Radnice vyzývá občany ke spolupráci na „Participativním rozpočtu“

Radnice vyzývá občany ke spolupráci na „Participativním rozpočtu“

Participativní rozpočet je novým projektem městské části Praha 3, který umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji. Radnice pro něj vyčlenila ze svého ročního rozpočtu částku ve výši 2.000.000 Kč a obyvatelé mohou podávat návrhy, co se za tyto peníze může v jejich městské části vylepšit. Jedná se o projekty investiční povahy se zaměřením do hmotného majetku městské části. Návrhy se budou projednávat na veřejných diskuzích a sousedských setkáních. První schůze, na kterou zve místostarosta Jan Materna, se uskuteční ve čtvrtek 25. 2. 2016 od 18.00 ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3 (1. patro, č. Dveří 126).

Co je to participativní rozpočet, kde a jak se o něm blíže dozvědět?
Jan Materna, místostarosta Prahy 3, vysvětluje, že „participativní rozpočet je nástroj, který umožňuje občanům přímo se podílet na navrhování a rozhodování o způsobu využití nějaké, předem dané části rozpočtu městské části.“ Jedná se o mezinárodně uznávaný projekt, který vznikl v brazilském Porto Alegre na začátku 80. let minulého století a poté si získal oblibu téměř po celém světě. V českém kontextu zatím zkušenosti s tímto projektem chybí a většina zadavatelů je odkázána na zahraniční zdroje informací a zkušeností. Z tohoto důvodu je třeba postupovat velmi pečlivě a snažit se mít pod kontrolou jistá rizika.

V rámci participativního rozpočtu se budou moci realizovat projekty směřující do majetku městské části Praha 3. Jako příklad uvádí pan místostarosta „vysazení stromů na pozemku ve správě městské části, umístění laviček nebo dalšího mobiliáře (stůl na stolní tenis, klouzačka, atd.) v parku ve správě městské části.“ Hlavní skupina, která by měla participativní rozpočet využívat, jsou podle pana Materny především  občané městské části. Ti budou informováni prostřednictvím různých organizací z neziskového sektoru a o jednotlivých etapách projektu či sousedských setkáních se též budou moci dozvědět na stránkách www.participativnirozpocet.cz. Pan místostarosta považuje dostatečnou  informovanost za zásadní už z toho důvodu, aby reprezentativnost výsledků byla co nejvyšší a upozorňuje na to, že  pokud by tomu tak nebylo, mohlo by se stát, že by menší skupina lidí zneužila projekt pro prosazení  svých osobních zájmů. 
Otázkou je, zda budou tyto obecné webové stránky pro konkrétní projekt Prahy 3 uspokojující.

Praha 10 je již o krok napřed a přiznává jistá úskalí 
Realizace tohoto projektu probíhá v současné době i na Praze 10, a proto jsme oslovili paní Lucii Sedmihradskou, předsedkyni spolku Zaostřeno na Desítku, a pana Libora A. Engelthalera z o.s. Útulné Strašnice, aby nám shrnuli problematiku takovéhoto projetu a upozornili na zádrhele, kterým by se dalo předejít. Jednou ze zásadních věcí, jak radí pan Engelthaler, je rychlé a efektivní sdílení informací o změnách. Měla by být předem určena délka i pevná forma prezentace a prezentující by měli být o blížící se prezentaci informováni včas. Samotné hlasování musí být transparentní a musí být předem jasně dané jakým způsobem hlasovat.

Zda je vyčleněná suma dostačující ukáže čas 
Radnice Prahy 10 vyčlenila na projekt participativního rozpočtu 5.000.000 korun, Praha 7 disponuje částkou 1.000.000 korun a Praha 3 pro tento pilotní projekt určila sumu 2.000.000 korun. Sám pan Materna na dotaz, zda tuto částku shledává dostačující, odpovídá: „K ověření funkčnosti tohoto konceptu v podmínkách naší městské části, považuji částku za dostačující. V případě, se tento nástroj osvědčí, bude možné případně přistoupit k jejímu navýšení.“

Radnice si od tohoto projektu slibuje především participaci občanů MČ Praha 3 na přímém rozhodování v rámci pozitivního rozvoje Prahy 3 a jejich větší povědomí o tom, jakými možnostmi radnice v této oblasti disponuje. Zajímavé projekty a dílčí nápady, které nebudou moci být realizovány jako součást participativního rozpočtu, pak bude moci radnice zařadit do standardního rozpočtu pro následující roky.

Diskuse

Osvětlení Jiří Procházka 25.2.2016 13:04
Re: Osvětlení Radek 25.2.2016 20:07

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama