Komise a transparentnost

Od konce koalice ODS s TOP 09 a odchodu ODS do opozice se na radnici Prahy 3 projevuje snaha nového vedení o větší otevřenost vůči občanům. Živoucím důkazem je web Prahy 3, na kterém se objevily první vlaštovky transparentnosti v podobě zápisů ze schůzí výborů. Zní to nezáživně, ale je to důležité čtení, které bylo dosud jen pro vyvolené. Zápisy se za vlády ODS nezveřejňovaly. Komise pro transparentnost šla příkladem a ostatní se přidávají.


K čemu jsou Výbory a Komise?

Projednávají problémy běžného života a formulují je do návrhů pro Radu MČ, ze které pak jdou návrhy do Zastupitelstva. Komise pro transparentnost zveřejňuje zápisy od října 2012, ostaní od listopadu 2012, nebo od ledna 2013.

V komisích a výborech probíhá ta nejopravdovější komunální politika. Takový zápis z jednání Výboru pro územní rozvoj je vyloženě zajímavé čtení pro všechny. Osvětlí nejen co se bude kde stavět, ale i jak kdo hlasoval a kdo na schůze vůbec nechodí.

Jako člen Komise pro transparentnost se mohu podělit o subjektivní dojmy z posledního jednání "své" komise.  Oficiální zápis je zde

aukce

Pomocí elektronických  výběrových řízení by radnice ušetřila lákavých 13 milionů ročně.

Výběrová řízení na nákupy pro MČ formou aukce

Pan Morávek předvedl schopnosti své firmy uspořádat aukci na nákup vybavení pro radnici. Dokazoval, že se dá dosáhnout velkých slev na materiál a služby, neboť aukce je záporná, každý dodavatel může přihodit jen nižší nabídku, nikoliv vyšší. 

Prezentace nové webové prezentace

Paní starostka Hujová představila grafickou podobu titulní strany a schéma rozvržení nových stránek. Zásadní je snaha o zjednodušení doposud poměrně nepřehledného webu. Informace budou na webu rozděleny do třech barevně odlišených částí: o úřadu, o volené samosprávě a z internetové verze Radničních novin. Na webu se prý usilovně pracuje a je snaha uvést novou verzi do života před letními prázdninami. Po uvedení do provozu bude podle paní starostky možné nadále web upravovat dle připomínek občanů. Schéma stránek je zde.

navrh webu

Předběžný grafický návrh nového vizuálu webu Prahy 3

Někteří jsme žádali, aby na webu byly přímé videopřenosy z jednání zastupitelstva a archív se záznamy jednání z minulosti. Videopřenosy snad budou, archív je dle dalších členů výboru zakázán Úřadem na ochranu osobních údajů.
 
Za svou osobu jsem požádal paní starostku o opravu jazyka používaného v textu webu. V zájmu zachování právnické korektnosti dochází podle mne k užívání výrazů, které běžnému smrtelníkovi nic neříkají a jsou matoucí. Takovými výrazy se hemží starý web. Perličkou je slovní spojení "Oblasti působnosti". Zatímco běžný smrtelník si pod tím  představí například území zasažené vyzařováním mimozemské energie, ve skutečnosti se tím chtělo říci, která  že část našeho života je obhospodařována kterým odborem úřadu, či samosprávy.

V nové verzi je výraz zjednodušen na již zcela nesrozumitelné "Oblasti", vedle kterých se krčí v závorce poněkud jasnější "Kompetence".
Doufejme, že to s češtinou na webu ještě dobře dopadne.

Úřední deska

Před odchodem jsem paní starostku upozornil na nutnost instalace Úřední desky v civilizované podobě na veřejně přístupném místě po dobu 24 hodin denně. Nyní jsou dokumenty zavěšovány na špendlíčky částečně u vrátnice Úřadu na Seifertově ulici a částečně na nástěnce u vrátnice Radnice na Havlíčkově náměstí. Dokumenty se tam nepřehledně třepotají v průvanu.

Předávání dokumentace k privatizovaným domům

Další host byl člen Rady M.Č pan Stropnický. Přečetl svoje návrhy na vypořádání předávání dokumentace k privatizovaným domům do rukou nových majitelů. Domy jsou totiž předávány bez jakékoliv dokumentace a dokladů o opravách provedených v minulosti přes městské akciovky jako SKM a Správu majetkového portfolia  - SMP.  Pan Stropnický požádal Výbor o podporu návrhů, které by to umožnily  jak k domům již privatizovaným, tak k domům v budoucnu privatizovaným. Hlasování se zdrželi dva členové Výboru (pí. Šandová z ODS, pan Kalousek nez.) a tím návrh určený Radě MČ nebyl schválen.

To nepotěšilo dalšího hosta z SVJ Basilejské, který se domáhal předání dokumentace a faktur za opravy provedené v minulosti na privatizovaném domě na Basilejském  náměstí. Problém je v nepřehledné struktuře akciovek, kterou zřejmě s tímto záměrem vytvořilo v minulém volebním období vedení radnice ovládané většinovou ODS pod taktovkou Pavla Hurdy.  

Pro posouzení přináším jeden neschválený návrh pana Stropnického:


"Zmocnění společnosti Správa majetkové portfolia Praha 3, a. s. k předávání projektové dokumentace

Na základě opakovaných žádostí řady SVJ, kterým nebyly při privatizaci bytů předány stavebně - technické dokumentace o stavu jejich majetku, se navrhuje zmocnit akciovou společnost SMP k předávání těchto dokumentací a to i zpětně. Zmocnění se bude týkat předávání dokumentací ke skutečnému, provedenému stavu investičních akcí realizovaných společností Správa majetkové portfolia Praha 3, a. s. a dcerami, do majetku, který je nyní již ve vlastnictví SVJ a to v okamžiku zápisu do katastru nemovitostí a zpětně tehdy, budou-li o to výborem SVJ požádány. Správa majetkové portfolia Praha 3, a. s. by ve smluvních podmínkách zároveň zajistila s dodavatelem díla  přechod záruční doby a povinností z toho vyplývajících na nového vlastníka objektu po privatizaci."

a druhý návrh na Zmocnění SMP k předávání dokumentace o výběrových řízeních. V tomto návrhu je řečeno jak a za jakých podmínek nechat nahlédnout nové majitele do faktur za v minulosti provedené práce na jejich domě.

Využijte otevřenosti

Rozhodně se dá doporučit sledovat zápisy z Komisí a Výborů uveřejňované na webu P3. Jedná se tam o věcech zasahujících do našeho denního života. A otevřenost současné radnice je třeba ocenit.

Seznam hostů schůze:

Ing. Vladislava Hujová, starostka
Ing. Bohuslav Nigrin, zást. starosty
Mgr. Ondřej Rut, zást. starosty
Ing. Petr Fišer, tajemník ÚMČ
MUDr. Vladimír Říha, člen RMČ
Jindřich Morávek, eCENTRE, a. s.
Ing. Martin Uher      

 

reklama