Jak radnice Prahy 3 vyvlastňuje pozemky

Jak radnice Prahy 3 vyvlastňuje pozemky

V naší redakční poště se objevil příspěvek od pana Čámského, který bydlí v ulici k Lučinám 2534/22 v Praze 3, na téma privatizace bytového fondu. Je to jen další důkaz o arogantním přístupu naší radnice. Bez redakčních úprav přikládáme.

Radnice Prahy 3 privatizuje byty i s pozemky, které následně novým vlastníkům vyvlastňuje a prohlašuje je za veřejné pozemky, jinými slovy doporučuji každému, který na Praze 3 cokoli získal v rámci jakékoliv privatizace, ať zůstává ve střehu, neb o to může obratem chtivé ruky přijít!

             Pro ilustraci Vám, vážení, předkládám konkrétní příklad: radnice Prahy 3 (dále jen „radnice“) prodala nájemníkům domu K Lučinám 2534/22 a 2533/20 byty i s přilehlými pozemky. Tyto pozemky nikdy nebyly veřejnou cestou, nikdy na nich nevázlo věcné břemeno a tudíž logicky tyto skutečnosti zapsané v katastru nemovitostí nenajdete. 

Na území městské části Prahy 3 (dále jen „Žižkov“)  je pochopitelně průběžně uskutečňováno několik investičních projektů různého druhu. Jedním z nich je pro nás bohužel i projekt týkající se rekonstrukce domu Na Lučinách 2535 a 2536 se současným vybudováním parkovací plochy na sousedním obecním pozemku.  Zde se ovšem díky opomenutí, nezájmu, zlého úmyslu či neschopnosti radnice (konkrétně úředníků odboru dopravy a výstavby) zjistila chyba ve výše uvedeném projektu spočívající v jeho zastaralosti, tj. vedení přístupové cesty k parkovišti přes sousední soukromý pozemek.  

Pracovníky radnice bylo ovšem řešení ihned nalezeno – pozemky byly právoplatným majitelům zabrány ve prospěch radnice, což na Žižkově znamená to samé jako postup ve veřejném zájmu. Majitelé se o této skutečnosti dozvěděli zcela náhodně v okamžiku, kdy na svůj pozemek umístili sloupky z důvodu zamezit provozu vozidel přes svůj vlastní pozemek. Dostavil se ředitel odboru dopravy a za pomoci vyhrožování správním řízením a pokutami vyvinul takový tlak na nájemníky, že tito dočasně ustoupili. Dá se říci, že jeho chování bylo zcela přiměřené stylu politiky radnice a tudíž mu nelze nic zazlívat.

Tato skutečnost byla oznámena písemně starostce Prahy 3 pí. Mileně Kozumplíkové dopisem ze dne 9.7.2009 a také následně dne 30.7.2009 p. Ing. Petru Fišerovi, tajemníku úřadu, a to s žádostí o vyjádření ke stanovisku odboru dopravy a stavebního. K dnešnímu dni tj. k datu 20.11.2009 odpověď ani od jednoho z nich nepřišla. Nikoho doufám nepřekvapuje tento privatizační postup radnice. Konec konců, nač se dohadovat s vlastníky pozemku o případném zpětném odkupu (což doufáme znamená na půdě radnice pouze za tržní cenu či cenu v čase a  místě obvyklou). Zřejmě tam žijí v představě, že občané Žižkova mají zálibu v nákupu veřejných cest a  ještě více si libují v návratu do socialistických praktik zestátňování nebo v tomto případě spíše zradničňování.

Při této příležitosti se hodí citace z článku naší starostky pí. Mileny Kozumplíkové uveřejněném v Radničních novinách : „ ti občané a voliči na Praze 3 (samozřejmě nejenom ti), kteří již koupili od obce za jasně definovaných podmínek nemovitosti v rámci privatizace, nechtějí připustit, aby byli poškozováni v důsledku nátlakových akcí skupin (je možno dosadit v tomto případě Radnice Prahy 3) a jednotlivců (je možno dosadit např. vedoucího dopravního či stavebního odboru)“. Přesnou citaci bez závorek si můžete ověřit na (www.praha3.cz/static/anotace/radnice-neporusi-zakony.html).

Upřímně řečeno, od tohoto článku zas tak mnoho vody ve Vltavě neproteklo a radnice byla opakovaně usvědčena z porušování zákonů našeho státu a následně např. i finančně potrestána (např. z našich daní zaplatí pokutu ve výši 60 tis. Kč za porušování zákona o veřejných zakázkách). Nyní se dle názoru poškozených dopustila při privatizaci, mimo jiné, realitního podvodu a nelze vyloučit zábavná setkání s úředníky magistrátu před soudcovským stolcem.

Arogance moci na Radnici Prahy 3 pokračuje a zabydluje se zde tolik oblíbený „papálašismus“ z dob před 20 lety! 

Lubomír Čámský

 

reklama