sestavované pro jednotlivé roky.
Dlouhodobá vize přesahuje volební období a neměla by tedy vzejít jen z představ momentálního vedení radnice. O základním směřování je třeba diskutovat nejen napříč politickými stranami, ale hlavně je třeba zabývat se názory a potřebami místních občanů."

Jaký bude další postup?

"Do června bychom měli mít vytipované hlavní problémové oblasti a seznámit se s připomínkami, které k současnému strategickému plánu mají zvolení zastupitelé a představitelé úřadu.

Kromě prací na akčním plánu na příští rok začaly letos ještě další aktivity, které s tématem dalšího směřování radnice úzce souvisejí a do nichž bude potřeba zapojit veřejnost. Kancelář tajemníka úřadu získala z Evropských fondů podporu pro projekt „Efektivní Úřad městské části Praha 3".

K čemu má sloužit projekt Efektivní úřad?

" Projekt má přispět k fungování radnice. Zaměřuje se na personálně-kompetenční audit, nastavení projektového a procesního řízení úřadu  městské části a zahrnuje i další kroky strategického plánování. Především zpracování strategického plánu rozvoje pro období 2016 - 2020."
 
"Zlepšování práce kvality úřadu musí samozřejmě brát ohled zejména na ty, jimž Úřad městské části slouží, tedy jistě se zaměří především na občany a do procesu zahrne jejich připomínky k chodu úřadu."

Anketa je k dispozici na webu Prahy 3

Kontakt na paní Valentovou je zde michaelav@praha3.cz

Ukázka dotazů z ankety, které v dotazníku můžete ohodnotit na stupnici 1 až 5 bodů a případně dodat další témata písemně:

Problém je:

      1     Informace o dění v místě bydliště                        
      2     Údržba a vzhled domů                        
      3     Ceny bydlení                        
      4     Dostupnost bydlení                        
      5     Dostupnost zeleně, míst k odpočinku                        
      6     Kvalita veřejného prostoru                        
      7     Dostupnost dětských hřišť                        
      8     Příležitosti ke sportu                        
      9     Čistota v ulicích, veřejných prostranstvích a parcích                        
      10     Hluk z dopravy                        
      11     Hluk z provozoven                        
      12     Dostupnost a kvalita veřejné dopravy                        
      13     Dostupnost základních obchodů a služeb (potraviny, drogerie, čistírna…)                        
      14     Stav chodníků, cest v parku                        
      15     Dostatek přechodů, pocit bezpečí v dopravě                        
      16     Dostatek cyklostezek, cyklotras, stojanů pro kola                        
      17     Stav silnic                        
      18     Dostatek parkovacích míst                        
      19     Dostupnost lékařů                        
      20     Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská služba, asistence apod.)                        
      21     Kriminalita, bezpečnost, práce strážníků a policistů                        
      22     Bezdomovci, narkomani                        
      23     Herny a kasina

 

reklama