Diskuse

Petice ke kempu se projednávala, NNŽ ne - shrnutí mimořádného říjnového zastupitelstva

Vložit nový příspěvek

Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

18.10.2016 14:06 vložil Mojmír Mikuláš

Páteční mimořádná schůze Zastupitelstva městské části měla dle schváleného programu jediný obsahový bod, kterým bylo projednání petice „Nechte Kemp Davidu Renzovi“. K tomu se překvapivě nedostavil ani jeden z petentů (!) a ani samotný pan Renza (!), o jehož osudu ve vztahu k provozu „campu“ se mělo jednat. Tato skutečnost vyvolala oprávněný údiv všech (např. kolegy Štampacha nebo Popova) střízlivě uvažujících zastupitelů.
Ač petice byla občanská a oficiálně tedy nepolitická, tak vazba na Stranu zelených a ŽnS zde byla myslím nezpochybnitelná. Právě ŽnS nás silou svých 12 zastupitelů (dvanáct díky z Topky přeběhlé Škapové) svolalo na předmětnou mimořádnou schůzi s cílem zvrátit výsledky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy předmětného pozemku „campu“. ŽnS v čele s režisérem Stropnickým chtělo myslím předvést tradiční zastupitelské „divadlo“, ale nedorazil mu na něj ani jeden „herec“.
K situaci se tak obsáhle vyjádřil pouze ředitel SARAP Václav Bartásek. Z mého pohledu si svůj postup v případu obhájil. Nicméně z jeho projevu by z pohledu Svobodných neměly dvě vyjádření zůstat zapomenuty:

1) Pan ředitel uvedl, že v mnohaleté minulosti docházelo v rozporu s péčí řádného hospodáře k netransparentnímu uzavírání pro Prahu 3 nevýhodných smluv a také k umístění „černých staveb“ na pozemku. Je tedy žádoucí se teď ptát také po politické odpovědnosti za tento stav.

2) Pan ředitel také konstatoval, že zastupitel za Stranu zelených Ondřej Rut kontaktoval pana Bartáska a před transparentním výběrovým řízením loboval za uzavření nájemní smlouvy pouze s jedním konkrétním nájemcem. Je opět myslím legitimní se ptát, zda tento jeho postup není v rozporu se slibem zastupitele a zájmy Prahy 3.

Ing. Mojmír Mikuláš, zastupitel MČ Praha 3 za Stranu svobodných občanů


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

18.10.2016 15:59 vložil Ondřej Rut

Uzavření smlouvy s panem Renzou na letošní sezonu bez soutěže jsem v únoru tohoto roku skutečně prosazoval a snažil jsem se o tom pana Bartáska přesvědčit. Nevidím na tom nic skandálního a měl jsem k tomu dva dobré důvody:

1) vyhlásit výběrové řízení na provoz a de facto stavbu kempu dva měsíce před zahájením sezony je pitomost, jejímž důsledkem byl veletoč při ohnutí jeho výsledků.
2) Když mám v městské části něco úspěšného, pěkného a kvalitního, mám se primárně snažit o to si to udržet a vážit si lidí, kteří to sem přináší.

Žádný zákon a předpis neukládá SARAP vybrat provozovatele prostřednictvím výběrového řízení, a už vůbec ne letos a hned. Pokud pan Renza platil málo, šlo s ním jednat o navýšení ceny - Pan Bartásek na zastupitelstvu potvrdil, že se o to ani nepokusil, protože netušil, kolik by měl požadovat. Místo, aby si udělal průzkum trhu nebo objednal posudek, rozhodl se rovnou vypsat výběrové řízení. To byla první chyba, kterou udělal a která spustila pozdější lavinu zmatku a nevole.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

20.10.2016 07:50 vložil Mojmír Mikuláš

Na Vaše lobbistické aktivity mám jiný názor…

Reálnou cenu určí vždy jen transparentní výběrové řízení. Využití nějakého posudku u takovéto nemovitosti nemůže přinést objektivní tržní cenu.
Použití třeba srovnávací metody oceňování si dokážu představit například u nebytového prostoru na Vinohradské, kde lze průzkumem trhu zjistit reálné ceny srovnatelných prostorů v daném místě a čase. Ale „camp“ je specifická nemovitost, kde obdobný postup využít nejde.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

18.10.2016 15:59 vložil zdena

myslím,že je důležité, že tam byli lidé spokojeni. Stavby přece neměly základ v zemi, tak zde jde o formalitu. Přece se snažil vyhovět lidem a ne zbohatnout. Musel investovat do prázdného pozemku


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

24.10.2016 18:30 vložil Mojmír Mikuláš

Pokud by se paní Zdeno jednalo o Váš soukromý pozemek, tak bude logicky na Vaší svobodné vůli, když ho budete pronajímat za podmínek, kdy nájem nepokryje ani výdaje za energie a vy budete na provoz „campu“ doplácet.
Ale pokud takto přistupovala městská část ke správě obecního majetku a vlastně skrytě dotovala podnikání nájemce, pak to považuji za problém.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

25.10.2016 13:07 vložil Lenka

Nikdo nemá právo si zabírat soukromý pozemek pro sebe. Patří nám všem.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

25.10.2016 13:54 vložil Matěj

Asi jsem se do Vás zamiloval. Máte velké srdce!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

25.10.2016 18:56 vložil Michal

Paní Lenko, soukromý pozemek ze své podstaty prostě nepatří nám všem. Obecní pozemek také nepatří nám všem, patří obci, která jej spravuje prostřednictvím volených zástupců vzešlých že svobodných voleb.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Svobodné ohlédnutí za mimořádným říjnovým zastupitelstvem

25.10.2016 23:46 vložil Matěj

Imaginace! Participace!


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama