Granty jsou rozděleny. Peníze potečou i do neprůhledných organizací

Granty jsou rozděleny. Peníze potečou i do neprůhledných organizací

Žižkovská radnice letos rozdělí 11,5 milionů korun 131 projektům z oblasti kultury, sportu a sociálně-zdravotních aktivit. Peníze mají dostat i dva spolky ARTEKO a Artemisia, jejichž aktivity jsou nejasné a informace o jejich činnosti nedohledatelné.

Tři kamarádi
První jmenovaný spolek je úspěšným žadatelem grantů od roku 2010, za tu dobu získal podporu v celkové výši 369 000 korun. Podle zveřejněných výsledků grantových žádostí se dá odhadnout, že se OS ARTEKO zabývá kulturní a sportovní činností. Letos obdrží podporu 122 000 korun na provozování volejbalu na Pražačce, interaktivní procházku po Praze 3, jednodenní hudební festival a Výstavu mladých. Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř podpořených akcí se konají minimálně potřetí, je s podivem, že o nich není možné dohledat žádné bližší informace, jako jsou místo či datum konání. O žádné z nich neinformovala média sledovaná dvěma největšími tuzemskými mediálními vyhledávači. Jediná zpráva, kterou se OS ARTEKO zapsalo do širšího povědomí veřejnosti je z letošního února, kdy na jeho návrh byl jmenován nový člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek.
 
Podobně komplikované je zjistit, kdo organizaci řídí. Podle informací z profesní sociální sítě LinkedIn je předsedou OS ARTEKO oblastní manažer žižkovské organizace ODS Jakub Zrzavý. „Byl jsem ve sdružení 3 nebo 4 roky, dělali jsme ho tři kamarádi. Teď už tam ale nejsem,“ říká Zrzavý, dnes poradce místostarosty Prahy 3 pro kulturu Alexandra Bellu. Konkrétnější být nechce. Uznává sice, že organizace nemá webové stránky, ale s dalšími otázkami nás odkazuje na jejího současného předsedu Jana Janečku.  
 
Zrzavý podle svých slov přestal být členem občanského sdružení ARTEKO ve chvíli, kdy se stal poradcem místostarosty Bellu. Spojitost ale zůstává. Podle Obchodního rejstříku má organizace ARTEKO stejnou adresu (Jana Želivského 18) jako sídlo podnikání Alexandra Bellu. Ve stejném domě navíc pan Bellu figuruje jako jeden ze spoluvlastníků. Navíc v minulosti sdružení právě od Bellu převzalo pořádání kulturní akce „Příroda a její hudba“.
 
„Nikdo ze současných členů sdružení už na této adrese nebydlí a nemáme tam ani kancelář,“ říká Jan Janečka, současný předseda OS ARTEKO. Podle jeho slov se jen s majitelem dohodli, že tam mohou mít nadále sídlo organizace. „Jsem předsedou sdružení asi dva nebo tři roky, přesně nevím. To, že jsme převzali projekt místostarosty Bellu nevím. To asi ještě zajišťoval pan Zrzavý. Ale každopádně jsme na něj nic nedostali,“ vysvětluje Janečka, který podle svých slov není členem žádné politické strany. Neexistenci webových stránek organizace Janečka obhajuje faktem, že vykonávají pouze nesoustavnou činnost formou několika událostí ročně zaměřených na mladou generaci, proto je formou eventů promují pouze na sociální síti Facebook. Vlastní profil ale na této sociální sítí OS ARTEKO nemá a slíbené odkazy na události na Facebooku ani po více než týdnu nezaslal.
 
„Už jsme byli upozorněni městskou částí, že není vhodné, abychom neměli web. Do konce dubna bude existovat, alespoň jeho vizitka,“ slibuje nakonec Janečka.
 
Kontakty z minulosti
V obdobné pavučině osob a kontaktů se ztrácí i činnost druhého úspěšného žadatele, který nemá webové stránky, občanského sdružení Artemisia. Kontaktní osobou organizace je David Němeček, číslo jednadvacet z kandidátní listiny ODS v loňských komunálních volbách. „Bohužel teď s vámi nemohu mluvit, jsem v práci,“ říká do telefonu Němeček a dodává, že poté hned odjíždí, a čas odpovědět na pár otázek by měl až následující týden. Po upozornění, že to už bude po uzávěrce čísla, končí hovor.
 
Artemisia je mladé sdružení, které si o grantovou podporu žádalo poprvé a získalo pro letošek 75 000 korun. Jediné co lze o této organizaci dohledat, je adresa – Lucemburská 17. Na stejném místě sídlí i organizace Progressio, úspěšný žadatel grantu městské části od roku 2008 do roku 2012. Progressio pořádalo v minulosti festival Otevřený Žižkov, který probíhal v Paláci Akropolis, podnikatele a člena ODS Pavla Hurdy. Práci v tomto sdružení zmiňuje i Tomáš Kalivoda (ODS), současný předseda Grantového výboru městské části Prahy 3, který shodou okolností na této adresa bydlí.
 
Je to subjektivní
I přes to, že činnost obou organizací a jejich struktura je veřejně nedohledatelná, předseda Kalivoda jim během hodnocení žádostí o granty na rok 2015 udělil nejvyšší bodové hodnocení. „Někdo je zkušený v psaní projektů, nikoli v provádění projektů, a pak jsou to jen hezká slova na papíře. Rozhoduju se podle toho, jaké projekty opravdu jsou,“ říká do telefonu Kalivoda. Na žádné z akcí OS ARTEKO a Artemisie  sice nebyl, přesto je přesvědčen, že svou práci dělají dobře.
 
„Když žadatel v minulosti obdržel opakovaně grant na svou činnost, je to pro mě pozitivní známka,“ kontruje Kalivoda. Tato logika sice může platit pro OS ARTEKO s jeho šestiletou minulostí, nikoli pro nováčka Artemisii. Nabízí se tedy otázka, jestli se předseda Kalivoda nerozhoduje spíš na základě osobních vazeb a stranické loajality. „Znám se samozřejmě s některými členy sdružení přes ODS. V mém rozhodování to ale roli nehraje,“ odmítá Kalivoda.
 
Sám pak spatřuje problém hlavně v tom, jak jsou podmínky výběrového řízení nastaveny. „To bych chtěl určitě do budoucna změnit. Teď jsou žádosti velmi stručné. Není pro ně žádný speciální vyhodnocovací program, kde by si členové komise mohli hned ověřit, zda-li má organizace web,“ plánuje Kalivoda a dodává, že rozhodování je tak velmi subjektivní.
 
S tím ale nesouhlasí jeho kolegyně z Výboru Helena Ganická (ŽnS), která je přesvědčena, že nejdříve by se měly začít dodržovat stávající normy přerozdělování veřejných prostředků. „Současná grantová pravidla zavedla oproti dřívějším časům mnohem větší transparentnost a zapojila do hodnocení dříve zcela opomíjené komise. Nadále je ale třeba pravidla aktualizovat, aby nemohlo tak snadno docházet ke zneužívání jejich slabých míst,“ napsala už dříve v komentáři pro Kauzu 3. 
 
Pokud současná Rada Prahy 3 dodrží své programové prohlášení, a přizve do prvního kola rozhodování odborníky z řad veřejnosti, udělování grantů se, jak slibuje i předseda Kalivoda, opravdu výrazně změní.
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


reklama