Kdo jste kolegyně Oubrechtová? Aneb zamyšlení nad volbou předsedy kontrolní komise.

NázoryKdo jste kolegyně Oubrechtová? Aneb zamyšlení nad volbou předsedy kontrolní komise.

Ve čtvrtek 18.9. 2008 se konalo první poprázdninové jednání zastupitelstva MČ P3. Ke špatně připraveným a pozdě dodaným materiálům pro vlastní jednání, nedostatečným důvodovým zprávám, přibyl ještě jeden bod, který jsem osobně v průběhu jednání nazvala nehorázností. O jakou že nehoráznost šlo? O volbu nového člena a předsedy kontrolní komise.

Nejprve fakta.


  1. Pan Bc. Robin Tampa, člen sociální demokracie, složil na jaře zastupitelský mandát a zároveň funkci předsedy kontrolní komise. Na schůzi zastupitelstva před prázdninami byl tedy do programu zasedání zastupitelstva zařazen bod - volba předsedy kontrolní komise.
  2. Za pana Bc.Robina Tampu se stala před prázdninami členem zastupitelstva paní Miroslava Oubrechtová, kterou kolegové ze sociální demokracie navrhli na tento post již před prázdninami. Na první schůzi kolegyně Oubrechtové byly vzneseny zcela jasné dotazy vzhledem ke zkušenostem kolegyně. Opakované žádosti o její představení. Kolegyně sama se nepředstavila a informace o jejich zkušenostech také nebyla předána.

Nicméně tehdy návrh na její volbu nebyl odhlasován ani samotnou ODS. To znamená, že byl zamítnut a do podzimní výše jmenované schůze zastupitelstva kontrolní komise byla bez svého jednoho člena a zároveň bez předsedy.

  1. Dne 18.9. byl na pořadu schůze zastupitelstva dodatečně zařazen bod Volba předsedy kontrolní komise. Byly nominování Mgr. Alena Hronová (KSČM), Ing. Tomáš Mikeska (koalice SNK ED a KDU ČSL) a paní Miroslava Oubrechtová.

Až do navržení všech kandidátů vše probíhalo podle zcela obvyklého scénáře.

  1. Před vlastní volbou jsem předpokládala, že se paní kolegyně Oubrechotvá představí, abychom se o kolegyni dozvěděli alespoň tentokrát nějaké informace.

S ostatními nominovanými tedy s paní Mgr. Hronovou a Ing. Mikeskou sdílím zastupitelskou lavici již druhý rok a myslím si, že by nebyl problém, aby o sobě oba jmenovaní v případě potřeby uvedli požadované informace.

  1. Přes vznesený zcela logický dotaz bylo provedeno nejprve vlastní hlasování ve kterém tentokrát kolegyně Oubrechtová zvolena byla. Že by za ta dvě zasedání nabrala dostatek zkušeností? Po tomto hlasování na dotaz možného představení přišla PERLA od kolegy Kuciána (ČSSD). Vzal si slovo a prohlásil toto: „nominaci kolegyně Oubrechtové jsme provedli po řádném a pečlivém zvážení na základě toho, že kolegyně má mnoho bohatých zkušeností v jednom nejmenovaném městě v jedné nejmenované firmě v jedné nejmenované funkci.“
  1. Připadá Vám, že to není pravda? Je to pravda. Přidal se ještě i kolega Hurda (ODS), který nazval můj dotaz  k představení kolegyně za drzost a otázkou jak si mohu dovolit někoho vyzvat aby o sobě pohovořil, bylo ukončeno jednání zastupitelstva.

Připadám si jako v seriálu Kolombo, kde o tajemné paní Kolumbové všichni věděli, ale nikdo ji nikdy neviděl. Osobně proti paní Oubrechtové nic nemám a pokud ona sama je smířena s rolí tajemné paní „Kolumbové“, která je na rozdíl od ní stále přítomna, ale nikdy nepromluví, je to její věc. Já bych se však osobně nikdy nesmířila s tím, že bych v takové situaci v jaké byla paní kolegyně, mlčela a nechala za sebe mluvit druhé, zvláště kolegu Kuciána.

Mgr. Martina Chmelová - zastupitelka zvolená na kandidátce SNK-ED, nezávislá


reklama