Radnice komunikuje

Odpověď z jazykové poradny Lidových novin ohodnotila sloh dotazníku z Radnice Prahy 3 jako „hraničící s výsměchem“.

Jako rodiče malého dítěte jsme obdrželi na jaře roku 2007 dopis od Odboru státní sociální podpory z radnice Prahy 3. Obsahoval jediný list papíru s dotazníkem, do kterého jsme měli zapsat doplňující údaje k již podané žádosti o rodičovský příspěvek. Údaje vyžadoval nový zákon o státní podpoře. Znamenalo to, že stejný dopis s dotazníkem obdrželi všichni rodiče dětí bydlící na Praze 3. A nyní uvedu plné znění textu dotazníku, protože jakékoliv krácení není možné.

„S účinností od 1.1.2007 je změna ve výši rodičovského příspěvku v případě, že rodiči pobírajícímu rodičovský příspěvek tato dávka náleží z důvodu péče o dítě, kterému náleží příspěvek na péči, (dle zákona č. 108/2006 sb. o soc. službách, platný k 1.1. 2007). V kalendářním měsíci za který náleží příspěvek na péči, aspoň po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než polovina rodičovského příspěvku. Vznikne-li nárok na příspěvek na péči za dobu , po kterou rodiči náležel rodičovský příspěvek v plné výši (7582,- kč), vzniká na rodičovském příspěvku za toto období přeplatek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem vyplaceným v plné výši a sníženým z důvodu nároku na sociální dávku příspěvek na péči, tak jak je uvedeno v druhé větě."

Nerozumíte? Že to není správně česky, že chybí podměty, přísudky, čárky? Že je text věcně nepochopitelný? Tak se zkuste v době internetu podívat na webové stránky Prahy 3, kde bude jistě vše vysvětleno. Že na dotazníku nejsou žádné webové stránky uvedeny? Že žádné vysvětlování ani neexistuje? Ale ono na dotazníku není uvedeno ani žádné telefonní číslo? Není na něm ani hlavička Úřadu městské části, logo, úřední hodiny, prostě nic. Krčí se zde jen rozmazané razítko s adresou Seifertova ulice. Takže jsem si vzal v práci volno a navštívil úřad, kde jsem dotazník nakonec vyplnil s pomocí paní úřednice.

Kopii dotazníku jsem zaslal na adresu paní starostky s prosbou o vylepšení komunikace s občany, ale odpověď stále nedošla. Zato došla odpověď z jazykové poradny Lidových novin, kde se také pokoušeli dotazníku marně porozumět a ohodnotili sloh dotazníku jako „hraničící s výsměchem“.

reklama