Jak vypátrat co se děje na radnici

Ty nejdůležitější informace jsou vždy napsané tím nejmenším písmem. U pojistky je to normální, ale uchyluje se k tomu i redakce Radničních novin Prahy 3. Na straně 2 se u levého okraje stránky krčí sloupeček nadepsaný Rada Městské části Praha 3. O čem se zde píše a co je Rada MČ?


Rada je složená z paní starostky, čtyř místopředsedů a čtyř členů. Všichni jsou členy ODS:

Milena Kozumplíková (ODS, starostka), Mgr. Martin Benda (ODS, zástupce starosty), Zdeněk Lochman (ODS, zástupce starosty), Mgr. Jiří Matušek (ODS, zástupce starosty), Mgr. Jan Šmíd (ODS, zástupce starosty), Pavel Hurda (ODS), Bc. Ondřej Pecha (ODS), Ing. Daniel  Reisiegel (ODS), Ing. Pavel Sladkovský (ODS).
 
Rada se schází každé  dva týdny a projednává nejrůznější témata ze života Prahy 3. Přesněji projednává vše, co je na radnici nutné rozhodnout. Projednávání jednotlivých bodů je zakončeno  jejich zařazením pod jednu ze čtyř kategorií: schváleno, doporučeno, odsouhlaseno, vzato na vědomí.

Pro pochopení fungování radnice je klíčová informace, že pokud rada něco schválí či doporučí, pak zastupitelstvo jako nejvyšší orgán MČ rozhodnutí vždy schválí. V zastupitelstvu má stejně jako v radě většinu ODS. 

Maličkým písmem a bez bližšího upřesnění se ve sloupku o činnosti rady objevují bezvýznamnosti jako pronájem garáže xy vedle zásadních rozhodnutí. Skromně se zde pod šifrou „doporučila zastupitelstvu schválit navýšení základního kapitálu ve společnosti Viktoria Žižkov a.s“ skrývá například podpora soukromé společnosti osmdesáti miliony z rozpočtu MČ.

Co si asi lze představovat pod slovy „ vypracování urbanisticko – dopravní studie Jarovská spojka – koridor k Nákladovému nádraží“ (bod 130)  či „doplnění plánu investičních akcí do bytového a nebytového fondu na rok 2009“?

Chcete vědět co se za tím skrývá? Tak to se budete muset zvednout a v pondělí, nebo ve středu navštívit Odbor Kancelář úřadu. Kde je? Skromně se skrývá za neoznačenými dveřmi vpravo v přízemí radnice na Havlíčkově náměstí. Takže projdete okolo vrátnice a zahnete doprava, otevřete velké bílé dveře, pak další a už jste na místě.

U stolků sedí úřednice, které vám ochotně naleznou rozhodnutí rady. Musíte ovšem znát datum zasedání rady  a číslo bodu podle programu zasedání. Uffff. V novinách je nenajdete. Musíte si tedy před návštěvou sednout k internetu a proklikat se seznamem bodů jednání rady a rozkliknout odkaz "více" pod několikaslovným popisem bodu programu. 

Pořád ale ještě není vyhráno. Po proceduře na internetu jste jen o krok blíže ke konečné informaci. Například zjistíte, že pod úřednickým ptydepe  usnesení ke smlouvě o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3“ se odhalila smlouva o opravě chodníků. Ale na internetu  není uveden samotný předmět usnesení, tedy které chodníky se budou opravovat a za kolik.

Vybral jsem si tedy neškodný bod 131 a narazil na internetu na typickou formulaci: ... uzavření smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s Technickou správou komunikací, která je přílohou tohoto usnesení... A máte to.  Příloha s vyhlášením ceny zakázky,  jmény ulic určenými k opravě, jménem vybrané firmy a termín realizace na internetu jednoduše není.   
U všech usnesení rady je zveřejněno jen znění onoho usnesení, nejsou zde ale podklady a smlouvy na základě kterých rada rozhodovala - analýzy, studie, texty petic, nebo pořadí vítězů výběrových řízení na odprodej bytů a nabízené částky atd.

Nic takového se nedozvíte ani při návštěvě kanceláře rady. Po lustraci s občankou "zda jste obyvatel Prahy 3"  vám stejný text,  jaký je na internetu s tajemnou tváří ukáží i v kanceláři. Máte-li štěstí a projednaný bod je dostatečně bezvýznamný, ukáží vám i nějakou tu přílohu. Já jsem se tak  u bodu 131 dozvěděl, které ulice dostanou nové chodníky a že na to MČ přiděluje 5 milionů. Není zde ale nic víc. U bodu 130 "Jarovská spojka" jsem nepochodil vůbec.  Žádná příloha vysvětlující záměry radnice není k dispozici. Prý někde v úřadu. 

A ani to málo si nesmíte okopírovat. Prý mě nechají si to ručně opsat. Proč, to jsem nepochopil? Je tohle ta otevřenost za kterou dostala radnice vyznamenání?

Další příklad je „usnesení č. 118 ze dne 4.3.2009:..."rada vzala na vědomí informaci o přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha 3 za rok 2008, která je přílohou tohoto usnesení“. Ani toto usnesení  vám k ničemu nepomůže, neboť příloha je nedostupná  někde v útrobách úřadu. A právě přílohy obsahují faktické informace.

Stojí tedy za to podstupovat celou tuto časově náročnou proceduru? Ano. Určitě. Nezájem je vodou na mlýn šikulů ovládajících radnici. A jedině tlak na zveřejňování informací ze strany veřejnosti může něco změnit. Tedy tlačte a dejte nám vědět na co jste přišli.

 
P.S.:
Ještě ukázka typického usnesení č. 130, ze kterého se nedozvíte nic o záměrech radnice:
 

U S N E S E N Í   č. 130   ze dne 4.3.2009 k vypracování urbanisticko – dopravní studie „Jarovská spojka – koridor k Nákladovému nádraží“
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 20.1. 2009  
 
II.      s c h v a l u j e
 
objednání vypracování urbanisticko – dopravní studie „Jarovská spojka – koridor k Nákladovému nádraží“
 
III.    u k l á d á
 
1. Ing. Arch. Z. Fikarovi, vedoucímu OÚR
1.1. objednat vypracování urbanisticko – dopravní studie „Jarovská spojka – koridor k Nákladovému nádraží“, u kanceláře MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., dle nabídky ze 6.ledna 2009, v ceně 332.010,-Kč, včetně DPH.
1.2. korigovat a koordinovat zpracování návrhu urbanisticko – dopravní studie, dle pokynů Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 a koordinovat ho i s případnými podněty s partnery v řešeném území.

 
 


Související články

Žižkovská radnice převzala ocenění za otevřený přístup vůči občanům

Je zřejmé, že zanedlouho nalezneme ve svých schránkách nové číslo Radničních novin. Kdo je zvědavý již dnes, může se podívat na web Prahy 3 a začíst se do textů, které pro nás páni radní nachystali a které se zde pravidelně objevují s menším předstihem. Mě tentokrát zaujal hned první článek, který hovoří o významném ocenění naší Radnice za otevřenost ...pokračování
reklama