Městská část Praha 3 pozastavila veškeré formy grantů a finančních dotací

Městská část Praha 3 pozastavila veškeré formy grantů a finančních dotací

Pokud jste v loňském roce žádali o dotaci, dar či bezúročnou půjčku, máte svůj projekt pečlivě naplánován a s netrpělivostí čekáte u schránky na stvrzující dopis od MČ, tak vězte, že se tak nestane ani tento, ani příští měsíc. Pozastavení veškerých finančních dotací a grantů tak může zásadním způsobem negativně ovlivnit existenci mnoha projektů a činnost nejrůznějších organizací. Důvodem je změna legislativy (§ 10 zákona č. 250/2000 sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), která významně ovlivňuje formu přidělování veškerých finančních prostředků z rozpočtu Městské části.

Tato změna se týká všech letošních grantů, rychlých grantů, darů i bezúročných půjček. V souladu s novelizací zákonných předpisů, které jsou účinné od 20. února, nelze projednávat finanční dotace, ani podepisovat patřičné smlouvy dle stávající metodiky městské části. Ta totiž vychází z původní legislativní úpravy. Granty schválené zastupitelstvem dne 17. března jsou tudíž neplatné a bude je třeba znovu schválit. Dle ekonomického oddělení MČ zatím není jasné, jakým způsobem budou účastníci grantů o dalším postupu obeznámeni. Zasedání zastupitelstva MČ Praha 3 je plánováno na 16. června. 
 
Novelou by měla být mj. upravována ustanovení definující náležitosti žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vycházející se záměru územních samosprávných celků. Zákon jednoznačně definuje pojmy dotace a návratné finanční výpomoci a stanovuje způsob jejich poskytování. Novela rovněž obsahuje protikorupční opatření, jejichž cílem je především zprůhlednit proces poskytování finančních prostředků z územních rozpočtů. 
 
AKTUALIZACE
MČ Praha 3 bude během několika málo dnů kontaktovat všechny odsouhlasené žadatele s vysvětlením. V nejbližších dnech se také rozhodne o možném konání mimořádného zastupitelstva, aby zdržení bylo co nejkratší.
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

reklama