Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Sledovali jsme vývoj nákladů na tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin v období od roku 2005 do současnosti. Ačkoliv to čtenář nijak nepostřehl, pohyby cen ve zmíněných letech dosahují mnoha set procent. Přitom nejde o malé peníze, jelikož ještě v roce 2011 tyto výdaje činily bezmála 600 000 Kč měsíčně. Proč?

Jelikož se náklad a rozsah novin průběžně měnil, přepočítali jsme náklady na jedno číslo s 16 stranami. Pro ilustraci dodávám, že obvyklý měsíční náklad činí přibližně 50 000 výtisků.

Začneme v roce 2005. Tehdy se na základě mandátní smlouvy stala dodavatelem tiskařských a distribučních služeb společnost Visual Tech s.r.o. Jedno číslo vycházelo na 5,10 Kč a ještě stejný rok o desetník podražilo. Stejná společnost zůstala u žezla až do roku 2011 a ohledně ceny byla uzavřena řada dodatků, které cenu postupně navyšovaly až na částku 5,90 Kč. V následujícím roce se dodavatelem stává společnost ARMADA, s r.o., která za cenu 5,70 Kč tiskla noviny až do letošního jara.

Kdysi něčí chytrou hlavu napadlo, že by nebylo špatné grafické zpracování Radničních novin a některé redakční práce outsourcovat. Sjednaná odměna s externím dodavatelem byla ještě v roce 2007 stanovena na sumu 60 tis. Kč vč. DPH a především na právo požívat příjmy z inzerce, která mohla zaujmout až 30% jednoho čísla. Tehdy přestala být inzerce v Radničních novinách příjmem radnice, ale stala se součástí příjmu externisty. Protože radnice chtěla své noviny hezčí a hezčí, postupně se v této věci uzavíraly smluvní dodatky, které kromě zmíněné inzerce navyšovaly i základní odměnu a to až na sumu 234 000 Kč měsíčně. Kvalifikovaný odhad měsíčních příjmů z inzerce činil 100 000 Kč/měs. V podstatě tedy můžeme k ceně tisku a distribuci připočíst dalších 6,68 Kč. Pak nám jeden výtisk vychází na celkových 12,58 Kč!

 
 
Nejde to levněji?
 
Jde! V létě 2012 se rozpadla původní koalice. ODS se po bezmála čtvrtstoletí dostala do opozice a nové vedení radnice začalo rozkrývat prapodivné smlouvy. Prvním krokem bylo přenesení odpovědnosti za grafické zpracování Radničních novin na zaměstnance radnice – nového redakčního grafika. Nesmyslná smlouva za skoro čtvrtmilión měsíčně byla okamžitě vypovězena a příjem z inzerce se stal příjmem radnice. Na tisk a distribuci Radničních novin bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála společnost R MEDIA, spol. s r.o. s cenou 2,47 Kč za jeden výtisk. Náklady na kompletní zpracování jednoho čísla tedy klesly z cca 12,58 Kč na cca 3,47 Kč/měs. a to vč. nákladů na nového zaměstnance. Po letech se tak zastavil penězovod za bezmála půl milion měsíčně.
 
Osoby a obsazení
 
Dlouholetým dodavatelem tiskařských a distribučních služeb byla společnost Visual Tech s.r.o. Za společnost jednal Jan Srb. Byl to shodou okolností on, který se v roce 2010 stal zastupitelem za TOP 09 a kterého vlastní strana krátce na to ze svých řad vyloučila. Důvodem vyloučení byl fakt, že jednal proti usnesení vlastní strany a hájil zájmy konkurenční ODS. Jeho firma na radnici skončila v roce 2011.
 
Dalším zúčastněným byl Martin Šejnost, dlouholetý člen ODS a externí dodavatel zmíněných grafických a redakčních prací. Zatímco ještě v roce 2007 lze jeho honorář vnímat jako solidní ale stále ještě přiměřený výdělek, po raketovém vzestupu ceny v letech 2008 a 2009 na čtyřnásobek původní sazby lze o přiměřenosti jednoznačně pochybovat. Právě v této době se na radnici Prahy 3 objevují další hráči. Jeroným Janíček a Jan Sotona. Roli bývalého tiskového mluvčího Sotony netřeba připomínat. Jeroným Janíček byl bývalým vedoucím Oddělení vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3. V současnosti pan Janíček patří do okruhu lidí kolem Pavla Hurdy (tehdejší předseda ODS) a je vydavatelem časopisu Žižkovské listy. Oběma jmenovaným (či jejich rodinným příslušníkům) pak podle vyjádření osob obeznámených s tehdejšími poměry plynula významná část těchto financí, které radnice Prahy 3 platila za zpracování Radničních novin, což je zvlášť paradoxní vzhledem k tomu, že v téže době pobírali na radnici plat.
 
A pro úplnost doplňuji posledního hráče. Pod většinou rozhodujících usnesení týkajících se Radničních novin, je podepsán Martin Benda, bývalý místostarosta zvolený za ODS, který měl v době největšího růstu výdajů Radniční noviny ve své kompetenci.
 

 
O názor na financování Radničních novin jsme požádali stávající starostku Prahy 3 Ing. Vladislavu Hujovou (TOP 09) a bývalého místostarostu Mgr. Martina Bendu (ODS). Zatímco se paní starostka vyjadřuje ke své stávající kompetenci, tak tehdejší pan místostarosta se vyjadřoval k dobám, kdy byly Radniční noviny v jeho gesci.
 
Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
Od června 2012, kdy došlo ke změně koalice na radnici Prahy 3, spadají Radniční noviny /RN/ do mé kompetence.
V první řadě jsme vyhodnotili všechny stávající smlouvy týkající se Radničních novin. Například outsourcing grafického zpracování se ukázal jako zcela nevýhodný a proto jsme kompletní zpracování Radničních novin přenesli na zaměstnance radnice.

Velká úspora vznikla též odsoutěžením veřejné zakázky na tisk a distribuci novin. Vítězná společnost R MEDIA nabídla prakticky poloviční cenu, než dosavadní dodavatel.
Kromě finanční úspory však vnímám jako zásadní, že Rada MČ schválita novou kocepci Radničních novin, která  otevřela prostor pro názory čtenářů i alternativní názory opozice.
Chceme mít takové noviny, které budou občané Prahy 3 rádi a se zájmem číst.
 
-----
 
Mgr. Martin Benda, bývalý místostarosta MČ Praha 3 (do roku 2010)
Smluvní nárůst ceny výroby RN souvisel s několika faktory:
1. Nárůst rozsahu RN - z původních 8, výjimečně 12 stran na 16, 20 i 24 stran.
2. Kladli jsme důraz na zlepšení kvality RN, na přímé přání radnice například dodavatel najal na konzultace zkušeného art directora jednoho renomovaného časopisu.
3. Nárůst činnosti redakce směrem k PR, dodávání textů a fotografií na web.
 
 

Související články

Žižkovská radnice ruší „své“ WiFi zdarma

Praha 3 koketovala s dotovaným WiFi Internetem od roku 2008. Tehdy se jednalo o pilotní projekt, který následně přešel do ostrého provozu a byl hrazen z obecní pokladny. Nové vedení radnice se však rozhodlo službu ukončit. Proč?pokračování

Kdo vládne Praze 3?

Jaké strany podporují současné vedení Prahy 3? Kdo opustil TOP 09 a obrátil se proti starostce Hujové? Podívejte se na přehlednou grafiku shrnující nejdůležitější změny ve vedení městské části od voleb v roce 2010.pokračování

Kostlivci ve skříních

Pod titulkem "Prahou 3 hýbou spory mezi koalicí a opoziční ODS kvůli nákupu parkovacích míst v Seifertově ulici" si můžete poslechnout reportáž a přečíst článek o dalším kostlivci, který vypadl ze sříně plné pochybných projektů, které zbyly po minulém vedení radnice tehdy ovládaném ODS. Dnes pan Pecha (ODS) a spol. kritizují pochybné projekty, které sami ...pokračování

Jackpot Prahy 3

Radnice v boji proti hazardu hlásí úspěchy. Oproti minulosti je dnes v ulicích Prahy 3 jen polovina heren a kasin, největší změny mají ale teprve přijít. Opozice považuje plán za nedostatečný.pokračování
reklama